CERERE DE OFERTĂ DE PREȚURI pentru consumabile

CERERE DE OFERTĂ DE PREȚURI pentru consumabile

Din   10  noiembrie   2017

Stimați  Domni:

A.O.„Tinerii pentru Dreptul la Viaţă”, în cadrul Programului regional privind Combaterea epidemiei HIV/TB în orașele din regiunea EECA, recipient principal Alianța pentru sănătate publică din Ucraina, cu suport financiar al Fondului Global, contract de grant №04-City din 01.02.2017 și în cadrul proiectului :„Activități de prevenire, identificare timpurie și referire pentru tratament TB a consumatorilor de droguri din mun. Bălți”, contract de grant № 14623 din 12.01.2017, încheat între A.O.„Tinerii pentru Dreptul la Viaţă ” și Fundația Soros-Moldova și finanţat din sursele financiare primite din contul grantului Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei şi Malariei (GFATM)  MDA-H-PAS, în baza Acordului № 01/SR-H-NFM/2015,intenţionează să achiziţioneze consumabile pentru grupul țintă.

În acest context sunteți invitați să depuneți oferta dumneavoastră de preț pentru următoarele consumabile:

LOT 1

Nr. Prod Produs solicitat

 

Specificații tehnice solicitate

 

1 Mască Respirator -cu filtru FFP3
  Total  

LOT 2

Nr. Prod Produs solicitat

 

Specificații tehnice solicitate

 

1 Lampă  UV Bactericidă -Putere  electrică : 30W

-Tip  montare-:perete

-Putere de radiație : 50 μW / cm² la distanța de 1m

Clasa de protecție electric : I, IP20

Durata de viață a tuburilor UV : min.18000 ore

Realizarea dezinfecției : non-stop,24/7,în încăperile în care staționează personalul

 

  Total  

LOT 1

Nr. Prod Produs solicitat

 

Specificații tehnice solicitate

 

1 Lampă  UV Bactericidă Putere UV: 15W
Lungimea de unda UV: 253,7 nm
Ore de functionare: 9.000h
Puterea recomandata: 1W / m3
Alimentare: 220V / 50 Hz
Dimensiuni lampa: 580x180x110mm
  Total  

 1. Modul de prezentare a ofertelor:
  • Fiecare ofertant poate depune o singură ofertă de preţ care va include toate produsele din Lot.
  • Oferta dumneavoastră, în formatul Anexei 1 la cererea de ofertă de preț, va fi adresată și trimisă la adresa: Bălți, str. Victoriei 7A; e-mail: maeilona@yandex.ru ; Tel./Fax: 0231 -39332
  • Ofertele pot fi depuse la adresa indicată mai sus, în plic sigilat. Pe plic va fi scris clar numele și adresa ofertantului, numărul procurării precum și mențiunea: “A NU SE DESCHIDE INAINTE DE SESIUNEA DE EVALUARE”. La fel, ofertele pot fi transmise prin posta sau curier. Se acceptă transmiterea ofertelor prin:
 • Fax – oferta trebuie să fie semnată și aplicată stampila, iar pe prima pagina va fi indicat numele ofertantului.
 • e-mail – varianta scanata a ofertei de preturi cu semnătura și ștampila.

În ambele cazuri confidențialitatea informației nu este garantată.

 • Ofertanții trebuie să facă cunoștință cu Codul de Conduită pentru Furnizori (resursele Fondului Global), care poate fi găsit pe http://www.soros.md/documents , iar participarea la concurs va fi calificată drept acord al furnizorului cu condițiile codului sus-menționat.
 • Data limită pentru primirea ofertelor de către A.O. “Tinerii pentru Dreptul la Viaţă” este 22 noiembrie 2017, ora 12.00, ora locală, la adresa menţionată mai sus. Ofertantul trebuie să ia toate măsurile astfel încât oferta să fie primită de A.O. “Tinerii pentru Dreptul la Viaţă”   până la data şi ora limită menţionată pentru depunere. Vor fi evaluate ofertele de preţuri care vor fi înregistrate până la data şi ora limită de prezentare. Ofertele de preţuri (plicurile) care vor fi înregistrate după data şi ora limită de prezentare nu vor fi deschise şi nu vor fi luate în consideraţie. Ofertele primite după termenul limită vor fi returnate ofertanţilor în plicul nedeschis.
 1. Preţurile:
  • Preţurile vor fi indicate în lei moldoveneşti, și nu vor fi mai mari decât prețurile medii pe piata.
  • Preţurile nu vor include accize, plata taxei vamale, taxei pentru efectuarea procedurilor vamale şi impozitate la cota zero a TVA în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova. Documentele justificative vor fi prezentate companiilor câştigătoare la semnarea contractului.
  • Preţurile indicate în ofertă sunt fixe şi nu pot fi modificate pe durata executării contractului.
 2. Valabilitatea ofertei:
  • Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă timp de 15 zile lucrătoare de la data limită pentru depunerea ofertelor menționată la punctul 2.5.
 3. Evaluarea ofertelor:

Ofertele considerate ca fiind corespunzătoare din punctul de vedere al specificaţiilor tehnice şi care vor fi însoţite de documentaţia solicitată, vor fi evaluate prin  compararea sumei totale pentru Lot 1 evaluate în baza prețului pentru o unitate de produs.

 1. Atribuirea contractului:
  • O.“Tinerii pentru Dreptul la Viaţă” va atribui contractul ofertantului a cărui cotaţie a fost determinată să corespundă în mod substanţial la această invitaţie şi care a oferit cea mai mică sumă evaluată în baza prețului pentru o unitate de produs pentru Lotul 1.
  • Contractul va fi încheat în lei moldoveneşti, între furnizor şi A.O. “Tinerii pentru Dreptul la Viaţă” în cadrul Programului regional privind Combaterea epidemiei HIV/TB în orașele din regiunea EECA contract de grant №04-City din 01.02.2017 și în cadrul proiectului :„Activități de prevenire, identificare timpurie și referire pentru tratament TB a consumatorilor de droguri din mun. Bălți”, contract de grant № 14623 din 12.01.2017.
  • Plata: plata se va efectua prin transfer bancar, în lei moldoveneşti în conformitate cu prevederile contractuale.

Vă rugăm să confirmați primirea acestei cereri de ofertă de preturi și să ne informați dacă urmează să depuneți o ofertă de prețuri sau nu.

Informații  suplimentare  pot  fi obținute  de  la:

Ilona Maievscaia, manager de oficiu

Telefon/fax : 0231-39332

e-mail : maeilona@yandex.ru

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Subscribe error, please review your email address.

Close

You are now subscribed, thank you!

Close

There was a problem with your submission. Please check the field(s) with red label below.

Close

Your message has been sent. We will get back to you soon!

Close