RAPORT DE ACTIVITATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURĂTĂ DE ASOCIAȚIA “TINERII PENTRU DREPTUL LA VIAȚĂ”, BĂLȚI PENTRU ANUL 2015

PROIECT: “Prevenirea infecției HIV în mediul consumatorilor de droguri injectabile în  mun. Bălți, Ungheni și Fălești  în baza strategiei Reducerea Riscurilor”

SCOP: prevenirea cazurilor noi de infectare cu HIV, infecții cu transmitere sexuală, hepatite virale în grupurile cu risc sporit de infectare.

GRUPUL ȚINTĂ ȘI NUMĂRUL DE BENEFICIARI:

– peste 2122 consumatori de droguri injectabile au beneficiat de servicii;

REZULTATE:

– mai mult de 380 000 seringi distribuite beneficiarilor;

– mai mult de 180 000 seringi utilizate colectate și distruse în cadrul Programului;

– 70 000 prezervative distribuite în mediul beneficiarilor;

– 50 de seminare și sesiuni informative desfășurate;

– peste 14 000 ex. de materiale informaţionale distribuite utilizatorilor de droguri la temele:

– HIV/SIDA;

– consum de droguri;

– hepatite;

– supradoze;

– tuberculoză;

– infecţii transmitere sexuală;

– 359 consilieri psihologice;

– mai mult de 1200 consultații oferite, readresări, acompanieri către alte servicii efectuate de către asistentul social;

– 602 persoane au fost testate la HIV cu teste rapide fluid pe salivă;

– 90 consultații oferite de medicul angiochirurg implicat în activitatea proiectului;

– Organizarea a 2 acţiuni de colectare a seringilor folosite din parcurile, curţile, scările locuit cu multe etaje din mun. Bălţi;

– Organizarea grupului de suport reciproc pentru persoane dependente de droguri şi codependente;

– Desfăşurarea sesiunilor informative cu privire la Tratamentul de Substituţie cu Metadonă în municipiu pentru consumatorii de droguri, personalul medical;

– Funcţionarea Liniei informativ-consultative cu privire la problemele HIV/SIDA şi ale consumului de droguri;

– Organizarea şi promovarea campaniei informaţionale cu privire la dauna drogurilor în mediul adolescenţilor şi tinerilor;

– Desfăşurarea a 4 acţiuni sociale de marcare a Zilei Internaționale de luptă împotriva SIDA, Zilei Internaţionale de combatere a consumul şi traficului ilicit de droguri şi a Zilei Internaţionale de comemorare a persoanelor decedate de SIDA.

BUGETUL PROIECTULUI94 398 euro din resursele Fondului Global pentru combaterea HIV, Tuberculozei și Malariei.

*tot echipamentul distribuit a fost procurat centralizat de către Fundația Soros Moldova din resursele Fondului Global pentru Combaterea HIV, TB și Malarie.

RAPORT 2015
RAPORT 2015
RAPORT 2015

PROIECT: “Prevenirea HIV în mediul lucrătoarelor sexului comercial în mun. Bălți în  baza strategiei Reducerea Riscurilor”

SCOP: prevenirea cazurilor noi de infectare cu HIV, infecții cu transmitere sexuală, hepatite virale în mediul lucrătoarelor sexului comercial.

REZULTATE:

– 1192 persoane au beneficiat de servicii de reducere a riscurilor;

– 72 139 prezervative distribuite;

– 49 seminare, traininguri, întruniri informaţionale organizate pentru acest grup;

– 300 persoane consiliate de psiholog;

– 121 persoane au fost testate la HIV cu teste rapide fluid pe salivă;

– mai mult de 130 consultaţii dermatovenerologice, ginecologice, prestate în cadrul proiectului;

– 3857 materiale informaţionale distribuite acestui grup de  beneficiari;

BUGETUL PROIECTULUI51 340 euro din resursele Fondului Global pentru combaterea HIV, Tuberculozei și Malariei.

RAPORT 2015
RAPORT 2015
RAPORT 2015

PROIECT: “Activități de prevenire, identificare timpurie și referire pentru tratament TB a consumatorilor de droguri din mun. Bălți”

SCOPUL: îmbunătățirea ratei de succes a tratamentului în rândul pacienților CDI cu tuberculoză  în mun. Bălți.

REZULTATE:

– 1193 persoane au fost informate și consiliate de la egal la egal despre TB;

– 404 persoane au prezentat simptome de TB și au fost testate la TB prin GeneXpert;

– 5 cazuri noi TB identificate;

– 89 persoane au beneficiat de asistență psihologică privind tratamentul TB;

– 14 persoane reîntoarse în tratament din abandon;

– 60 persoane ce sunt în tratament au fost monitorizate pentru a finaliza cu succes tratamentul TB;

– 52 persoane din grupul de risc au fost referite către alte servicii sociale din municipiu Bălți;

– 2600 materiale informaţionale distribuite.

BUGETUL PROIECTULUI20 584 euro din resursele Fondului Global pentru combaterea HIV, Tuberculozei și Malariei.

PROIECT: “Organizarea serviciilor sensibile la dimensiunea de gen şi prevenire a supradozărilor”

SCOPdezvoltarea serviciilor de reducere a riscurilor sensibile la dimensiunea de gen, prin reformarea celor existente și crearea de servicii noi.

GRUPUL ŢINTĂ – femei CDI sunt un grup vulnerabil şi deseori expus multor riscuri care diferă de riscurile bărbaților  CDI, care sunt strâns legate de contextul socio-cultural. Din acest punct apare necesitatea de adaptare a serviciilor de reducere a riscurilor adaptate necesităţilor femeilor CDI.

REZULTATE:

– 7 sesiuni informative cu durata de 4 ore pentru 147 femei CDI cu tematica:

– sănătatea sexual reproductivă;

– prevenirea violenței;

– suport și asistență în timpul sarcinii, inclusiv sporirea accesului la tratament al dependenței;

– îngrijirea și educarea copiilor;

– 14 copii au beneficiat de servicii de baby sitting, acordate de voluntarii Asociaţiei „TDV” Bălţi pe perioada în care femeile se implica în activitățile sau beneficiază de serviciile programului de reducere a riscurilor;

– Servicii medicale pentru femei (consultații, examinări, tratament):

– 43 femei au primit servicii la angiochirurg;

– 52 femei au primit servicii ginecologice;

– 24 femei au servicii de diagnostic medical;

– rambursarea costului medicamentelor în baza rețetelor – 24 recete;

– activităţi de informare/comunicare/educare la subiectul „Prevenirea supradozărilor pentru CDI”, 3 seminare.

BUGETUL PROIECTULUI2620 euro din resursele Fondului Global pentru combaterea HIV, Tuberculozei și Malariei.

RAPORT 2015
RAPORT 2015
RAPORT 2015

PROIECT“Suport psihosocial consumatorilor de droguri cât și clienților programei Farmacoterapiei cu Metadonă” în cadrul Programei “Fortificarea Controlului HIV în republica Moldova, 2015-2017”

SCOP: extinderea accesului consumatorilor de droguri injectabile și a clienților FTM în Moldova la o serie de servicii de suport psihosocial pentru îmbunătățirea calității vieții și reducerea incidenței comportamentului asociat cu riscul de infecție și transmitere HIV. În patru orașe din Republica Moldova au fost deschise centre comunitare, și o unitate care funcționează pe teritoriul Instituțiilor Penitenciare. Aceste Centre Comunitare oferă servicii, cum ar fi – distribuirea materialelor informative, desfășurarea grupurilor de suport reciproc, consiliere psihologică, suport social, consiliere de la egal la egal.

REZULTATE:

– 616 persoane asistate în cadrul proiectului, (151 pacienți ai FTM, 465 nu sunt la FTM);

– 532 persoane consiliate de la egal la egal;

– 249 persoane au beneficiat de consultația psihologului;

– 378 persoane au primit consultația asistentului social;

– 67 management de cazuri deschise;

– 11 management de cazuri înscrise;

– 61 management de cazuri extinse;

– 159 activități de grup desfășurate cu beneficiarii proiectului;

– 2615 materiale informative distribuite;

BUGETUL PROIECTULUI41 900 euro din resursele Fondului Global pentru combaterea HIV, Tuberculozei și Malariei.

RAPORT 2015
RAPORT 2015
RAPORT 2015

Tinerii pentru Dreptul la Viață, Bălți © 2018