Materiale

Stimați colegi și parteneri,

Vă invităm să luați cunoștință cu toate materialele create și imprimate în cadrul Proiectului regional UNICEF, realizat cu suportul Uniunii Europene, „Sporirea capacităților actorilor nonguvernamentali în prestarea serviciilor de consiliere și testare voluntară pentru adolescenții și tinerii cu risc sporit de infectare cu HIV”.

Aceste materiale s-au adeverit a fi eficiente în realizarea publicității serviciilor existente, dar și în contactarea și comunicarea cu adolescenții și tinerii în risc de infectare cu HIV din cele 5 regiuni implicate în proiect: mun. Bălți, or. Orhei, or. Ungheni, or. Dondușeni și or. Rîbnița (Transnistria).

Toate materialele au fost printate la tipografia din Bălți: www.tipograf.md

Уважаемые коллеги и партнеры,

приглашаем Вас ознакомиться со всеми создаными и напечатаными материалами в рамках регионального проекта ЮНИСЕФ, при поддержке Европейского Союза, „Повышение потенциала неправительственных организаций в обеспечении к услугам добровольного консультирования и тестирования подростков и молодых людей с высоким риском ВИЧ-инфекции”.

Эти материалы показали свою эффективность в реализации рекламы существующих услуг,  но и в достижении и установлении контактов, и общения с подростками и молодежью подверженными риску ВИЧ-инфекции из пяти регионах, вовлеченных в проекте: мун Бэлць, г. Орхей, г. Унгень, г. Дондюшаны и г. Рыбница (Приднестровье).

Все материалы были напечатаны в Бельцкой типографии: www.tipograf.md

card vizita postere banere flaiere foto fisca brosuri modulul CTH                                   ghid                                           chestionar

mapa cth