RAPORT DE ACTIVITATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURĂTĂ DE ASOCIAȚIA “TINERII PENTRU DREPTUL LA VIAȚĂ”, BĂLȚI PENTRU ANUL 2017

PROIECT: “Prevenirea infecției HIV în mediul consumatorilor de droguri injectabile în mun. Bălți, Ungheni și Fălești în baza strategiei Reducerea Riscurilor”

SCOP: prevenirea cazurilor noi de infectare cu HIV, infecții cu transmitere sexuală, hepatite virale în grupurile cu risc sporit de infectare.

GRUPUL ȚINTĂ ȘI NUMARUL DE BENEFICIARI:

– 2143 consumatori de droguri injectabile au beneficiat de servicii;

REZULTATE:

– 539 324 seringi distribuite;

– 545 221 şerveţele îmbibate cu alcool distribuite;

– 107 084 prezervative distribuite;

– 17 474 materiale informaţionale;

– 49 activități informaționale de grup organizate;

– 324 consilieri psihologice;

– 1465 consultații oferite, readresări, acompanieri către alte servicii efectuate de către asistentul social;

– 719 persoane au fost testate la HIV prin intermediul testelor fluid salivar și sangvin;

– 108 consultații oferite de medicul angiochirurg implicat în activitatea proiectului;

BUGETUL PROIECTULUI97 735 euro din resursele Fondului Global pentru combaterea HIV, Tuberculozei și Malariei.

RAPORT 2017
RAPORT 2017
RAPORT 2017

PROIECT: “Prevenirea HIV în mediul lucrătoarelor sexului comercial în mun. Bălți în baza strategiei Reducerea Riscurilor”

SCOP: prevenirea cazurilor noi de infectare cu HIV, infecții cu transmitere sexuală, hepatite virale în mediul lucrătoarelor sexului comercial.

REZULTATE:

– 1192 persoane au beneficiat de servicii de reducere a riscurilor;

– 136 443 prezervative distribuite;

– 45 seminare, traininguri, întruniri informaţionale organizate pentru acest grup;

– 336 persoane consiliate de psiholog;

– 121 persoane au fost testate la HIV cu teste rapide fluid pe salivă și teste rapide fluid sangvine;

– mai mult de 686 consultaţii la dermatovenerolog, ginecolog, prestate în cadrul proiectului;

– 6 387 materiale informaţionale distribuite acestui grup de

BUGETUL PROIECTULUI: 51 180 euro din resursele Fondului Global pentru combaterea HIV, Tuberculozei și Malariei.

RAPORT 2017
RAPORT 2017
RAPORT 2017

PROIECT: “Activități de prevenire, identificare timpurie și referire pentru tratament  TB a consumatorilor de droguri din mun. Bălți”

SCOP: îmbunătățirea ratei de succes a tratamentului în rândul pacienților CDI cu tuberculoză în mun. Bălți.

REZULTATE:

– 1399 CDI au fost informați și consiliați de la egal la egal;

– 263 persoane au prezentat simptome de TB și au fost examinate prin GeneXpert;

– 2 cazuri noi TB identificate;

– 101 persoane au beneficiat de asistență psihologică privind TB;

– 8 persoane reîntoarse în tratament din abandon;

– 41 persoane ce sunt în tratament au fost monitorizate pentru a finaliza cu succes tratamentul TB;

– 62 persoane au fost referite către alte servicii sociale din mun. Bălți;

– 943 materiale informaţionale distribuite;

BUGETUL PROIECTULUI: 12 000 euro din resursele Fondului Global pentru combaterea HIV, Tuberculozei și Malariei.

RAPORT 2017
RAPORT 2017
RAPORT 2017

PROIECT: “Organizarea serviciilor sensibile la dimensiunea de gen şi prevenire a supradozărilor” în cadrul grantului nr. 14654 ”Prevenirea HIV/ITS în rândul utilizatorilor de droguri injectabile din Bălți, Fălești și Ungheni în baza strategiei Reducerii Riscurilor”

SCOP: dezvoltarea serviciilor de reducere a riscurilor sensibile la dimensiunea de gen, prin reformarea celor existente și crearea de servicii noi și prevenirea deceselor premature în mediul consumatorilor de droguri injectabile, cauzate de supradozele de opiacee.

GRUPUL ŢINTĂ – femei CDI sunt un grup vulnerabil şi deseori expus multor riscuri care diferă de riscurile bărbaților CDI, care sunt strâns legate de contextul socio-cultural. Din acest punct apare necesitatea de adaptare a serviciilor de reducere a riscurilor adaptate necesităţilor femeilor CDI.

REZULTATE:

– 10 sesiuni informative cu durata de 4 ore pentru 155 femei CDI cu tematica:

– sănătatea sexual reproductivă;

– prevenirea violenței;

– suport și asistență în timpul sarcinii, inclusiv sporirea accesului la tratament al dependenței;

– îngrijirea și educarea copiilor;

– 58 copii au beneficiat de servicii de baby sitting, acordate de voluntarii Asociaţiei „TDV” Bălţi pe perioada în care femeile se implica în activitățile sau beneficiază de serviciile programului de reducere a riscurilor;

– în m. Bălți s-au petrecut 6 sesiuni informative cu 98 de participante, în or. Ungheni 2 sesiuni informative cu 28 participante și în or. Fălești 2 sesiuni informative cu 29 de participante;

– 80 femei au primit servicii la angiochirurg;

– 27 femei au primit servicii ginecologice;

– 103 femei au primit consultațiile dermatovenerologului;

– rambursarea costului medicamentelor în baza rețetelor – 89 rețete;

– activităţi de informare/comunicare/educare la subiectul „Prevenirea supradozărilor pentru CDI” : 12 seminare, au fost eliberate 1044 fiole de nalaxonă.

BUGETUL PROIECTULUI2610 euro din resursele Fondului Global pentru combaterea HIV, Tuberculozei și Malariei prin intermediul Grantului operat de Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate.

RAPORT 2017
RAPORT 2017
RAPORT 2017

PROIECT: „Să colorăm copilăria”

SCOP: îmbunătățirea calității vieții copiilor care trăiesc cu HIV sau sunt din familiile afectate de HIV și dependențe din mun. Bălti prin amenajarea unui teren de joaca.

REZULTATE:

La data de 31 mai 2017, în curtea Centrului de asistență integrată a persoanelor cu risc sporit de infectare cu HIV al Asociației ”Tinerii pentru dreptul la viață” Bălți a fost inaugurat un teren de joacă cu o suprafață de 30m2 cu tobogane moderne, balansoare, leagăne, carusele, etc.

– Circa 100 copii care trăiesc sau sunt afectați de HIV și SIDA cu vârsta cuprinsa intre 3 și 15 ani beneficiază de spațiul de joaca. Fiind discriminați în grădinițe și școli copilașii petrec vesel timp pe teren de joacă între timp ce paringii primesc servicii necesare la Centru;

– Mărirea numărului de beneficiari la activitățile desfășurate de Asociația ”Tinerii pentru dreptul la viață”.

BUGETUL PROIECTULUI: 2000 USD din partea Programului Diasporei Engagement Hub al Biroului Relații cu Diaspora, implementat în parteneriat cu Organizația Internațională pentru Migrație, misiunea în Moldova, finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare.

La amenajarea terenului a contribuit și ICS DRA Draexlmaier Automotive SR cu o sumă de 2000 lei.

RAPORT 2017
RAPORT 2017
RAPORT 2017

PROIECT: “Suport psihosocial consumatorilor de droguri cât și clienților programei Farmacoterapiei cu Metadonă” în cadrul Programei “Fortificarea Controlului HIV în republica Moldova, 2015-2017”

SCOP: sporirea accesului consumatorilor de droguri injectabile și a clienților FTM în Moldova la o serie de servicii de suport psihosocial pentru  îmbunătățirea calității vieții și reducerea incidenței comportamentului  asociat cu riscul de infecție și transmitere HIV. În patru orașe din Republica Moldova au fost deschise centre comunitare, și o unitate care funcționează pe teritoriul Instituțiilor Penitenciare. Aceste Centre Comunitare oferă servicii – distribuirea materialelor  informative, desfășurarea grupurilor de suport reciproc, consiliere  psihologică, suport social, consiliere de la egal la egal.

REZULTATE:

– 626 persoane asistate în cadrul proiectului,(152 pacienți ai FTM Bălți, 48 FTM Edineț, 28 FTM Fălești, 4 FTM Soroca);

– beneficiari noi ai FTM- 59 reg. Bălți – 22, reg.Edineț-15, Fălești – 22;

– 572 persoane consiliate de la egal la egal;

– 267persoane au beneficiat de consultația psihologului;

– 372 persoane au primit consultația asistentului social;

– 80 management de caz deschise;

– 74 management de caz închise;

– 69 management de caz extinse;

– 155 activități de grup desfășurate cu beneficiarii proiectului;

– 2294 materiale informative distribuite;

– 17 seminare informative.

BUGETUL PROIECTULUI46 033 euro din resursele Fondului Global pentru combaterea HIV, Tuberculozei și Malariei.

RAPORT 2017
RAPORT 2017
RAPORT 2017

PROIECT: “Organizarea serviciilor de prevenire mobile a infecției HIV și ITS în mediul GRSI, beneficiari ai programelor de reducere a riscurilor implementate în regiunea de Nord a Republicii Moldova

PERIOADA: ianuarie 2017 – decembrie 2017.

SCOP: îmbunătățirea accesului grupurilor cu risc sporit de infectare cu HIV la servicii de prevenire, screening, diagnostic și tratament HIV și ITS, tuberculozei și a hepatitelor virale. Unitatea mobilă cu grafic și ore speciale a distribuit echipament steril în diferite cartiere ale mun. Bălți și s-a deplasat în 8 regiuni din Nordul Moldovei pentru a oferi informare şi referire a beneficiarilor către servicii specializate de asistenţă conform necesităţilor identificate au constituit pilonii de bază ai activităţii lucrătorilor sociali, asistentei medicale și medicilor.

REZULTATE:

– 1811 persoane acoperite cu servicii;

– 349 consultații oferite de dermatovenerolog;

– 215 consultații oferite de ginecolog;

– 2118 consultații oferite de asistenta medicală;

– 674 persoane testate cu teste rapide la HIV, rezultat pozitiv – 62;

– 598 persoane testate la Hepatita C, rezultat pozitiv -178;

– 19 persoane testate la Hepatita B, rezultat pozitiv – 2;

– 662 persoane testate la Sifilis, rezultat pozitiv -19;

– 20 251 seringi distribuite;

– 25 186 – șervețele cu alcool distribuite;

– mai mult de 9000 prezervative distribuite;

– mai mult de 2400 materiale informaționale distribuite.

BUGETUL PROIECTULUI22 420 euro din resursele Fondului Global pentru combaterea HIV, Tuberculozei și Malariei prin intermediul Grantului operat de Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate.

RAPORT 2017
RAPORT 2017
RAPORT 2017

PROIECT REGIONAL: “Răspunsuri rapide epidemiei HIV/TB pentru populațiile cheie din orașele Europei de Est și a Asiei Centrale

PERIOADA: ianuarie 2017 – decembrie 2019.

SCOP: realizarea modelului UNAIDS “90-90-90” în mediul grupurilor cheie din   regiunea Europei de Est și a Asiei Centrale (EEAC), precum și de a realiza strategia în domeniul Tuberculozei și noul plan de luptă cu TB prin elaborarea unei platforme orășenești regionale cu coordonarea activității și oferirea suportului din partea orașelor Europei de Vest. Crearea acestei platforme presupune schimb de experiență și preluare de bune practici, dezvoltarea liderismului politic la nivel de orașe, extinderea durabilă a serviciilor prin crearea unui mediu benefic și a unui context normativ potrivit.

REZULTATE:

– Dezvoltarea grupului de coordonare Task Force pentru implementarea eficientă a activităților prevăzute de programele locale de îmbunătățire a situației HIV/TB la nivel de oraș.

– Suport orașului Bălți în dezvoltarea colaborării cu Stop TB Partnership și aderarea la Inițiativa Zero TB.

– Realizarea Evaluării situației și dezvoltării planurilor orașelor de îmbunătățire a situației HIV/TB pentru a suplini planurile naționale de tranziție;

– Implementarea Cercetării operaționale care abordează probleme legate de HIV/TB și parteneriatele locale în domeniu. Pilotarea unui model îmbunătățit de activități colaborative în domeniul HIV/TB;

– Organizarea și coordonarea activităților pentru Schimbul de experiență cu orașul Bern și alte orașe din regiunea EEAC, implicate în cadrul proiectului, pentru preluarea de bune practici;

– Responsabilizarea reprezentanților comunităților afectate HIV/TB, la nivel de oraș și regional, prin colaborarea cu rețelele populațiilor cheie din EECA (ENPUD, SWAN, ECON, SCN), precum și activitățile de protecție a drepturilor omului în rândul populațiilor cheie din Bălți.

BUGETUL PROIECTULUI131 662 USD din resursele Fondului Global.

RAPORT 2017
RAPORT 2017
RAPORT 2017

ACTIVITĂȚI DESTINATE TINERILOR DIN MUN. BĂLȚI ÎN DOMENIUL INFORMĂRII ȘI PROMOVĂRII MODULUI SĂNĂTOS DE VIAȚĂ

– cel puțin 1500 de tineri implicați și informați în cadrul campaniilor informaționale și educaționale:  „Sunt tânăr și optez pentru un mod sănătos de viață”;

– Programe de voluntariat adresate elevilor și studenților instituțiilor de învățământ din mun. Bălți;

– 15 Sesiuni de informare și instruire în domeniul prevenirii HIV și a consumului de droguri organizate pentru tineri;

– 3 acțiuni sociale și comunitare de marcare a Zilelor Internaționale în domeniul HIV/SIDA și combaterii consumului de droguri, organizate pe parcursul anului 2017;

– Elaborate și distribuite materiale informaționale pentru tineri.

RAPORT 2017
RAPORT 2017
RAPORT 2017

TOATE ACTIVITATILE ORGANIZATE ÎN CADRUL PERIOADEI DE RAPORTARE AU FOST REALIZATE CU SUPORTUL ŞI IMPLICAREA:

– Primăriei mun. Bălţi;

– Fundației Soros-Moldova;

– Fondului Global pentru combaterea HIV, Tuberculoză și Malarie;

– UNICEF;

– UNAIDS;

– UNDOC;

– Alianța pentru sănătate publică din Ukraina;

– ONG-urilor locale și naționale.

Tinerii pentru Dreptul la Viață, Bălți © 2018