RAPORT DE ACTIVITATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURĂTĂ DE ASOCIAȚIA “TINERII PENTRU DREPTUL LA VIAȚĂ”, BĂLȚI PENTRU ANUL 2019

Asociaţia „Tinerii pentru Dreptul la Viaţă”, Bălţi desfășoară activități care contribuie la realizarea:

– Programului național de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2016-2020

– Programului municipal de prevenire și control HIV/SIDA;

– Programului municipal de prevenire și control al Tuberculozei;

– Strategia municipală antidrog

– Strategia municipală de Tineret

Asociația implementează programe de reducere a riscurilor (susţinute şi promovate de Organizaţia Mondială a Sănătăţii drept o măsură eficientă de protecţie împotriva infecţiei HIV), drept abordare eficientă de ocrotire a sănătăţii publice în R. Moldova.

Toate activitățile desfășurate sunt realizate în cadrul Acordului de colaborare cu Primăria mun. Bălți aprobat prin decizia Consiliului mun. Bălți nr. 03/58 din 25.04.2013 și în conformitate cu Contractele de grant semnate cu finanțatorii (Fondul Global pentru combaterea HIV, Tuberculozei și  Malariei; Alianța pentru Sănătate Publică din Ucraina; SGP GF; Fundația Soros-Moldova, CNAM). 

Activitatea asociației pe parcursul anului 2019 a cuprins un șir de proiecte și activități distincte menite să diminueze povara infecției HIV și a consumului de droguri pentru mun. Bălți prin asistența psiho-socială complexă oferită și prin reducerea numărului de îmbolnăviri în contextul HIV, ITS, HVC și TB:

– Activități de asistență psihosocială a consumatorilor de droguri și a lucrătoarelor sexului comercial din mun. Bălți”;

– Activități de reducere a riscurilor adresate consumatorilor de droguri injectabile și lucrătoarelor sexului comercial din mun. Bălți (schimb de seringi, distribuire de prezervative, dezinfectanți, materiale informaționale, consiliere și testare voluntară la HIV, sifilis și hepatita virală C, screening TB);

– Activități de informare și promovare a modului sănătos de viață în mediul tinerilor din mun. Bălți;

– Activități de prevenire, identificare timpurie a tuberculozei și referire pentru tratament a grupurilor cu risc sporit de infectare cu HIV din mun. Bălți;

Elaborarea și implementarea unui model de intervenție pentru populațiile-cheie în vederea atingerii țintelor ’90-90-90’ din cadrul măsurilor de prevenire și control HIV și TB în mun. Bălți;

– Activități de informare și educație a populației mun. Bălți cu privire la riscurile sănătății;

– Activități de igienizare a spațiilor publice din mun. Bălți (colectarea seringilor utilizate și a deșeurilor).

Buget total – 7538990 MDL (din resursele Fondului Global pentru combaterea HIV, Tuberculozei si  Malariei, Alianței pentru Sănătate Publică din Ukraina, SGP GF , Fundației Soros-Moldova, CNAM).

PROIECT: “Prevenirea HIV în mediul consumatorilor de droguri injectabile și în mediul lucrătoarelor sexului comercial în mun. Bălți în baza strategiei Reducerea Riscurilor” 

SCOP: prevenirea cazurilor noi de infectare cu HIV, infecții cu transmitere sexuală, hepatite virale în grupurile cu risc sporit de infectare.

BENEFICIARI (persoane care au beneficiat direct de serviciile asociației sau au participat la instruirile organizate):

– 1900 consumatori de droguri injectabile;

– 800 lucrătoare sexuale;

– 120 persoane care trăiesc cu HIV;

REZULTATE:

– 68 cazuri noi de HIV identificate;

– 48 cazuri noi de sifilis identificate;

– 2533 testări efectuate;

– 5 cazuri noi de Tuberculoză identificate;

– 251235 Seringi schimbate;

– 222920 Prezervative distribuite;

– 24750 Materiale informaționale distribuite;

– 2300 Consilieri medicale (ginecolog, angiochirurg);

– 90 Sesiuni de informare organizate;

– 6 acțiuni publice de promovare a modului sănătos de viață;

– 2 acțiuni de colectare a seringilor utilizate din spațiile publice;

FINANȚARE din resursele Fondului Global pentru combaterea HIV, Tuberculozei si Malariei, prin intermediul UCIMP.

PROIECT: “Asistența psihosocială a consumatorilor de droguri din mun. Bălți”

SCOP: oferirea asistenței psiho-sociale pentru pacienții tratamentului de substituție din mun. Bălți

REZULTATE:

– 128 pacienți ai tratamentului de substituție cu metadonă;

– 1105 consultări realizate de consultantul de la egal la egal și de asistentul medical;

– 70 Consilieri psihologice în legătură cu conflicte interpersonale, dependență, stres, relații în familie, agresivitate etc.;

TOTAL BENEFICIARI  – 128 pacienți ai programului  de tratament de substituție cu metadonă.

FINANȚARE din resursele Fondului Global pentru combaterea HIV, Tuberculozei si Malariei, prin intermediul UCIMP.

PROIECT: „Prevenirea HIV și a infecțiilor cu transmitere sexuală în mediul consumatorilor de droguri și lucrătoarelor sexuale din Ungheni și Fălești în baza Strategiei Reducerea Riscurilor”

SCOP: prevenirea cazurilor noi de infectare cu HIV, infecții cu transmitere sexuală, hepatite virale în grupurile cu risc sporit de infectare.

BENEFICIARI (persoane care au beneficiat direct de serviciile asociației sau au participat la instruirile organizate):

– 647 consumatori de droguri injectabile;

REZULTATE:

– 40 testări efectuate;

– 334 consultări realizate de consultantul de la egal la egal și de asistentul medical;

– 39210 Seringi schimbate;

– 11 877 Prezervative distribuite;

– 2000 Materiale informaționale distribuite;

– 645 produse de sănătate distribuite;

FINANȚARE din resursele CNAM

PROIECT: “Accelerarea răspunsului la HIV în rândul populațiilor cheie din EECA” realizat în parteneriat cu Alianța pentru Sănătate Publică din Ucraina.

SCOP: Elaborarea și implementarea unui model de intervenție pentru populațiile-cheie în vederea atingerii țintelor ’90-90-90’ din cadrul măsurilor de  prevenire și control HIV și TB în mun. Bălți.

BENEFICIARI (consumatorii de droguri injectabile, lucrătoarele sexului, persoanele lor de contact) au participat la servicii:

– Testare la HIV (metoda RDS)– 1837 (60 rezultat pozitiv)

– Screening la TB – 1814

– Screening pozitiv – 91

– Persoane cu diagnostic TB confirmat – 5

– Din ele la tratament – 5

– Tomografii computerizate – 6

– X-Ray – 111

– Expert – 50

– Tratamentul profilactic cu izoniazidă – 11 persoane

– 59 de persoane au primit vitamine, medicamente hepatoprotectoare

REZULTATE:

– Pilotate și implementate modele de cooperare dintre municipalitate și societatea civilă: specialiști din cadrul Primăriei mun. Bălți, instituții medicale, asociații obștești și comunități afectate de HIV și Tuberculoză;

– Implementate procedurile operaționale privind: 1) colectarea sputei; 2) aplicarea testelor HIV; 3) asigurarea TPI; 4) asigurarea tratamentului TB sub OD (inclusiv în cazurile: TB/HIV; PCID/TB/HIV);

– A fost continuată realizarea cercetării operaționale “HIV/TB – testează și tratează” – peste 60 cazuri noi de HIV identificate;

– Elaborat un instrument comun de screening al TB și aplicat de către toate instituțiile vizate din mun. Bălți;

– Organizate 6 instruiri în domeniul HIV/Tuberculoză la care au participat 216 de persoane din cadrul Centrelor de Sănătate, Spitalului Clinic Municipal, Direcția de asistență socială;

– Inițiat și direct supervizat tratamentul profilactic cu izoniazidă a pacienților HIV-pozitivi ai tratamentului de substituție cu metadonă.

– Promovarea mecanismului de finanțare în baza contractării sociale din resursele locale; cu organizarea vizitei cu schimb de experiență cu Kazahstan în acest domeniul.

– În cadrul parteneriatului productiv dezvoltat între Asociația obștească ”Tinerii pentru Dreptul la Viață”, Bălți, administrația publică locală a mun. Bălți, și Alianța pentru Sănătate Publică (Ucraina), reprezentanții primăriei, în frunte cu vice-primarul Nicolai Grigorișin, au participat la Forumul în liderism al Europei de Est și a Asiei Centrale, din data de 6 decembrie, sub conducerea primarului orașului Kiev, Vitali Klitschko. Forumul a prezentat o oportunitate unică de împărtășire a modelele de succes ale răspunsurilor la HIV și Tuberculoză și de a facilita mișcarea către eliminarea acestor boli în orașe EECA.

– În cadrul Forumului, vice-primarul mun. Bălți a semnat Declarația de la Paris pentru alinierea inițiativei internaționale de eficientizare a eforturilor comune în profilaxia HIV și Tuberculozei, în special din cauza că municipiul Bălți este unul dintre cele mai afectate orașe ale Republicii Moldova.

Au fost elaborate și distribuite materiale informaționale:

– Ghidul pacientului cu Tuberculoză (400 ex);

– Broșura «Ce este HIV/SIDA» (1500 ex);

– Broșura «Ce trebuie să cunoaștem despre Tuberculoză» (1500 ex);

– Flaier «Ce este Izoniazida» (1500 ex);

IMPACT – Implementarea proiectului în mun. Bălți a influențat asupra faptului că:

– Incidența prin tuberculoză pe parcursul anului 2018, în mun. Bălți, s-a redus cu 18% față de anului 2017, iar în primele 8 luni ale anului 2019 aceasta s-a majorat cu circa o treime. În același timp cazurile notificate sunt cu forme incipiente (formele distructive 25% comparativ cu 37%), ceea ce indică despre activitățile de screening realizate, inclusiv în cadrul derulării Proiectului. Un alt fapt ce ar putea indica asupra intensificarea activităților de screening este majorarea numărul cazurilor cu tuberculoză care provin din contact contact/focar (de la 7.9% la 17.8% și 18.6%); a celor fără domiciliu stabil (de la 7.9% la 11.0% și 11.4%) și a persoanelor-migrante (de la 8.3% la 23.3% și 20.0%) – grup de risc pentru tuberculoză.

– Prevalența cazurilor de co-infecție TB/HIV s-a redus de la 27.0% (anul 2017) la 24.7% (anul 2018) și 22.9% (8 luni 2019). Pe durata implementării proiectului, s-a înregistrat o ameliorare a rezultatelor de tratament atât printre cazurile cu TB sensibilă, cât  și printre cele cu TB MDR, inclusiv cu co-infecția TB/HIV.

– Pe durata implementării Proiectului, s-a înregistrat o ameliorare a rezultatelor de tratament atât printre cazurile cu TB sensibilă, cât  și printre cele cu TB MDR Luând în considerație că rezultatele de tratament pentru cohortele care au inclus numai 8 luni sunt preliminare, interpretarea datelor s-a efectuat pentru cele care au cuprins ani întregi. Astfel, în rândul cazurilor noi și a recidivelor cu tuberculoză sensibilă rata de succes a crescut de la 66.1% la 73.5%. Printre cazurile noi și recidivele cu tuberculoză sensibilă asociate cu infecția HIV, rata de succes s-a majorat de la 36.4% la 47.1%. Printre cazurile cu TB MDR s-a observat o majorare de la 56.4% la 66.7%, iar printre TB MDR asociate cu infecția HIV – de la 42.9% la 71.4%.

– Sunt implementate modele eficiente pentru integrarea serviciilor HIV și tuberculoză pentru grupurile vulnerabile, atât la nivelul ONG-urilor, cât și la nivelul instituțiilor medicale.

– Terapia de substituție cu metadonă este integrată în activitățile serviciului de tuberculoză și se eliberează pacienților care primesc tratament TB.

– Chimioprofilaxia tuberculozei cu izoniazidă este integrată în serviciul narcologic și se administrează pacienților la terapie de substituție.

– A fost consolidată capacitatea personalului ONG în implementarea serviciilor de identificare HIV și tuberculozei, prevenire, spuport și îngrijire a grupurilor vulnerabile:

– A fost elaborată și aplicată o strategie de testare eficientă bazată pe abordarea RDS folosind aplicația OCFa.

– Îmbunătățite mecanisme de interacțiune și cooperare practică între autoritățile locale, instituțiile medicale, sociale și organizațiile neguvernamentale în domeniul implementării programelor de combatere a HIV și tuberculozei din mun. Bălți.

FINANȚARE din resursele Fondului Global pentru combaterea HIV, Tuberculozei si Malariei, prin intermediul Alianței pentru sănătate publică din Ucraina.

PROIECT REGIONAL: “Activități de prevenire, identificare timpurie și referire pentru tratament TB a consumatorilor de droguri și femei (CDI) din mun. Bălți”

SCOP: Îmbunătățirea ratei de succes a tratamentului în rândul pacienților CDI cu tuberculoză  în mun. Bălți.

ACTIVITĂŢILE REALIZATE:

– Informare despre TB, comunicare şi distribuire de materiale informaţionale;

– Identificarea cazurilor noi de TB în rândul CDI, LSC;

– Informarea și aplicarea chestionarului de screening persoanelor din grupul dat;

– Referirea sau/și acompanierea persoanelor către AMP sau SA pentru investigare TB;

– Colectarea si transportarea sputei; (prin GenExpert efectuat in cadrul urmatoarelor institutii: Centrul de sănătat nr.1; Secția consultativă a SCMB; Dispensarul ftiziopulmunologic municipal, Bălți);

– Identificarea contacților persoanelor cu TB;

– Motivarea persoanelor pentru accesarea tratamentului TB prin menținerea contactului cu pacientul pentru acoperirea suportului emoțional și monitorizarea lui;

– Motivarea prin valorificarea sănătății prin educarea atitudinii responsabile față de membrii familiei și societate;

– Referire sau/și acompaniere către asistența medicală specializată a pacientului TB (narcolog, dermatovenerolog, angiochirurg, ginecolog);

– Referire sau/și acompaniere către servicii sociale, psihosociale, juridice;

– Referirea efectuată de către lucrătorii în teren a programelor de reducere a riscurilor către consultanţii de la egal la egal (angajaţi în cadrul proiectului) pentru asigurarea continuității intervențiilor de diagnostic și suport, gestionarea în comun a cazurilor pozitivie de Tuberculoză identificate;

– Referirea și acompanierea către medicul ftiziatru al Dispensarului Ftiziopneumologic din mun. Bălţi pentru inițierea și menținerea în tratament.

REZULTATE:

– 2461 persoane din grupul de risc informate despre TB și supuse screeningului la TB ( anchete de screening aplicate – 2461) din care 2068 CDI, 382 LSC, 11 HIV,

– 219 persoane a avut scrinig pozitiv

– 216 GeneXpert, Microscopia sputei 100 persoane, Roentgen 3 persoane,

– 5 persoane au fost diagnosticate cu TB, din ei 5 au inițiat tratamentul,

– 34 pacienți consiliați de la egal la egal pentru menținerea în tratament TB (233 consultații).

– 3 pacienți au fost reîntorși în tratament,

– 9 persoane au finalizat tratamentul,

– 7 pacienți TB referiți dupa ajutor social, 4 din ei au beneficiat de ajutor social,

– 22 persoane referite și însoțite la diferite instituții medicale și sociale din mun.Bălți,

– 16 contacți au fost informați despre prevenirea și tratamentul TB,

– 12 contacți referiți la AMP pentru examinare clinică, 7 examinati Genexpert, 4 Roentgen

IMPACT – Implementarea proiectului privind activitățile de prevenire, identificare timpurie și referire pentru tratamentul TB a CDI, LSC și PTH din mun. Bălți a influențat la:

– Creșterea numărului de cazuri de TB depistate în mediul CDI/LSC/PTH;

– Creșterea accesului la informații a CDI, LSC,PTH despre diagnosticul și tratamentul TB.

– Cultivarea unui comportament sănătos în rândul CDI, LSC, PTH și ridicarea responsabilității fața de societate și de sine față de infecția TB.

– Creșterea implicării active a CDI/LSC/PTH în diagnosticarea și tratamentul TB.

– Conștientizarea problemei de abandon în tratamentul TB.

FINANȚARE din resursele – Fundației Soros-Moldova.

PROIECT: ”Crearea unui spațiu de interacțiune comunitară în cadrul Gimnaziului ”Al. I. Cuza” din mn. Bălți”

SCOP: Crearea unui spațiu de interacțiune comunitară în cadrul Gimnaziului ”Al. I. Cuza” din mun. Bălți în vederea revitalizării zonei urbane degradate prin asigurarea accesului la servicii educaționale de calitate în spirit civic pentru copiii și adulții din zonă.

BENEFICIARI (persoane care au beneficiat direct de serviciile asociației sau au participat la instruirile organizate):

– 126 elevi ai claselor 7 și 8;

– 22 profesorii din Gimnaziu (ciclul primar și gimnazial);

– 57 părinți ai elevilor claselor 7, 8, 9;

– Gimnaziul ”Al. I. Cuza” mun. Bălți;

– Locatarii blocurilor de locuit aderente gimnaziului;

REZULTATE:

– Spațiului de interacțiune comunitară în cadrul Gimnaziului ”Al. I. Cuza” mun. Bălți, renovat și dotat:

– renovarea răsadniței și procurarea utilajelor pentru buna funcționare a acesteia (17 rafturi, 3 microscoape, mulaje ale semințelor, etc.);

– procurarea și instalarea a 20 bănci stradale;

– procurarea echipamentelor și materialelor necesare pentru asigurarea unui spațiu curat și confortabil (36 urne de gunoi mici de interior și mici și mari de exterior);

– plantarea a 105 plante (arbori, arbuști, flori, etc.) pe teritoriul aferent Gimnaziului;

– renovarea gardului în jurul Gimnaziului;

– curățarea și renovarea fântânii amplasate în curtea Gimnaziului și amenajarea spațiului din jurul ei;

– Program educațional continuu adresat elevilor, părinților și profesorilor în vederea revitalizării zonei urbane degradate și sporirii activismului civic, conceptualizat și implementat

– 14 seminare organizate cu 126 elevi ai claselor 7 și 8;

– 8 seminare organizate cu 22 profesorii din Gimnaziu (ciclul primar și gimnazial);

– 3 seminare organizate cu 57 părinți ai elevilor claselor 7, 8, 9;

– broșura ”Activităţi de Educaţie Ecologică și de Sănătate”, ce conține descrierea celor 10 planuri de lecție pentru clasele 7 și 8, elaborată și printată;

– două training-uri, organizate cu elevii și profesorii Gimnaziului, s-a elaborat un Plan de management al mediului, cu intervenții clar definite a fi realizate de elevi, dar și de profesori. Planul implică activități de voluntariat și organizarea evenimentelor ce vor asigura menținerea și îmbunătățirea condițiilor mediului ecologic în cadrul Gimnaziului.

FINANȚARE din resursele Programului de Granturi Mici al Facilității Globale de Mediu (SGP GEF), implementat de PNUD Moldova

ACTIVITĂȚI DESTINATE TINERILOR DIN MUN. BĂLȚI ÎN DOMENIUL INFORMĂRII ȘI PROMOVĂRII MODULUI SĂNĂTOS DE VIAȚĂ

– cel puțin 1500 adolescenți și tineri din instituțiile de învățământ din municipiul Bălți, care au fost instruiți în cadrul Campaniei de informare și sensibilizare „Viaţa are prioritate, spune Drogurilor „NU”!”, organizate în parteneriat cu Inspectoratul Poliției și CSPT ”ATIS”;

– 150 reprezentanți ai Inspectoratului de Poliției din Bălți și nordul Republicii informați despre activitatea programelor de reducerea riscurilor și prevenirea HIV și problemele ce țin de dependența de droguri;

– Program de voluntariat adresat elevilor și studenților instituțiilor de învățământ din mun. Bălți;

TOATE ACTIVITATILE ORGANIZATE ÎN CADRUL PERIOADEI DE RAPORTARE AU FOST REALIZATE CU SUPORTUL ŞI IMPLICAREA:

– Primăriei mun. Bălţi;

– Fundației Soros-Moldova;

– Alianța pentru sănătate publică din Ucraina;

– Fondului Global pentru combaterea HIV, Tuberculoză și Malarie;

– UCIMP

– CNAM

– SGP GEF, PNUD Moldova;

– Structurile medicale, sociale și de drept (Inspectoratul de poliție)

– ONG-urilor locale și naționale.

Tinerii pentru Dreptul la Viață, Bălți © 2018