Archive

Cerere de ofertă – Lampă UV Bactericidă

Cerere de ofertă – Lampă UV Bactericidă

A.O.„Tinerii pentru Dreptul la Viaţă”, în cadrul Programului regional Răspunsuri rapide epidemiei HIV/TB pentru populațiile cheie din orașele Europei de Est și a Asiei Centrale, implementat în mun. Bălți de către Asociația Obștească „Tinerii pentru Dreptul la Viață”, Bălți, recipient principal Alianța pentru sănătate publică din Ucraina, cu suport financiar al Fondului Global,intenţionează să achiziţioneze consumabile pentru grupul țintă.

În acest context sunteți invitați să depuneți oferta dumneavoastră de preț pentru următoarele bunuri:

LOT 1

Nr. Prod Produs solicitat

 

Specificații tehnice solicitate

 

1 Lampă  UV Bactericidă – Putere  electrică : 30W

– Tip  montare-:perete

– Putere de radiație : 50 μW / cm² la distanța de 1m

– Clasa de protecție electric : I, IP20

– Durata de viață a tuburilor UV : min.18000 ore

– Realizarea dezinfecției : non-stop,24/7,în încăperile în care staționează personalul

  Total  

2. Modul de prezentare a ofertelor:

2.1. Fiecare ofertant poate depune o singură ofertă de preţ care va include toate produsele din Lot.

2.2. Oferta dumneavoastră, în formatul Anexei 1 la cererea de ofertă de preț, va fi adresată și trimisă la adresa: Bălți, str. Victoriei 7A; e-mail: maeilona@yandex.ru ; Tel./Fax: 0231 -39332

2.3. Ofertele pot fi depuse la adresa indicată mai sus, în plic sigilat. Pe plic va fi scris clar numele și adresa ofertantului, numărul procurării precum și mențiunea: “A NU SE DESCHIDE INAINTE DE SESIUNEA DE EVALUARE”. La fel, ofertele pot fi transmise prin posta sau curier. Se acceptă transmiterea ofertelor prin:

– Fax – oferta trebuie să fie semnată și aplicată stampila, iar pe prima pagina va fi indicat numele ofertantului.

– e-mail – varianta scanata a ofertei de preturi cu semnătura și ștampila.

În ambele cazuri confidențialitatea informației nu este garantată.

2.4. Data limită pentru primirea ofertelor de către A.O. “Tinerii pentru Dreptul la Viaţă” este 06 iulie 2018, ora 12.00, ora locală, la adresa menţionată mai sus. Ofertantul trebuie să ia toate măsurile astfel încât oferta să fie primită de A.O. “Tinerii pentru Dreptul la Viaţă” până la data şi ora limită menţionată pentru depunere. Vor fi evaluate ofertele de preţuri care vor fi înregistrate până la data şi ora limită de prezentare. Ofertele de preţuri (plicurile) care vor fi înregistrate după data şi ora limită de prezentare nu vor fi deschise şi nu vor fi luate în consideraţie. Ofertele primite după termenul limită vor fi returnate ofertanţilor în plicul nedeschis.

3. Preţurile:

3.1. Preţurile vor fi indicate în lei moldoveneşti, și nu vor fi mai mari decât prețurile medii pe piata.

3.2. Preţurile nu vor include accize, plata taxei vamale, taxei pentru efectuarea procedurilor vamale şi impozitate la cota zero a TVA în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova. Documentele justificative vor fi prezentate companiilor câştigătoare la semnarea contractului.

3.3. Preţurile indicate în ofertă sunt fixe şi nu pot fi modificate pe durata executării contractului.

4. Valabilitatea ofertei:

4.1. Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă timp de 10 zile lucrătoare de la data limită pentru depunerea ofertelor menționată la punctul 2.4.

5. Evaluarea ofertelor:

Ofertele considerate ca fiind corespunzătoare din punctul de vedere al specificaţiilor tehnice şi care vor fi însoţite de documentaţia solicitată, vor fi evaluate prin  compararea sumei totale pentru Lot 1 evaluate în baza prețului pentru o unitate de produs.

6. Atribuirea contractului:

6.1. O.“Tinerii pentru Dreptul la Viaţă” va atribui contractul ofertantului a cărui cotaţie a fost determinată să corespundă în mod substanţial la această invitaţie şi care a oferit cea mai mică sumă evaluată în baza prețului pentru o unitate de produs pentru Lotul 1.

6.2. Contractul va fi încheat în lei moldoveneşti, între furnizor şi A.O. “Tinerii pentru Dreptul la Viaţă” în cadrul Programului regional Răspunsuri rapide epidemiei HIV/TB pentru populațiile cheie din orașele Europei de Est și a Asiei Centrale, implementat în mun. Bălți de către Asociația Obștească „Tinerii pentru Dreptul la Viață”, Bălți.

6.5. Plata: plata se va efectua prin transfer bancar, în lei moldoveneşti în conformitate cu prevederile contractuale.

Vă rugăm să confirmați primirea acestei cereri de ofertă de preturi și să ne informați dacă urmează să depuneți o ofertă de prețuri sau nu.

Informații  suplimentare  pot  fi obținute  de  la:

Ilona  Maievscaia, manager de oficiu

Telefon/fax : 0231-39332, 078401847

e-mail : maeilona@yandex.ru

Cerere de ofertă – cazare, alimentare, sala pentru seminar

Pentru prestarea serviciilor de deservire a participanţilor la „Școală de vară” din cadrul proiectului  „Împuternicirea adolescenților, băieți și fete, în special a celor vulnerabili  și supuși riscurilor de a accesa serviciile de sănătate prietenoase tinerilor prin mobilizarea comunităților  și intervențiilor de schimbare a comportamentului la nivel local”, PCA Reference 20I7/005, de la 16.11.2017, implementat în mun. Bălți de către Asociația Obștească „Tinerii pentru Dreptul la Viață” filiala Bălți („TDV” Bălți), recipient principal: UNICEF,  Moldova.

Stimată doamnă, stimate domn:

Se solicită oferta de preţuri privind prestarea serviciilor de deservire a 40 de participanţi la „Școală de vară” cu durata de 5 zile în perioada 13-17 august 2018 din cadrul proiectului „Împuternicirea adolescenților, băieți și fete, în special a celor vulnerabili  și supuși riscurilor de a accesa serviciile de sănătate prietenoase tinerilor prin mobilizarea comunităților  și intervențiilor de schimbare a comportamentului la nivel local”, după cum urmează:

LOT 1

Nr.  Component Specificații
1. Cazare

participanți

Cazare (cameră dublă)

Condiții bune în camere, pat separat pentru fiecare persoană, apă caldă

2. Alimentarea participanților Alimentarea participanților constituită din mic dejun, prânz, cinã si douã pauze de cafea pe zi.

Meniu variat (felul întâi, felul doi, salată, desert, băutură)

Pauze de cafea: plăcinte, prăjituri, ceai, cafea.

Condiție obligatorie: mîncarea trebuie să fie proaspăt pregătită

3. Sala pentru seminar Sala spațioasă pentru 40 persoane, WI-FI


1. Modul de prezentare a ofertelor:

1.1. Fiecare ofertant poate depune o singură ofertă de preţ care va include toate produsele din Lot. Oferta dumneavoastră, în formatul Anexei 1 la cererea de ofertă de preț, va fi adresată și trimisă la adresa: Bălți, str.Victoriei 7A, e-mail: linaosoianu@yahoo.com. Tel./Fax: 0231-46462

1.2. Ofertele pot fi depuse la adresa indicată mai sus, în plic sigilat. Pe plic va fi scris clar numele și adresa ofertantului, numărul procurării precum și mențiunea: “A NU SE DESCHIDE INAINTE DE SESIUNEA DE EVALUARE”. La fel, ofertele pot fi transmise prin poșta sau curier. Se acceptă transmiterea ofertelor prin:

– e-mail – varianta scanată a ofertei de prețuri cu semnătură și ștampilă.

1.3. Data limită pentru primirea ofertelor de către A.O. „Tinerii pentru Dreptul la Viaţă“ este 18 iunie  2018, ora 12.00, ora locală, la adresa menţionată mai sus. Ofertantul trebuie să ia toate măsurile astfel încât oferta să fie primită de A.O. “Tinerii pentru Dreptul la Viaţă” până la data şi ora limită menţionată pentru depunere. Ofertele de preţuri (plicurile) care vor fi înregistrate după data şi ora limită de prezentare nu vor fi deschise şi nu vor fi luate în consideraţie. Ofertele primite după termenul limită vor fi returnate ofertanţilor în plicul nedeschis.

2. Preţurile:

2.1. Preţurile vor fi indicate în lei moldoveneşti, la cota zero a TVA.

2.2. Documentele justificative vor fi prezentate companiilor câştigătoare la semnarea contractului.

3. Valabilitatea ofertei:

3.1. Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă timp de 10 zile lucrătoare de la data limită pentru depunerea ofertelor menționată la punctul 1.4.

4. Evaluarea ofertelor:

4.1. Ofertele care nu vor avea deviaţii esenţiale de la parametrii specificaţi  vor fi evaluate prin compararea sumelor pentru servicii, la data limită de prezentare a ofertelor.

4.2. Oferta cu suma totală mai mică va fi numită câştigătoare.

5. Atribuirea contractului:

5.1. O. «Tinerii pentru Dreptul la Viaţă», fil. Bălți va atribui contractul ofertantului a cărui cotaţie a fost determinată să corespundă în mod substanţial la această invitaţie.

Contractul va fi încheiat în lei moldoveneşti, între furnizor şi A.O. «Tinerii pentru Dreptul la Viaţă»,  fil. Bălți în cadrul proiectului Împuternicirea  adolescenților, băieți și fete, în special a celor vulnerabili  și supuși riscurilor de a accesa serviciile de sănătate prietenoase tinerilor prin mobilizarea comunităților  și intervențiilor de schimbare a comportamentului la nivel local”, recipient principal: UNICEF, Moldova.

5.2. Plata: plata se va efectua prin transfer bancar, în lei moldoveneşti în conformitate cu prevederile contractuale.

Vă rugăm să confirmați primirea acestei cereri de ofertă de prețuri și să ne informați dacă urmează să depuneți o ofertă de prețuri sau nu.

Informații  suplimentare  pot  fi obținute de la:

Lina Vrabii, coordonator de proiect

GSM- 079879534

e-mail: linaosoianu@yahoo.com

Cerere de ofertă – procurarea echipamentului de relaxare emoțională și de controlul agresivității

Stimați  Domni/Doamne:

În cadrul proiectului, ” Împuternicirea adolescenților, băieți și fete, în special a celor vulnerabili  și supuși riscurilor de a accesa serviciile de sănătate prietenoase tinerilor prin mobilizarea comunităților  și intervențiilor de schimbare a comportamentului la nivel local”, PCA Reference 20I7/005, de la 16.11.2017, implementat în mun. Bălți de către Asociația Obștească „Tinerii pentru Dreptul la Viață” filiala Bălți (TDV Bălți), recipient principal UNICEF, Moldova.

“TDV” Bălți vă invită să trimiteţi oferta dumneavoastră de preţ pentru procurarea echipamentului de relaxare emoțională și de controlul agresivității.

LOT 1

 

NR.

 

Denumirea

 

Specificaţii Cumpărător

1. Fotoliu Tip: sac

– Material: piele artificială

2. Fotoliu Tip: sac

– Material: cotton 100%

3. Pernă de șezut Tip: pernă de șezut, de grădină

– Material: cotton 100%

4. Mochetă modulară

 

Tip: pardoseala din Vinyl sau PVC, bază din cauciuc

– Antialergică

– Antibacteriană

– Rezistență mare la uzură

– Preț la m2

5. Joc Darts Magnetic Tip: Darts magnetic cu 6 săgeți incluse

– Dimensiuni: d=42cm

6. Panou din  oglindă Tip: oglindă

– Preț la m2


1. Modul de prezentare a ofertelor:

1.1 Fiecare ofertant poate depune o singură ofertă de preţ care va include toate produsele din Lot. Oferta dumneavoastră, în formatul Anexei 1 la cererea de ofertă de preț, va fi adresată și trimisă la adresa: Bălți, str.Victoriei 7A, e-mail: linaosoianu@yahoo.comTel./Fax: 0231-39332

1.2 Ofertele pot fi depuse la adresa indicată mai sus, în plic sigilat. Pe plic va fi scris clar numele și adresa ofertantului, numărul procurării precum și mențiunea: “A NU SE DESCHIDE INAINTE DE SESIUNEA DE EVALUARE”. La fel, ofertele pot fi transmise prin poșta sau curier. Se acceptă transmiterea ofertelor prin:

 • e-mail – varianta scanată a ofertei de prețuri cu semnătură și ștampilă.

1.3 Data limită pentru primirea ofertelor de către A.O. „Tinerii pentru Dreptul la Viaţă“ este

07 mai 2018, ora 12.00, ora locală, la adresa menţionată mai sus. Ofertantul trebuie să ia toate măsurile astfel încât oferta să fie primită de A.O. “Tinerii pentru Dreptul la Viaţă” până la data şi ora limită menţionată pentru depunere. Ofertele de preţuri (plicurile) care vor fi înregistrate după data şi ora limită de prezentare nu vor fi deschise şi nu vor fi luate în consideraţie. Ofertele primite după termenul limită vor fi returnate ofertanţilor în plicul nedeschis.

2. Preţurile:

2.1 Preţurile vor fi indicate în lei moldoveneşti, fără TVA.

2.2 Preţurile nu vor include accize, plata taxei vamale, taxei pentru efectuarea procedurilor vamale şi impozitate la cota zero a TVA în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova. Documentele justificative vor fi prezentate companiilor câştigătoare la semnarea contractului.

3. Valabilitatea ofertei:

3.1 Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă timp de 10 zile lucrătoare de la data limită pentru depunerea ofertelor menționată la punctul 1.4.

4. Evaluarea ofertelor:

4.1 Ofertele considerate ca fiind corespunzătoare din punctul de vedere al specificaţiilor solicitate, vor fi evaluate prin compararea sumei totale pentru Lot 1 evaluate în baza prețului pentru o unitate de produs.

Factorii de evaluare au fost stabiliţi după cum urmează:

 • Calitatea deservirii: Cerinţele faţă de serviciile oferite sunt stabilite în specificaţiile;
 • Preţul acceptabil: preţurile nu vor fi mai mari decât cele medii de pe piaţă pentru asemenea servicii.

Pentru a compara ofertele prezentate, se va urma următoarea procedură:

 1. se va folosi formula pentru a compara suma totală per Lot, se va calcula inițial suma per unitate Cantitatea *
  • preț unitate = suma totală per Unitate 
  • per Lot Suma totală per Unitate+….+ Suma totală per unitate= suma totală per Lot
 1. se va evalua prețul pentru procurarea unui Lot.

5. Atribuirea contractului:

5.1 A.O. «Tinerii pentru Dreptul la Viaţă», fil. Bălți va atribui contractul ofertantului a cărui cotaţie a fost determinată să corespundă în mod substanţial la această invitaţie.

Contractul va fi încheiat în lei moldoveneşti, între furnizor şi A.O. «Tinerii pentru Dreptul la Viaţă»,  fil. Bălți în cadrul proiectului Împuternicirea  adolescenților, băieți și fete, în special a celor vulnerabili  și supuși riscurilor de a accesa serviciile de sănătate prietenoase tinerilor prin mobilizarea comunităților  și intervențiilor de schimbare a comportamentului la nivel local”recipient principal: UNICEF, Moldova.

5.2 Plataplata se va efectua prin transfer bancar, în lei moldoveneşti în conformitate cu prevederile contractuale.

Vă rugăm să confirmați primirea acestei cereri de ofertă de prețuri și să ne informați dacă urmează să depuneți o ofertă de prețuri sau nu.

Informații  suplimentare  pot  fi obținute de la:

Lina Vrabii, coordonator de proiect

GSM- 079879534

e-mail: linaosoianu@yahoo.com

Elena Burlac, asistent de proiect

GSM-069856985/ 079415063

e-mail: burlaclena22@gmail.com

Cerere de ofertă – procurarea materialelor promoționale

Cerere de ofertă – procurarea materialelor promoționale

Stimați  Domni/Doamne:

În cadrul proiectului, ” Împuternicirea adolescenților, băieți și fete, în special a celor

vulnerabili  și supuși riscurilor de a accesa serviciile de sănătate prietenoase tinerilor prin mobilizarea comunităților  și intervențiilor de schimbare a comportamentului la nivel local”, PCA Reference 20I7/005, de la 16.11.2017, implementat în mun. Bălți de către Asociația Obștească „Tinerii pentru Dreptul la Viață” filiala Bălți (TDV Bălți), recipient principal UNICEF, Moldova.

“TDV” Bălți vă invită să trimiteţi oferta dumneavoastră de preţ pentru procurarea materialelor promoționale.

LOT 1

 

NR.

 

Denumirea

 

Specificaţii solicitate

  

Tiraj

1. Insignă cu imprimeu –   Material: metal

–   Culoare: albă

Imprimare logo (pe perimetru)

–    Culoare: 1+0

–    Mărime: 37 mm

200 buc.
2. Brățară  cu imprimeu –      Material: Silicon

–      Culoare: albă

–      Mărime: universală

–      Unisex

–      Imprimare logo pe perimetru – culoare: 1+0

600 buc.
3. Pix personalizat –      Material: plastic

–      Culoare: albă

Imprimare logo (serigrafie)

–      Culoare: 1+0

340 buc.
4. Carnet A6 cu imprimeu –      Format: A6 (vertical)

–      pagini: 50 unit

–      pe spirală

–      Imprimare pe ambele coperte – culoare: 2+0

–      Culoare: albă

300 buc.
5. Stick USB 4 GB cu imprimeu –      Material: plastic

–      Culoare: alb

Imprimare logo (serigrafie)

–      Culoare: 2+0

–      Mărime: 2,5×1,5cm

40 buc.

1.1 Fiecare ofertant poate depune o singură ofertă de preţ care va include toate produsele din Lot. Oferta dumneavoastră, în formatul Anexei 1 la cererea de ofertă de preț, va fi adresată și trimisă la adresa: Bălți, str.Victoriei 7A, e-mail: linaosoianu@yahoo.com. Tel./Fax: 0231-39332

1.2 Ofertele pot fi depuse la adresa indicată mai sus, în plic sigilat. Pe plic va fi scris clar numele și adresa ofertantului, numărul procurării precum și mențiunea: “A NU SE DESCHIDE INAINTE DE SESIUNEA DE EVALUARE”. La fel, ofertele pot fi transmise prin poșta sau curier. Se acceptă transmiterea ofertelor prin:

 • e-mail – varianta scanată a ofertei de prețuri cu semnătură și ștampilă.

1.3 Data limită pentru primirea ofertelor de către A.O. „Tinerii pentru Dreptul la Viaţă“ este 06 aprilie 2018, ora 12.00, ora locală, la adresa menţionată mai sus. Ofertantul trebuie să ia toate măsurile astfel încât oferta să fie primită de A.O. “Tinerii pentru Dreptul la Viaţă” până la data şi ora limită menţionată pentru depunere. Ofertele de preţuri (plicurile) care vor fi înregistrate după data şi ora limită de prezentare nu vor fi deschise şi nu vor fi luate în consideraţie. Ofertele primite după termenul limită vor fi returnate ofertanţilor în plicul nedeschis.

2. Preţurile:

2.1 Preţurile vor fi indicate în lei moldoveneşti, fără TVA.

2.2 Preţurile nu vor include accize, plata taxei vamale, taxei pentru efectuarea procedurilor vamale şi impozitate la cota zero a TVA în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova. Documentele justificative vor fi prezentate companiilor câştigătoare la semnarea contractului.

3. Valabilitatea ofertei:

3.1 Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă timp de 10 zile lucrătoare de la data limită pentru depunerea ofertelor menționată la punctul 1.4.

4. Evaluarea ofertelor:

4.1 Ofertele considerate ca fiind corespunzătoare din punctul de vedere al specificaţiilor solicitate, vor fi evaluate prin compararea sumei totale pentru Lot 1 evaluate în baza prețului pentru o unitate de produs.

Factorii de evaluare au fost stabiliţi după cum urmează:

 • Calitatea deservirii: Cerinţele faţă de serviciile oferite sunt stabilite în specificaţiile;
 • Preţul acceptabil: preţurile nu vor fi mai mari decât cele medii de pe piaţă pentru asemenea servicii.

Pentru a compara ofertele prezentate, se va urma următoarea procedură:

 1. se va folosi formula pentru a compara suma totală per Lot, se va calcula inițial suma

per unitate Cantitatea * preț unitate = suma totală per Unitate

per Lot Suma totală per Unitate+….+ Suma totală per unitate= suma totală per Lot

 1. se va evalua prețul pentru procurarea unui Lot.

5. Atribuirea contractului:

5.1 O. «Tinerii pentru Dreptul la Viaţă», fil. Bălți va atribui contractul ofertantului a cărui cotaţie a fost determinată să corespundă în mod substanţial la această invitaţie.

Contractul va fi încheiat în lei moldoveneşti, între furnizor şi A.O. «Tinerii pentru Dreptul la Viaţă»,  fil. Bălți în cadrul proiectului Împuternicirea  adolescenților, băieți și fete, în special a celor vulnerabili  și supuși riscurilor de a accesa serviciile de sănătate prietenoase tinerilor prin mobilizarea comunităților  și intervențiilor de schimbare a comportamentului la nivel local”, recipient principal: UNICEF, Moldova.

5.2 Plata: plata se va efectua prin transfer bancar, în lei moldoveneşti în conformitate cu prevederile contractuale.

Vă rugăm să confirmați primirea acestei cereri de ofertă de prețuri și să ne informați dacă urmează să depuneți o ofertă de prețuri sau nu.

Informații  suplimentare  pot  fi obținute de la:

Lina Vrabii, coordonator de proiect

GSM- 079879534

e-mail: linaosoianu@yahoo.com

Elena Burlac, asistent de proiect

GSM-069856985/ 079415063

e-mail: burlaclena22@gmail.com

Cerere de ofertă – procurarea echipamentului pentru voluntari și outreach

Stimați  Domni/Doamne:

În cadrul proiectului, ” Împuternicirea adolescenților, băieți și fete, în special a celor

vulnerabili  și supuși riscurilor de a accesa serviciile de sănătate prietenoase tinerilor prin mobilizarea comunităților  și intervențiilor de schimbare a comportamentului la nivel local”, PCA Reference 20I7/005, de la 16.11.2017, implementat în mun. Bălți de către Asociația Obștească „Tinerii pentru Dreptul la Viață” filiala Bălți (TDV Bălți), recipient principal UNICEF, Moldova.

“TDV” Bălți vă invită să trimiteţi oferta dumneavoastră de preţ pentru procurarea echipamentului pentru voluntari și outreach.

LOT 1

NR. Denumirea Specificaţii solicitate Cantitate
1.  Tricou alb cu imprimeu Tricou

–      Componența tricou – bumbac 100%

–      Culoarea tricoului – albă, croială clasică, unisex, cu mânecă scurtă

–      Mărimi: 15% S, 35% M, 25% L, 15% XL, 10% XXL

Imprimare logo (serigrafie)

–      Imprimare față: logoul campaniei, culoare 2+0, mărime – 10×10 cm

Imprimare spate: logoul campaniei culoare 2+0,

140 buc.
2.  Chipiu alb cu imprimeu –      Material: bumbac 100%

–      Culoare: albă

–      Mărime: ajustabilă (lipici)

Imprimare logo (serigrafie)

–      Culoare: 2+0

Mărime: 10×10 cm

140 buc.
3.  Pungă de pânză cu imprimeu –      Material: bumbac 100%

–      Culoare: bej

–      Dimensiune: pungă -40×35 cm, mânere-2 unități, cîte 50 cm.

Imprimare logo (serigrafie)

–      Culoare: 2+0

Mărime: format A4 (vertical)

140 buc.
4.  Impermeabil –      Material: impermiabil

–      Culoare: albastră

Imprimare logo (serigrafie)

Mărime: Freesize

20 buc.
Total:

1. Modul de prezentare a ofertelor:

1.1 Fiecare ofertant poate depune o singură ofertă de preţ care va include toate produsele din Lot. Oferta dumneavoastră, în formatul Anexei 1 la cererea de ofertă de preț, va fi adresată și trimisă la adresa: Bălți, str.Victoriei 7A, e-mail: linaosoianu@yahoo.com. Tel./Fax: 0231-39332

1.2 Ofertele pot fi depuse la adresa indicată mai sus, în plic sigilat. Pe plic va fi scris clar numele și adresa ofertantului, numărul procurării precum și mențiunea: “A NU SE DESCHIDE INAINTE DE SESIUNEA DE EVALUARE”. La fel, ofertele pot fi transmise prin poșta sau curier. Se acceptă transmiterea ofertelor prin:

 • e-mail – varianta scanată a ofertei de prețuri cu semnătură și ștampilă.

1.3 Data limită pentru primirea ofertelor de către A.O. „Tinerii pentru Dreptul la Viaţă“ este 06 aprilie 2018, ora 12.00, ora locală, la adresa menţionată mai sus. Ofertantul trebuie să ia toate măsurile astfel încât oferta să fie primită de A.O. “Tinerii pentru Dreptul la Viaţă” până la data şi ora limită menţionată pentru depunere. Ofertele de preţuri (plicurile) care vor fi înregistrate după data şi ora limită de prezentare nu vor fi deschise şi nu vor fi luate în consideraţie. Ofertele primite după termenul limită vor fi returnate ofertanţilor în plicul nedeschis.

2. Preţurile:

2.1 Preţurile vor fi indicate în lei moldoveneşti, fără TVA.

2.2 Preţurile nu vor include accize, plata taxei vamale, taxei pentru efectuarea procedurilor vamale şi impozitate la cota zero a TVA în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova. Documentele justificative vor fi prezentate companiilor câştigătoare la semnarea contractului.

3. Valabilitatea ofertei:

3.1 Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă timp de 10 zile lucrătoare de la data limită pentru depunerea ofertelor menționată la punctul 1.4.

4. Evaluarea ofertelor:

4.1 Ofertele considerate ca fiind corespunzătoare din punctul de vedere al specificaţiilor solicitate, vor fi evaluate prin compararea sumei totale pentru Lot 1 evaluate în baza prețului pentru o unitate de produs.

5. Atribuirea contractului:

5.1 O. «Tinerii pentru Dreptul la Viaţă», fil. Bălți va atribui contractul ofertantului a cărui cotaţie a fost determinată să corespundă în mod substanţial la această invitaţie.

Contractul va fi încheiat în lei moldoveneşti, între furnizor şi A.O. «Tinerii pentru Dreptul la Viaţă»,  fil. Bălți în cadrul proiectului Împuternicirea  adolescenților, băieți și fete, în special a celor vulnerabili  și supuși riscurilor de a accesa serviciile de sănătate prietenoase tinerilor prin mobilizarea comunităților  și intervențiilor de schimbare a comportamentului la nivel local”, recipient principal: UNICEF, Moldova.

5.2 Plata: plata se va efectua prin transfer bancar, în lei moldoveneşti în conformitate cu prevederile contractuale.

Vă rugăm să confirmați primirea acestei cereri de ofertă de prețuri și să ne informați dacă urmează să depuneți o ofertă de prețuri sau nu.

Informații  suplimentare  pot  fi obținute de la:

Lina Vrabii, coordonator de proiect

GSM- 079879534

e-mail: linaosoianu@yahoo.com

Elena Burlac, asistent de proiect

GSM-069856985/ 079415063

e-mail: burlaclena22@gmail.com

 

Cerere de ofertă – procurarea echipamentului sportiv

Cerere de ofertă – procurarea echipamentului sportiv

Stimați  Domni/Doamne:

În cadrul proiectului, ” Împuternicirea adolescenților, băieți și fete, în special a celor

vulnerabili  și supuși riscurilor de a accesa serviciile de sănătate prietenoase tinerilor prin mobilizarea comunităților  și intervențiilor de schimbare a comportamentului la nivel local”, PCA Reference 20I7/005, de la 16.11.2017, implementat în mun. Bălți de către Asociația Obștească „Tinerii pentru Dreptul la Viață” filiala Bălți (TDV Bălți), recipient principal UNICEF, Moldova.

“TDV” Bălți vă invită să trimiteţi oferta dumneavoastră de preţ pentru procurarea echipamentului sportiv.

LOT 1

NR. Denumirea Specificaţii solicitate
1. Masă de tenis –    Tip: masă de tenis

–    Construcție: pliabil

–    Material: melamin

–    Dimensiuni: 274×152,5x76cm

–    Culoare: verde

–      Roți de transport

–      Plasă în set

–      Nivel de joc: amator

2. Set de tenis –      Tip: 2 rachete, 3 mingi

–      Grosime burete: 1,8 mm

–      Rotație: 6

–      Viteză: 6

–      Control: 7

–      Clasa: 1

3. Covoraș fitnes –      Tip: pentru yoga și aerobica

–      Dimensiuni: 180x65x0,8cm

4. Minge de gimnastică –      Tip: cu pompă

–      Dimensiuni: 75cm

5. Minge  volei – Tip: minge volei cu pompă

 1. Modul de prezentare a ofertelor:

1.1 Fiecare ofertant poate depune o singură ofertă de preţ care va include toate produsele din Lot. Oferta dumneavoastră, în formatul Anexei 1 la cererea de ofertă de preț, va fi adresată și trimisă la adresa: Bălți, str.Victoriei 7A, e-mail: linaosoianu@yahoo.com. Tel./Fax: 0231-39332

1.2 Ofertele pot fi depuse la adresa indicată mai sus, în plic sigilat. Pe plic va fi scris clar numele și adresa ofertantului, numărul procurării precum și mențiunea: “A NU SE DESCHIDE INAINTE DE SESIUNEA DE EVALUARE”. La fel, ofertele pot fi transmise prin poșta sau curier. Se acceptă transmiterea ofertelor prin:

 • e-mail – varianta scanată a ofertei de prețuri cu semnătură și ștampilă.

1.3 Data limită pentru primirea ofertelor de către A.O. „Tinerii pentru Dreptul la Viaţă“ este 06 aprilie 2018, ora 12.00, ora locală, la adresa menţionată mai sus. Ofertantul trebuie să ia toate măsurile astfel încât oferta să fie primită de A.O. “Tinerii pentru Dreptul la Viaţă” până la data şi ora limită menţionată pentru depunere. Ofertele de preţuri (plicurile) care vor fi înregistrate după data şi ora limită de prezentare nu vor fi deschise şi nu vor fi luate în consideraţie. Ofertele primite după termenul limită vor fi returnate ofertanţilor în plicul nedeschis.

2. Preţurile:

2.1 Preţurile vor fi indicate în lei moldoveneşti, fără TVA.

2.2 Preţurile nu vor include accize, plata taxei vamale, taxei pentru efectuarea procedurilor vamale şi impozitate la cota zero a TVA în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova. Documentele justificative vor fi prezentate companiilor câştigătoare la semnarea contractului.

3. Valabilitatea ofertei:

3.1 Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă timp de 10 zile lucrătoare de la data limită pentru depunerea ofertelor menționată la punctul 1.4.

4. Evaluarea ofertelor:

4.1 Ofertele considerate ca fiind corespunzătoare din punctul de vedere al specificaţiilor solicitate, vor fi evaluate prin compararea sumei totale pentru Lot 1 evaluate în baza prețului pentru o unitate de produs.

Factorii de evaluare au fost stabiliţi după cum urmează:

 • Calitatea deservirii: Cerinţele faţă de serviciile oferite sunt stabilite în specificaţiile;
 • Preţul acceptabil: preţurile nu vor fi mai mari decât cele medii de pe piaţă pentru asemenea servicii.

Pentru a compara ofertele prezentate, se va urma următoarea procedură:

 1. se va folosi formula pentru a compara suma totală per Lot, se va calcula inițial suma

per unitate Cantitatea * preț unitate = suma totală per Unitate

per Lot Suma totală per Unitate+….+ Suma totală per unitate= suma totală per Lot

 1. se va evalua prețul pentru procurarea unui Lot.

5. Atribuirea contractului:

5.1 O. «Tinerii pentru Dreptul la Viaţă», fil. Bălți va atribui contractul ofertantului a cărui cotaţie a fost determinată să corespundă în mod substanţial la această invitaţie.

Contractul va fi încheiat în lei moldoveneşti, între furnizor şi A.O. «Tinerii pentru Dreptul la Viaţă»,  fil. Bălți în cadrul proiectului Împuternicirea  adolescenților, băieți și fete, în special a celor vulnerabili  și supuși riscurilor de a accesa serviciile de sănătate prietenoase tinerilor prin mobilizarea comunităților  și intervențiilor de schimbare a comportamentului la nivel local”, recipient principal: UNICEF, Moldova.

5.2 Plata: plata se va efectua prin transfer bancar, în lei moldoveneşti în conformitate cu prevederile contractuale.

Vă rugăm să confirmați primirea acestei cereri de ofertă de prețuri și să ne informați dacă urmează să depuneți o ofertă de prețuri sau nu.

Informații  suplimentare  pot  fi obținute de la:

Lina Vrabii, coordonator de proiect

GSM- 079879534

e-mail: linaosoianu@yahoo.com

Elena Burlac, asistent de proiect

GSM-069856985/ 079415063

e-mail: burlaclena22@gmail.com

 

Cerere de ofertă – procurarea echipamentului de relaxare emoțională și de controlul agresivității

Stimați  Domni/Doamne:

În cadrul proiectului, ” Împuternicirea adolescenților, băieți și fete, în special a celor vulnerabili  și supuși riscurilor de a accesa serviciile de sănătate prietenoase tinerilor prin mobilizarea comunităților  și intervențiilor de schimbare a comportamentului la nivel local”, PCA Reference 20I7/005, de la 16.11.2017, implementat în mun. Bălți de către Asociația Obștească „Tinerii pentru Dreptul la Viață” filiala Bălți (TDV Bălți), recipient principal UNICEF, Moldova.

“TDV” Bălți vă invită să trimiteţi oferta dumneavoastră de preţ pentru procurarea echipamentului de relaxare emoțională și de controlul agresivității.

LOT 1

 

NR.

 

Denumirea

 

Specificaţii Cumpărător

1. Fotoliu Tip: sac

– Material: piele artificială

2. Fotoliu Tip: sac

– Material: cotton 100%

3. Pernă de șezut Tip: pernă de șezut, de grădină

– Material: cotton 100%

4. Mochetă modulară

 

Tip: pardoseala din Vinyl sau PVC, bază din cauciuc

– Antialergică

– Antibacteriană

– Rezistență mare la uzură

– Preț la m2

5. Joc Darts Magnetic Tip: Darts magnetic cu 6 săgeți incluse

– Dimensiuni: d=42cm

6. Panou din  oglindă Tip: oglindă

– Preț la m2

LOT 2

 NR. Denumirea  Specificaţii Cumpărător
1. Vopsea  acril Tip: set 12 culori

Tuburi de 12 ml

2. Guaș    Tip: set 6 culori/140g
3. Pensulă Tip: set 12 bucăți

Fibră – poni

Mîner rotund, lungimea mîneruluib17-19cm

4. Pahar pentru apă  Tip: Neprolivaica
5. Vopsea pentru față Tip: set 6 culori
6. Gips Tip: pentru modelare

Masă- 1kg

7. Lut Tip: pentru modelare

Masă- 500g

8. Nisip kinetic Masă -1 kg
9. Lac Tip: fixativ pentru lucrări în tehnică decupaj pe bază de apă. Lac și lipici în unu.

– Transparent

– Masă: 150ml

10. Clei Tip: termo

– Lungime 27cm

– diametru: 5mm

– diametru: 8mm

11. Plastilin Tip: 10 culori

– Masă -200g

12. Panglică Tip:pentru cadou

– lățime:0,5cm

– lungime:20cm

13. Lumînări  Tip: aroma în sticlă

– lățime:6,5cm

– înălțime:7cm

14. Sclipici Tip:în tub

– Masă:14g

15. Album Tip:de desen

Format: A4, 25 foi


1. Modul de prezentare a ofertelor:

1.1 Fiecare ofertant poate depune o singură ofertă de preţ care va include toate produsele din Lot. Oferta dumneavoastră, în formatul Anexei 1 la cererea de ofertă de preț, va fi adresată și trimisă la adresa: Bălți, str.Victoriei 7A, e-mail: linaosoianu@yahoo.com. Tel./Fax: 0231-39332

1.2 Ofertele pot fi depuse la adresa indicată mai sus, în plic sigilat. Pe plic va fi scris clar numele și adresa ofertantului, numărul procurării precum și mențiunea: “A NU SE DESCHIDE INAINTE DE SESIUNEA DE EVALUARE”. La fel, ofertele pot fi transmise prin poșta sau curier. Se acceptă transmiterea ofertelor prin:

 • e-mail – varianta scanată a ofertei de prețuri cu semnătură și ștampilă.

1.3 Data limită pentru primirea ofertelor de către A.O. „Tinerii pentru Dreptul la Viaţă“ este

06 aprilie 2018, ora 12.00, ora locală, la adresa menţionată mai sus. Ofertantul trebuie să ia toate măsurile astfel încât oferta să fie primită de A.O. “Tinerii pentru Dreptul la Viaţă” până la data şi ora limită menţionată pentru depunere. Ofertele de preţuri (plicurile) care vor fi înregistrate după data şi ora limită de prezentare nu vor fi deschise şi nu vor fi luate în consideraţie. Ofertele primite după termenul limită vor fi returnate ofertanţilor în plicul nedeschis.

2. Preţurile:

2.1 Preţurile vor fi indicate în lei moldoveneşti, fără TVA.

2.2 Preţurile nu vor include accize, plata taxei vamale, taxei pentru efectuarea procedurilor vamale şi impozitate la cota zero a TVA în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova. Documentele justificative vor fi prezentate companiilor câştigătoare la semnarea contractului.

3. Valabilitatea ofertei:

3.1 Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă timp de 10 zile lucrătoare de la data limită pentru depunerea ofertelor menționată la punctul 1.4.

4. Evaluarea ofertelor:

4.1 Ofertele considerate ca fiind corespunzătoare din punctul de vedere al specificaţiilor solicitate, vor fi evaluate prin compararea sumei totale pentru Lot 1 evaluate în baza prețului pentru o unitate de produs.

Factorii de evaluare au fost stabiliţi după cum urmează:

 • Calitatea deservirii: Cerinţele faţă de serviciile oferite sunt stabilite în specificaţiile;
 • Preţul acceptabil: preţurile nu vor fi mai mari decât cele medii de pe piaţă pentru asemenea servicii.

Pentru a compara ofertele prezentate, se va urma următoarea procedură:

 1. se va folosi formula pentru a compara suma totală per Lot, se va calcula inițial suma per unitate Cantitatea *
  • preț unitate = suma totală per Unitate 
  • per Lot Suma totală per Unitate+….+ Suma totală per unitate= suma totală per Lot
 1. se va evalua prețul pentru procurarea unui Lot.

5. Atribuirea contractului:

5.1 A.O. «Tinerii pentru Dreptul la Viaţă», fil. Bălți va atribui contractul ofertantului a cărui cotaţie a fost determinată să corespundă în mod substanţial la această invitaţie.

Contractul va fi încheiat în lei moldoveneşti, între furnizor şi A.O. «Tinerii pentru Dreptul la Viaţă»,  fil. Bălți în cadrul proiectului Împuternicirea  adolescenților, băieți și fete, în special a celor vulnerabili  și supuși riscurilor de a accesa serviciile de sănătate prietenoase tinerilor prin mobilizarea comunităților  și intervențiilor de schimbare a comportamentului la nivel local”, recipient principal: UNICEF, Moldova.

5.2 Plata: plata se va efectua prin transfer bancar, în lei moldoveneşti în conformitate cu prevederile contractuale.

Vă rugăm să confirmați primirea acestei cereri de ofertă de prețuri și să ne informați dacă urmează să depuneți o ofertă de prețuri sau nu.

Informații  suplimentare  pot  fi obținute de la:

Lina Vrabii, coordonator de proiect

GSM- 079879534

e-mail: linaosoianu@yahoo.com

Elena Burlac, asistent de proiect

GSM-069856985/ 079415063

e-mail: burlaclena22@gmail.com

Конкурс: Создание/разработка средства учета сервисов (реестр)

Уважаемые дамы и господа,

Приглашаем к участию в конкурсе № 2018-01-M&E-по созданию/разработки средства учета (реестра) сервисов.

Условия проведения конкурса:

 1. Требования к коммерческому предложению, организационные требования и способ оплаты – как указано в спецификации.
 2. Конечный срок подачи коммерческих предложений – не позднее 8 февраля 2018, 20:00. Все предложения, полученные после конечного срока, рассмотрению не подлежат.
 3. Основные факторы, которые будут влиять на окончательное решение о победителе конкурса, приведены в спецификации.
 4. Победитель конкурса будет избран на заседании конкурсного комитета, которое состоится не позднее 13 февраля 2018, после детальной технической, финансовой и правовой оценки предложений. Обнародование информации о победителе конкурса состоится в течение 3 (трех) рабочих дней.
 5. Предложения просим присылать на электронный адрес: obuzovici@gmail.com
 6. Организация оставляет за собой право требовать от участников конкурса дополнительные материалы или информацию, подтверждающие соответствие отдельных положений предложений требованиям спецификации и юридического лица как участника данного конкурса.
 7. Организация оставляет за собой право принимать или отклонять любую конкурсную заявку в соответствии с документацией и собственных Политик и процедур и право прекратить процедуру конкурса и отказаться от всех Заявок в любое время до заключения договора, не неся при этом, никакой ответственности перед участниками конкурса. Организация обязана сообщить о причинах отклонения всех конкурсных Заявок при условии поступления письменного запроса участника конкурса.

Пожалуйста, подтвердите получение этого объявления по электронной почте на адрес – obuzovici@gmail.com

Любые вопросы по этому конкурсу необходимо направлять в письменном виде по электронной почте на адрес obuzovici@gmail.com или по телефону 069029033.

Приложения:

 1. Спецификация с соответствующими приложениями.

Благодарим за сотрудничество.

 

Cerere de ofertă pentru procurarea echipamentului tehnic

Cerere de ofertă pentru procurarea echipamentului tehnic

A.O. „Tinerii pentru Dreptul la Viaţă”, fil. Bălți în cadrul proiectului ” Împuternicirea adolescenților, băieți si fete, în special a celor vulnerabili  și supuși riscurilor de a accesa serviciile de sănătate prietenoase tinerilor prin mobilizarea comunităților  și intervențiilor de schimbare a comportamentului la nivel local „,  PCA Reference 20I7/005, de la 16.11.2017, implementat în mun. Bălți de către Asociația Obștească „Tinerii pentru Dreptul la Viață”, filiala Bălți (TDV Bălți), recipient principal: UNICEF,  Moldova.

A.O. „Tinerii pentru Dreptul la Viaţă” invită să trimiteţi oferta dumneavoastră de preţ pentru procurarea echipamentului tehnic:

 Lot 1

# Echipament tehnic solicitat Specificații tehnice
  1. Aparat multifuncțional       imprimanta/copiator/scanner

(color)

Color, Copier/Printer/Scanner, A4, 4 color, viteza print color 15 foi min, viteza print alb-negru 35 foi min
  2.  Laptop portabil 15.6″, Intel i3, RAM 4GB minim, HDD 500GB minim, DVD reader, CardReader, WiFi
  3.  Sistem audio Sistem activ în două direcții 250W RMS, (200W LF + 50W HF), Intrare  mama XLR  – Jack 1/4″, RCA stereo, ieșire tata XLR, controlul volumului, Indicator pornit/ oprit, Vârf/Limită
  4.  Camera foto 18-135mm, 18 mp, SD/SDHC/SDXC, FullHD video, SD card
  5.  HDD extern 500GB, conectivitate USB 3.0, tip HDD
  6.  Telefon de birou Radio telefon, 2 receptoare, jurnal apeluri 50, carte de telefoane 50, timp/data, reapelare

 1. Modul de prezentare a ofertelor:

1.1. Fiecare ofertant poate depune o singură ofertă de preţ care va include toate produsele din Lot. Oferta dumneavoastră, în formatul Anexei 1 la cererea de ofertă de preț, va fi adresată și trimisă la adresa: Bălți, str.Victoriei 7A, e-mail: linaosoianu@yahoo.com. Tel./Fax: 0231-39332

1.2. Ofertele pot fi depuse la adresa indicată mai sus, în plic sigilat. Pe plic va fi scris clar numele și adresa ofertantului, numărul procurării precum și mențiunea: “A NU SE DESCHIDE INAINTE DE SESIUNEA DE EVALUARE”. La fel, ofertele pot fi transmise prin posta sau curier. Se acceptă transmiterea ofertelor prin:

 • e-mail – varianta scanata a ofertei de prețuri cu semnătura și ștampila.

1.3. Ofertanții trebuie să facă cunoștință cu Codul de Conduită pentru Furnizori- UN Supplier code of Conduct, care poate fi găsit pe: https://www.un.org/Depts/ptd/about-us/un-supplier-code-conduct, iar participarea la concurs va fi calificată drept acord al furnizorului cu condițiile codului sus-menționat.

1.4. Data limită pentru primirea ofertelor de către A.O. „Tinerii pentru Dreptul la Viaţă“ este 29 ianuarie 2018, ora 12.00, ora locală, la adresa menţionată mai sus. Ofertantul trebuie să ia toate măsurile astfel încât oferta să fie primită de A.O. “Tinerii pentru Dreptul la Viaţă” până la data şi ora limită menţionată pentru depunere. Ofertele de preţuri (plicurile) care vor fi înregistrate după data şi ora limită de prezentare nu vor fi deschise şi nu vor fi luate în consideraţie. Ofertele primite după termenul limită vor fi returnate ofertanţilor în plicul nedeschis.

2. Preţurile:

2.1. Preţurile vor fi indicate în lei moldoveneşti, fără TVA.

2.2. Preţurile nu vor include accize, plata taxei vamale, taxei pentru efectuarea procedurilor vamale şi impozitate la cota zero a TVA în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova. Documentele justificative vor fi prezentate companiilor câştigătoare la semnarea contractului.

3. Valabilitatea ofertei:

3.1. Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă timp de 10 zile lucrătoare de la data limită pentru depunerea ofertelor menționată la punctul 1.4.

4. Evaluarea ofertelor:

4.1 Ofertele considerate ca fiind corespunzătoare din punctul de vedere al specificaţiilor tehnice şi care vor fi însoţite de documentaţia solicitată, vor fi evaluate prin compararea sumei totale pentru Lot 1 evaluate în baza prețului pentru o unitate de produs.

5. Atribuirea contractului:

5.1. O. „Tinerii pentru Dreptul la Viaţă „ fil. Bălți va atribui contractul ofertantului a cărui cotaţie a fost determinată să corespundă în mod substanţial la această invitaţie.

Contractul va fi încheiat în lei moldoveneşti, între furnizor şi A.O. „Tinerii pentru Dreptul la Viaţă  fil.Bălți în cadrul proiectului,” Împuternicirea adolescenților, băieți si fete, în special a celor vulnerabili  și supuși riscurilor de a accesa serviciile de sănătate prietenoase tinerilor prin mobilizarea comunităților  și intervențiilor de schimbare a comportamentului la nivel local „, recipient principal: UNICEF, Moldova.

5.2. Plata: plata se va efectua prin transfer bancar, în lei moldoveneşti în conformitate cu prevederile contractuale.

Vă rugăm să confirmați primirea acestei cereri de ofertă de preturi și să ne informați dacă urmează să depuneți o ofertă de prețuri sau nu.

Informații  suplimentare  pot  fi obținute de la:

Lina Vrabii, coordonator de proiect

GSM– 079879534

e-mail: linaosoianu@yahoo.com

Cerere de ofertă pentru prestarea serviciilor de design, machetare, tehnoredactare și multiplicare

A.O. „Tinerii pentru Dreptul la Viaţă”, fil. Bălți în cadrul proiectului, ” Împuternicirea adolescenților, băieți si fete, în special a celor vulnerabili  și supuși riscurilor de a accesa serviciile de sănătate prietenoase tinerilor prin mobilizarea comunităților  și intervențiilor de schimbare a comportamentului la nivel local „,  PCA Reference 20I7/005, de la 16.11.2017, implementat în mun. Bălți de către Asociația Obștească „Tinerii pentru Dreptul la Viață”, filiala Bălți (TDV Bălți), recipient principal: UNICEF, Moldova.

A.O. „Tinerii pentru Dreptul la Viaţă” invită să trimiteţi oferta dumneavoastră de preţ pentru prestarea serviciilor de design, machetarea, tehnoredactarea și multiplicarea  a următoarelor produse:

 Lot 1

# Denumirea

 

 

 

Specificații tehnice

 

 

 

1.  

Multiplicarea  cărților de vizită  (versiunea română)

    Mărime: 90×50 mm. Hîrtie gloss 350g,

Color:4+4, UV-lac: 1+1

Tiraj- 60000 unități

2.  

Multiplicarea  cărților de vizită  (versiunea rusă)

   Mărime: 90×50 mm. Hîrtie gloss 350 g,

Color:4+4, UV-lac: 1+1

Tiraj – 20000 unități

3.  

Multiplicarea   posterilor (versiunea română)

     Mărime: 310×480 mm.

Hîrtie gloss 170 g,

Color: 4+0

Tiraj – 4000 unități

4.  

Multiplicarea   posterilor (versiunea rusă)

      Mărime: 310×480 mm.

Hîrtie gloss 170 g,

Color: 4+0

Tiraj- 2000  unități

5. Design, machetarea, tehnoredactarea și multiplicarea   pliantelor (versiunea română)       Mărime: 210×297 mm (A4).

Hîrtie gloss 115 g,

Color: 4+4

Tiraj- 6000  unități

 

6. Design, machetarea, tehnoredactarea și multiplicarea  pliantelor  (versiunea rusă)     Mărime: 210×297 mm (A4).

Hîrtie gloss 115 g,

Color: 4+4

Tiraj- 4000  unități

 

 

7. Design, machetarea, tehnoredactarea și multiplicarea  semnelor de carte  (versiunea română)   Mărime: 210×60 mm. Hîrtie gloss 350g,

Color:4+4, UV-lac: 1+1

Tiraj- 20000  unități

 

8. Design, machetarea, tehnoredactarea și multiplicarea  semnelor de carte  (versiunea rusă)   Mărime: 210×60 mm. Hîrtie gloss 350g,

Color:4+4, UV-lac: 1+1

Tiraj- 10000  unități

 

Total:


Lot 2

# Denumirea

 

Specificații tehnice
1.  Multiplicarea şi montarea indicatorilor/săgeată  (versiunea română) Mărime: 300×150 mm.

Plastic 4mm+Oracal

Tiraj- 40 unități

 

2. Multiplicarea şi montarea indicatorilor/semafor  (versiunea română) Mărime: 500×200 mm.

Plastic 4mm+Oracal

Tiraj- 20 unități

 

3. Multiplicarea şi montarea  panoului informativ (versiunea română) (15×20 cm) Mărime: 150×200 mm.

Plastic 4mm+Oracal

Tiraj- 40 unități

 

4.   Multiplicarea şi montarea  panoului informativ (versiunea română) (30×40 cm) Mărime: 300×400 mm.

Plastic 4mm+Oracal

Tiraj- 8 unități

 

5.   Multiplicarea şi montarea  panoului informativ (versiunea română) (50×70 cm) Mărime: 500×700 mm.

Plastic 4mm+Oracal

Tiraj-  4 unități

 

6. Multiplicarea şi montarea   panoului informativ (versiunea română) (100x120cm) Mărime: 1000×1200 mm.

Plastic 4mm+Oracal

Tiraj-  4 unități

 

7. Design, machetarea, tehnoredactarea și multiplicarea   X- stand (versiunea română) (80×200 cm) Mărime: 800×2000 mm.

Baner+Luverse

Tiraj-  4 unități

 

8.  Design, machetarea, tehnoredactarea, montarea și multiplicarea   banerelor (versiunea română), preţ metru patrat Baner+Luverse

1 m2

Total:

 1. Modul de prezentare a ofertelor:

1.1. Fiecare ofertant poate depune o singură ofertă de preţ care va include toate produsele din Lot. Oferta dumneavoastră, în formatul Anexei 1 la cererea de ofertă de preț, va fi adresată și trimisă la adresa: Bălți, str.Victoriei 7A,e-mail: linaosoianu@yahoo.com. Tel./Fax: 0231-39332

1.2. Ofertele pot fi depuse la adresa indicată mai sus, în plic sigilat. Pe plic va fi scris clar numele și adresa ofertantului, numărul procurării precum și mențiunea: “A NU SE DESCHIDE INAINTE DE SESIUNEA DE EVALUARE”. La fel, ofertele pot fi transmise prin posta sau curier. Se acceptă transmiterea ofertelor prin:

 • Fax – oferta trebuie să fie semnată și aplicată ștampila, iar pe prima pagina va fi indicat numele ofertantului.
 • e-mail – varianta scanata a ofertei de prețuri cu semnătura și ștampila.

În ambele cazuri confidențialitatea informației nu este garantată.

1.3. Ofertanții trebuie să facă cunoștință cu Codul de Conduită pentru Furnizori – UN Supplier code of Conduct, care poate fi găsit pe: https://www.un.org/Depts/ptd/about-us/un-supplier-code-conduct, iar participarea la concurs va fi calificată drept acord al furnizorului cu condițiile codului sus-menționat.

1.4. Data limită pentru primirea ofertelor de către A.O. „Tinerii pentru Dreptul la Viaţă“ este 29 ianuarie 2018, ora 12.00, ora locală, la adresa menţionată mai sus. Ofertantul trebuie să ia toate măsurile astfel încât oferta să fie primită de A.O. “Tinerii pentru Dreptul la Viaţă” până la data şi ora limită menţionată pentru depunere. Ofertele de preţuri (plicurile) care vor fi înregistrate după data şi ora limită de prezentare nu vor fi deschise şi nu vor fi luate în consideraţie. Ofertele primite după termenul limită vor fi returnate ofertanţilor în plicul nedeschis.

2. Preţurile:

2.1. Preţurile vor fi indicate în lei moldoveneşti.

2.2. Preţurile nu vor include accize, plata taxei vamale, taxei pentru efectuarea procedurilor vamale şi impozitate la cota zero a TVA în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova. Documentele justificative vor fi prezentate companiilor câştigătoare la semnarea contractului.

3. Valabilitatea ofertei:

3.1. Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă timp de 10 zile lucrătoare de la data limită pentru depunerea ofertelor menționată la punctul 1.4.

4. Evaluarea ofertelor:

4.1. Ofertele considerate ca fiind corespunzătoare din punctul de vedere al specificaţiilor tehnice şi care vor fi însoţite de documentaţia solicitată, vor fi evaluate prin compararea sumei totale pentru Lot 1 evaluate în baza prețului pentru o unitate de produs

5. Atribuirea contractului:

5.1. O. „Tinerii pentru Dreptul la Viaţă,, fil. Bălți va atribui contractul ofertantului a cărui cotaţie a fost determinată să corespundă în mod substanţial la această invitaţie.

Contractul va fi încheiat în lei moldoveneşti, între furnizor şi A.O. „Tinerii pentru Dreptul la Viaţă  fil.Bălți în cadrul proiectului Împuternicirea băieților si fetelor adolescente, în special a celor vulnerabili  și în situație de risc să caute și să acceseze serviciile de sănătate prietenoase tinerilor prin mobilizarea comunității și intervențiile de schimbare a comportamentului la nivel local”, recipient principal: UNICEF, Moldova.

5.2. Plata: plata se va efectua prin transfer bancar, în lei moldoveneşti în conformitate cu prevederile contractuale.

Vă rugăm să confirmați primirea acestei cereri de ofertă de preturi și să ne informați dacă urmează să depuneți o ofertă de prețuri sau nu.

Informații  suplimentare  pot  fi obținute de la:

Lina Vrabii, coordonator de proiect

GSM– 079879534

e-mail: linaosoianu@yahoo.com

Subscribe error, please review your email address.

Close

You are now subscribed, thank you!

Close

There was a problem with your submission. Please check the field(s) with red label below.

Close

Your message has been sent. We will get back to you soon!

Close