RAPORT DE ACTIVITATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURĂTĂ DE ASOCIAȚIA “TINERII PENTRU DREPTUL LA VIAȚĂ”, BĂLȚI PENTRU ANUL 2018

PROIECT: “Accelerarea răspunsului la HIV în rândul populațiilor cheie din EECA” realizat în parteneriat cu Alianța pentru Sănătate Publică din Ucraina.

SCOP: Elaborarea și implementarea unui model de intervenție pentru populațiile-cheie în vederea atingerii țintelor ’90-90-90’ din cadrul măsurilor de  prevenire și control HIV și TB în mun. Bălți.

REZULTATE:

– În cadrul ședinței Consiliului Municipal a fost prezentată experiența orașului Odesa privind colaborarea NGO și APL în combaterea HIV și a Tuberculozei. Schimbul de experiență a promovat deputatul Consiliului orășenesc din Odesa Irina Cuțenco.

– A fost desfășurat atelierul de lucru Modele și realități ale cooperării dintre municipalitate și societatea civilă: de la Bern la Bălți, la care au participat 30 de persoane: specialiști din cadrul Primăriei mun. Bălți, instituțiilor medicale, asociațiilor obștești și comunităților afectate de HIV și Tuberculoză

– Au fost definitivate procedurile operaționale (de lucru în teren) privind: 1) colectarea sputei; 2) aplicarea testelor HIV; 3) asigurarea TPI; 4) asigurarea tratamentului TB sub OD (inclusiv în cazurile: TB/HIV; PCID/TB/HIV)

– Chestionarul de screening TB a fost elaborat și aplicat în teritoriul

– A fost dezvoltat și definitivat algoritmul de testare la HIV (racordat la recomandările OMS)

– Au fost organizate 18 seminare la care au participat 387 de persoane din cadrul Centrelor de Sănătate, Spitalului Clinic Municipal, Stomatologiei Centrală, IGP Bălți.

– Au fost organizate 33 seminare cu tematica Tuberculoză la care au participat circa 500 de beneficiari din diferite grupuri cu risc sporit de infectare

– Au fost promovate 29 școli câte 4 lecții fiecare, au participat 190 beneficiari din diferite grupuri cu risc sporit de infectare

Au fost procurate:

– 7 lămpi bactericide pentru cabinetele medicilor infecționiști, narcologului, sălii de instruire AO «Tinerii pentru dreptul la viață» și «Speranța Terrei»,

– medicamente hepatoprotectoare și vitamine

– pachete motivaționale alimentare pentru beneficiari care au frecventat Școala pacientului TB

Au fost elaborate și printate materialele informaționale:

– Гид пациента школы ТБ (русский вариант – 400 экземпляров)

– Брошюра «Что такое ВИЧ/СПИД» (русский вариант – 1500 экземпляров)

– Брошюра «Что нужно знать о туберкулезе» (русский вариант – 1500 экземпляров)

– Флайер «Что такое Изониазид» (русский вариант – 1500 экземпляров)

BUGETUL PROIECTULUI: 69 500 USD euro din resursele Fondului Global pentru combaterea HIV, Tuberculozei si Malariei.

PROIECT: “Asistența psihosocială a consumatorilor de droguri din mun. Bălți”

SCOP: oferirea asistenței psiho-sociale pentru pacienții tratamentului de substituție din mun. Bălți

REZULTATE:

– 202 consilieri psihologice în legătură cu conflicte interpersonale, dependență, stres, relații în familie, agresivitate etc.

– 724 de consilieri ale asistentului social din cadrul proiectului;

– 1320 ex. de materiale informaţionale au fost distribuite

TOTAL BENEFICIARI – 211 pacienți ai programului  de tratament de substituție cu metadonă.

BUGETUL PROIECTULUI: 2 125  euro din resursele Fondului Global pentru combaterea HIV, Tuberculozei si Malariei.

PROIECT: “Prevenirea HIV în mediul consumatorilor de droguri injectabile în mun. Bălți în baza strategiei Reducerea Riscurilor”

SCOP: prevenirea cazurilor noi de infectare cu HIV, infecții cu transmitere sexuală, hepatite virale în grupurile cu risc sporit de infectare.

REZULTATE:

– 2146 consumatori de droguri injectabile au beneficiat de servicii de reducere a riscurilor pe parcursul perioadei de raportare, printre care se enumeră:

– 241547 seringi distribuite  

– 241547 şerveţele îmbibate cu alcool distribuite

– 46713 prezervative distribuite

– 13463 materiale informaţionale

– 140 activități informaționale de grup organizate

– 459 consilieri psihologice

– 1014 consultații oferite, readresări, acompanieri către alte servicii efectuate de către asistentul social.

– 2194 persoane au fost testate la HIV prin intermediul testelor rapide fluid pe salivă și teste rapide fluid sangvine(consiliați pre/post și testați la HIV)

– 1141consultații oferite de asistent medical implicat în activitatea proiectului.

BUGETUL PROIECTULUI: 37 750 euro din resursele Fondului Global pentru combaterea HIV, Tuberculozei si Malariei.

PROIECT: “Prevenirea HIV în mediul lucrătoarelor sexului comercial în mun. Bălți în baza strategiei Reducerea Riscurilor”

SCOP: prevenirea cazurilor noi de infectare cu HIV, infecții cu transmitere sexuală, hepatite virale în mediul lucrătoarelor sexului comercial.

REZULTATE:

– 1350 persoane au beneficiat de servicii de reducere a riscurilor

– 102854 prezervative distribuite

– 791 persoane au fost testate la HIV cu teste rapide fluid pe salivă și teste rapide fluid sangvine(consiliați pre/post și testați la HIV)

– 4120 materiale informaţionale distribuite  acestui grup de  beneficiari

BUGETUL PROIECTULUI: 21 250 euro din resursele Fondului Global pentru combaterea HIV, Tuberculozei si Malariei prin intermediul Grantului operat de Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate.

PROIECT REGIONAL: “Activități de prevenire, identificare timpurie și referire pentru tratament TB a consumatorilor de droguri și femei (CDI) din mun. Bălți”

SCOP: Îmbunătățirea ratei de succes a tratamentului în rândul pacienților CDI cu          tuberculoză  în mun. Bălți.

REZULTATE:

– 1224 CDI au fost informați și consiliați de la egal la egal.

– 233 persoane au prezentat simptome de TB și au fost referiți către examinarea la TB prin GeneXpert.

– 7 cazuri noi TB identificate ceia ce ne permite să concludem că CDI, beneficiarii proiectului sunt mai  bine informați și prezintă un comportament mai sigur.

– 8 persoane reîntoarse în tratament din abandon.

– 9 persoane în tratament au fost monitorizate si au finalizat cu succes tratamentul TB.

– 30 (14 după ajutor social) persoane din grupul de risc au fost referite către alte servicii sociale din Municipiul Bălți.

– Peste 1000 materiale informaţionale distribuite.

BUGETUL PROIECTULUI: 13 420 euro din resursele Fondului Global pentru combaterea HIV, Tuberculozei si Malariei.

ACTIVITĂȚI DESTINATE TINERILOR DIN MUN. BĂLȚI ÎN DOMENIUL INFORMĂRII ȘI PROMOVĂRII MODULUI SĂNĂTOS DE VIAȚĂ

– cel puțin 700 de tineri implicați și informați în cadrul campaniilor informaționale și educaționale:  „Sunt tânăr și optez pentru un mod sănătos de viață”;

– Programe de voluntariat adresate elevilor și studenților instituțiilor de învățământ din mun. Bălți;

– 12 Sesiuni de informare și instruire în domeniul prevenirii HIV și a consumului de droguri organizate pentru tineri;

– Peste 2500 materiale informaționale distribuite tinerilor.

TOATE ACTIVITATILE ORGANIZATE ÎN CADRUL PERIOADEI DE RAPORTARE AU FOST REALIZATE CU SUPORTUL ŞI IMPLICAREA:

– Primăriei mun. Bălţi;

– Fundației Soros-Moldova;

– Fondului Global pentru combaterea HIV, Tuberculoză și Malarie;

– UNICEF;

– UNAIDS;

– UNDOC;

– Alianța pentru sănătate publică din Ukraina;

– ONG-urilor locale și naționale.

Tinerii pentru Dreptul la Viață, Bălți © 2018