RAPORT DE ACTIVITATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURĂTĂ DE ASOCIAȚIA “TINERII PENTRU DREPTUL LA VIAȚĂ”, BĂLȚI PENTRU ANUL 2016

PROIECT: “Prevenirea infecției HIV în mediul consumatorilor de droguri injectabile în mun. Bălți, Ungheni și Fălești în baza strategiei Reducerea Riscurilor”

SCOP: prevenirea cazurilor noi de infectare cu HIV, infecții cu transmitere sexuală, hepatite virale în grupurile cu risc sporit de infectare.

GRUPUL ȚINTĂ ȘI NUMARUL DE BENEFICIARI:

– peste 2084 consumatori de droguri injectabile au beneficiat de servicii;

REZULTATE:

– mai mult de 432 000 seringi distribuite beneficiarilor;

– mai mult de 208 000 seringi utilizate colectate și distruse în cadrul Programului;

– peste 190 000 prezervative distribuite;

– 50 de seminare și sesiuni informative desfășurate;

– peste 22 000 ex. de materiale informaţionale distribuite utilizatorilor de droguri la temele:

– HIV/SIDA;

– consum de droguri;

– hepatite;

– supradoze;

– tuberculoză;

– infecţii cu transmitere sexual;

– 313 consilieri psihologice;

– mai mult de 1300 consultații oferite, readresări, acompanieri către alte servicii efectuate de către asistentul social;

– 528 persoane au fost testate la HIV prin intermediul testelor fluid salivar;

– 140 consultații oferite de medicul angiochirurg implicat în activitatea proiectului;

– Organizarea a 3 acţiuni de colectare a seringilor folosite din parcurile, curţile, scările caselor de locuit cu multe etaje din mun. Bălţi;

– Organizarea grupului de suport reciproc pentru persoane dependente de droguri şi codependente;

– Desfăşurarea sesiunilor informative cu privire la Tratamentul de Substituţie cu Metadonă în municipiu pentru consumatorii de droguri(5), personalul medical (1);

– Funcţionarea Liniei informativ-consultative cu privire la problemele HIV/SIDA şi ale consumului de droguri;

– Organizarea şi promovarea campaniei informaţionale cu privire la dauna drogurilor în mediul adolescenţilor şi tinerilor;

– Desfăşurarea a 3 acţiuni sociale de marcare a Zilei Internaționale de luptă împotriva SIDA, Zilei Internaţionale de combatere a consumul şi traficului ilicit de droguri şi a Zilei Internaţionale de comemorare a persoanelor decedate de SIDA.

BUGETUL PROIECTULUI89 940 euro Fondului Global pentru combaterea HIV, Tuberculozei și Malariei.

*tot echipamentul distribuit este procurat centralizat de către Fundația Soros Moldova din resursele Fondului Global pentru Combaterea HIV, TB și Malariei.

 

RAPORT 2016
RAPORT 2016
RAPORT 2016

PROIECT: “Prevenirea HIV în mediul lucrătoarelor sexului comercial în mun. Bălți în baza strategiei Reducerea Riscurilor”

SCOP: prevenirea cazurilor noi de infectare cu HIV, infecții cu transmitere sexuală, Hepatite virale în mediul lucrătoarelor sexului comercial.

REZULTATE:

– 1142 persoane au beneficiat de servicii de reducere a riscurilor;

– 101 839 prezervative distribuite;

– 48 seminare, traininguri, întruniri informaţionale organizate pentru acest grup;

– 271 persoane consiliate de psiholog;

– mai mult de 140 consultaţii la dermatovenerolog, prestate în cadrul proiectului;

– 11 219 materiale informaţionale distribuite acestui grup de

BUGETUL PROIECTULUI51 170 euro din resursele Fondului Global pentru combaterea HIV, Tuberculozei și Malariei.

RAPORT 2016
RAPORT 2016
RAPORT 2016

PROIECT: “Activități de prevenire, identificare timpurie și referire pentru tratamentul  tuberculozei (TB) a consumatorilor de droguri din mun. Bălți”

SCOP: identificarea timpurie a cazurilor de TB și îmbunătățirea ratei de succes a tratamentului în rândul pacienților CDI cu tuberculoză în mun. Bălți.

REZULTATE:

– 625 CDI au fost informați și consiliați de la egal la egal;

– 139 persoane au prezentat simptome de TB și au fost examinate prin GeneXpert;

– 17 cazuri noi TB identificate;

– 62 persoane au beneficiat de asistență psihologică privind TB;

– 10 persoane reîntoarse în tratament din abandon;

– 134 persoane în tratament TB au fost monitorizate pentru a finaliza cu succes tratamentul;

– 62 persoane din grupul de risc au fost referite către alte servicii sociale din municipiul Bălți;

– 800 materiale informaţionale distribuite;

BUGETUL PROIECTULUI12 000 euro din resursele Fondului Global pentru combaterea HIV,  Tuberculozei și  Malariei.

RAPORT 2016
RAPORT 2016
RAPORT 2016

PROIECT: “Organizarea serviciilor sensibile la dimensiunea de gen şi prevenire a supradozărilor” în cadrul grantului nr. 14513 ”Prevenirea HIV/ITS în rândul utilizatorilor de droguri injectabile din Bălți, Fălești și Ungheni în baza strategiei Reducerii Riscurilor

SCOP: dezvoltarea serviciilor de reducere a riscurilor sensibile la dimensiunea de gen, prin reformarea celor existente și crearea de servicii noi și prevenirea deceselor premature în mediul consumatorilor de droguri injectabile, cauzate de supradozele de opiacee.

GRUPUL ŢINTĂ – femei CDI sunt un grup vulnerabil şi deseori expus multor riscuri care diferă de riscurile bărbaților CDI, care sunt strâns legate de contextul socio-cultural. Din acest punct apare necesitatea de adaptare a serviciilor de reducerea riscurilor adaptate necesităţilor femeilor CDI.

REZULTATE:

– 15 sesiuni informative cu durata de 4 ore pentru 168 femei CDI cu tematica:

– sănătatea sexual reproductivă;

– prevenirea violenței;

– suport și asistență în timpul sarcinii, inclusiv sporirea accesului la tratament al dependenței;

– îngrijirea și educarea copiilor;

– 58 copii au beneficiat de servicii de baby sitting, acordate de voluntarii Asociaţiei „TDV” Bălţi pe perioada în care femeile se implica în activitățile sau beneficiază de serviciile programului de reducere a riscurilor. Servicii medicale pentru femei (consultații, examinări, tratament):

– 43 femei au primit servicii la angiochirurg;

– 52 femei au primit servicii ginecologice;

– 24 femei au servicii de diagnostic medical;

– rambursarea costului medicamentelor în baza rețetelor – 24 recete;

– activităţi de informare/comunicare/educare la subiectul „Prevenirea supradozărilor pentru CDI” : 3 seminare.

BUGETUL PROIECTULUI: 2340 euro din resursele Fondului Global pentru combaterea HIV, Tuberculozei și Malariei prin intermediul Grantului operat de Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate.

RAPORT 2016
RAPORT 2016
RAPORT 2016

PROIECT: “Suport psihosocial consumatorilor de droguri cât și clienților programei Farmacoterapiei cu Metadonă” în cadrul Programei “Fortificarea Controlului HIV în republica Moldova, 2015-2017”

SCOP: sporirea accesului consumatorilor de droguri injectabile și a clienților FTM în Moldova la o serie de servicii de suport psihosocial pentru îmbunătățirea calității vieții și reducerea incidenței comportamentului asociat cu riscul de infecție și transmitere HIV. În patru orașe din Republica Moldova au fost deschise centre comunitare, și o unitate care funcționează pe teritoriul Instituțiilor Penitenciare. Aceste Centre Comunitare oferă servicii – distribuirea materialelor  informative, desfășurarea grupurilor de suport reciproc, consiliere psihologică, suport social, consiliere de la egal la egal.

REZULTATE:

– 731 persoane asistate în cadrul proiectului, (153 pacienți ai FTM Bălți, 42 FTM Edineț, 4- FTM Soroca);

– beneficiari noi ai FTM, reg. Bălți – 20, reg.Edineț-20, Soroca -4;

– 532 persoane consiliate de la egal la egal;

– 296 persoane au beneficiat de consultația psihologului;

– 396 persoane au primit consultația asistentului social;

– 38 management de cazuri deschise;

– 18 management de cazuri închise;

– 97 management de cazuri extinse;

– 162 activități de grup desfășurate cu beneficiarii proiectului;

– 3103 materiale informative distribuite;

– 32 seminare informative;

BUGETUL PROIECTULUI41 900 euro din resursele Fondului Global pentru combaterea HIV, Tuberculozei și Malariei.

PROIECT: “Realizarea activităților de prevenire HIV in mediul consumatorilor de droguri injectabile din mun. Bălți prin intermediul farmaciilor”

SCOP: de a spori accesul CDI la servicii de reducere a riscurilor asociate consumului de droguri injectabile prin intermediul prestării serviciilor în cadrul a două farmacii din municipiul Bălți, pentru a reduce rata de transmitere a infecției HIV in mediul acestui grup. Trei farmacii din mun. Bălți au efectuat schimbul de seringi, șervețele cu alcool, prezervative, produse de sănătate (dezinfectanți, unguienți, tifon…) și materiale informative, în mod gratuit la prezentarea cartelei beneficiarului PRR.

REZULTATE:

– 201 beneficiari acoperiți;

– 1616 vizite;

– 7183 seringi distribuite beneficiarilor;

– 819 prezervative distribuite;

– mai mult de 2400 de produse de sănătate distribuite.

BUGETUL PROIECTULUI41 900 euro din resursele Fondului Global pentru combaterea HIV,  Tuberculozei și Malariei prin intermediul Grantului operat de Centrul pentru Politici și Analize.

TOATE ACTIVITATILE ORGANIZATE ÎN CADRUL PERIOADEI DE RAPORTARE AU FOST REALIZATE CU SUPORTUL ŞI IMPLICAREA:

– Primăriei mun. Bălţi;

– Fundației Soros-Moldova;

– Fondului Global pentru combaterea HIV, Tuberculoză și Malarie;

– UNICEF;

– UNAIDS;

– UNDOC;

– Alianța pentru sănătate publică din Ukraina;

– ONG-urilor locale și naționale.

Tinerii pentru Dreptul la Viață, Bălți © 2018