Archive

Конкурс: Создание/разработка средства учета сервисов (реестр)

Уважаемые дамы и господа,

Приглашаем к участию в конкурсе № 2018-01-M&E-по созданию/разработки средства учета (реестра) сервисов.

Условия проведения конкурса:

 1. Требования к коммерческому предложению, организационные требования и способ оплаты – как указано в спецификации.
 2. Конечный срок подачи коммерческих предложений – не позднее 8 февраля 2018, 20:00. Все предложения, полученные после конечного срока, рассмотрению не подлежат.
 3. Основные факторы, которые будут влиять на окончательное решение о победителе конкурса, приведены в спецификации.
 4. Победитель конкурса будет избран на заседании конкурсного комитета, которое состоится не позднее 13 февраля 2018, после детальной технической, финансовой и правовой оценки предложений. Обнародование информации о победителе конкурса состоится в течение 3 (трех) рабочих дней.
 5. Предложения просим присылать на электронный адрес: obuzovici@gmail.com
 6. Организация оставляет за собой право требовать от участников конкурса дополнительные материалы или информацию, подтверждающие соответствие отдельных положений предложений требованиям спецификации и юридического лица как участника данного конкурса.
 7. Организация оставляет за собой право принимать или отклонять любую конкурсную заявку в соответствии с документацией и собственных Политик и процедур и право прекратить процедуру конкурса и отказаться от всех Заявок в любое время до заключения договора, не неся при этом, никакой ответственности перед участниками конкурса. Организация обязана сообщить о причинах отклонения всех конкурсных Заявок при условии поступления письменного запроса участника конкурса.

Пожалуйста, подтвердите получение этого объявления по электронной почте на адрес – obuzovici@gmail.com

Любые вопросы по этому конкурсу необходимо направлять в письменном виде по электронной почте на адрес obuzovici@gmail.com или по телефону 069029033.

Приложения:

 1. Спецификация с соответствующими приложениями.

Благодарим за сотрудничество.

 

Cerere de ofertă pentru procurarea echipamentului tehnic

Cerere de ofertă pentru procurarea echipamentului tehnic

A.O. „Tinerii pentru Dreptul la Viaţă”, fil. Bălți în cadrul proiectului ” Împuternicirea adolescenților, băieți si fete, în special a celor vulnerabili  și supuși riscurilor de a accesa serviciile de sănătate prietenoase tinerilor prin mobilizarea comunităților  și intervențiilor de schimbare a comportamentului la nivel local „,  PCA Reference 20I7/005, de la 16.11.2017, implementat în mun. Bălți de către Asociația Obștească „Tinerii pentru Dreptul la Viață”, filiala Bălți (TDV Bălți), recipient principal: UNICEF,  Moldova.

A.O. „Tinerii pentru Dreptul la Viaţă” invită să trimiteţi oferta dumneavoastră de preţ pentru procurarea echipamentului tehnic:

 Lot 1

# Echipament tehnic solicitat Specificații tehnice
  1. Aparat multifuncțional       imprimanta/copiator/scanner

(color)

Color, Copier/Printer/Scanner, A4, 4 color, viteza print color 15 foi min, viteza print alb-negru 35 foi min
  2.  Laptop portabil 15.6″, Intel i3, RAM 4GB minim, HDD 500GB minim, DVD reader, CardReader, WiFi
  3.  Sistem audio Sistem activ în două direcții 250W RMS, (200W LF + 50W HF), Intrare  mama XLR  – Jack 1/4″, RCA stereo, ieșire tata XLR, controlul volumului, Indicator pornit/ oprit, Vârf/Limită
  4.  Camera foto 18-135mm, 18 mp, SD/SDHC/SDXC, FullHD video, SD card
  5.  HDD extern 500GB, conectivitate USB 3.0, tip HDD
  6.  Telefon de birou Radio telefon, 2 receptoare, jurnal apeluri 50, carte de telefoane 50, timp/data, reapelare

 1. Modul de prezentare a ofertelor:

1.1. Fiecare ofertant poate depune o singură ofertă de preţ care va include toate produsele din Lot. Oferta dumneavoastră, în formatul Anexei 1 la cererea de ofertă de preț, va fi adresată și trimisă la adresa: Bălți, str.Victoriei 7A, e-mail: linaosoianu@yahoo.com. Tel./Fax: 0231-39332

1.2. Ofertele pot fi depuse la adresa indicată mai sus, în plic sigilat. Pe plic va fi scris clar numele și adresa ofertantului, numărul procurării precum și mențiunea: “A NU SE DESCHIDE INAINTE DE SESIUNEA DE EVALUARE”. La fel, ofertele pot fi transmise prin posta sau curier. Se acceptă transmiterea ofertelor prin:

 • e-mail – varianta scanata a ofertei de prețuri cu semnătura și ștampila.

1.3. Ofertanții trebuie să facă cunoștință cu Codul de Conduită pentru Furnizori- UN Supplier code of Conduct, care poate fi găsit pe: https://www.un.org/Depts/ptd/about-us/un-supplier-code-conduct, iar participarea la concurs va fi calificată drept acord al furnizorului cu condițiile codului sus-menționat.

1.4. Data limită pentru primirea ofertelor de către A.O. „Tinerii pentru Dreptul la Viaţă“ este 29 ianuarie 2018, ora 12.00, ora locală, la adresa menţionată mai sus. Ofertantul trebuie să ia toate măsurile astfel încât oferta să fie primită de A.O. “Tinerii pentru Dreptul la Viaţă” până la data şi ora limită menţionată pentru depunere. Ofertele de preţuri (plicurile) care vor fi înregistrate după data şi ora limită de prezentare nu vor fi deschise şi nu vor fi luate în consideraţie. Ofertele primite după termenul limită vor fi returnate ofertanţilor în plicul nedeschis.

2. Preţurile:

2.1. Preţurile vor fi indicate în lei moldoveneşti, fără TVA.

2.2. Preţurile nu vor include accize, plata taxei vamale, taxei pentru efectuarea procedurilor vamale şi impozitate la cota zero a TVA în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova. Documentele justificative vor fi prezentate companiilor câştigătoare la semnarea contractului.

3. Valabilitatea ofertei:

3.1. Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă timp de 10 zile lucrătoare de la data limită pentru depunerea ofertelor menționată la punctul 1.4.

4. Evaluarea ofertelor:

4.1 Ofertele considerate ca fiind corespunzătoare din punctul de vedere al specificaţiilor tehnice şi care vor fi însoţite de documentaţia solicitată, vor fi evaluate prin compararea sumei totale pentru Lot 1 evaluate în baza prețului pentru o unitate de produs.

5. Atribuirea contractului:

5.1. O. „Tinerii pentru Dreptul la Viaţă „ fil. Bălți va atribui contractul ofertantului a cărui cotaţie a fost determinată să corespundă în mod substanţial la această invitaţie.

Contractul va fi încheiat în lei moldoveneşti, între furnizor şi A.O. „Tinerii pentru Dreptul la Viaţă  fil.Bălți în cadrul proiectului,” Împuternicirea adolescenților, băieți si fete, în special a celor vulnerabili  și supuși riscurilor de a accesa serviciile de sănătate prietenoase tinerilor prin mobilizarea comunităților  și intervențiilor de schimbare a comportamentului la nivel local „, recipient principal: UNICEF, Moldova.

5.2. Plata: plata se va efectua prin transfer bancar, în lei moldoveneşti în conformitate cu prevederile contractuale.

Vă rugăm să confirmați primirea acestei cereri de ofertă de preturi și să ne informați dacă urmează să depuneți o ofertă de prețuri sau nu.

Informații  suplimentare  pot  fi obținute de la:

Lina Vrabii, coordonator de proiect

GSM– 079879534

e-mail: linaosoianu@yahoo.com

Cerere de ofertă pentru prestarea serviciilor de design, machetare, tehnoredactare și multiplicare

A.O. „Tinerii pentru Dreptul la Viaţă”, fil. Bălți în cadrul proiectului, ” Împuternicirea adolescenților, băieți si fete, în special a celor vulnerabili  și supuși riscurilor de a accesa serviciile de sănătate prietenoase tinerilor prin mobilizarea comunităților  și intervențiilor de schimbare a comportamentului la nivel local „,  PCA Reference 20I7/005, de la 16.11.2017, implementat în mun. Bălți de către Asociația Obștească „Tinerii pentru Dreptul la Viață”, filiala Bălți (TDV Bălți), recipient principal: UNICEF, Moldova.

A.O. „Tinerii pentru Dreptul la Viaţă” invită să trimiteţi oferta dumneavoastră de preţ pentru prestarea serviciilor de design, machetarea, tehnoredactarea și multiplicarea  a următoarelor produse:

 Lot 1

# Denumirea

 

 

 

Specificații tehnice

 

 

 

1.  

Multiplicarea  cărților de vizită  (versiunea română)

    Mărime: 90×50 mm. Hîrtie gloss 350g,

Color:4+4, UV-lac: 1+1

Tiraj- 60000 unități

2.  

Multiplicarea  cărților de vizită  (versiunea rusă)

   Mărime: 90×50 mm. Hîrtie gloss 350 g,

Color:4+4, UV-lac: 1+1

Tiraj – 20000 unități

3.  

Multiplicarea   posterilor (versiunea română)

     Mărime: 310×480 mm.

Hîrtie gloss 170 g,

Color: 4+0

Tiraj – 4000 unități

4.  

Multiplicarea   posterilor (versiunea rusă)

      Mărime: 310×480 mm.

Hîrtie gloss 170 g,

Color: 4+0

Tiraj- 2000  unități

5. Design, machetarea, tehnoredactarea și multiplicarea   pliantelor (versiunea română)       Mărime: 210×297 mm (A4).

Hîrtie gloss 115 g,

Color: 4+4

Tiraj- 6000  unități

 

6. Design, machetarea, tehnoredactarea și multiplicarea  pliantelor  (versiunea rusă)     Mărime: 210×297 mm (A4).

Hîrtie gloss 115 g,

Color: 4+4

Tiraj- 4000  unități

 

 

7. Design, machetarea, tehnoredactarea și multiplicarea  semnelor de carte  (versiunea română)   Mărime: 210×60 mm. Hîrtie gloss 350g,

Color:4+4, UV-lac: 1+1

Tiraj- 20000  unități

 

8. Design, machetarea, tehnoredactarea și multiplicarea  semnelor de carte  (versiunea rusă)   Mărime: 210×60 mm. Hîrtie gloss 350g,

Color:4+4, UV-lac: 1+1

Tiraj- 10000  unități

 

Total:


Lot 2

# Denumirea

 

Specificații tehnice
1.  Multiplicarea şi montarea indicatorilor/săgeată  (versiunea română) Mărime: 300×150 mm.

Plastic 4mm+Oracal

Tiraj- 40 unități

 

2. Multiplicarea şi montarea indicatorilor/semafor  (versiunea română) Mărime: 500×200 mm.

Plastic 4mm+Oracal

Tiraj- 20 unități

 

3. Multiplicarea şi montarea  panoului informativ (versiunea română) (15×20 cm) Mărime: 150×200 mm.

Plastic 4mm+Oracal

Tiraj- 40 unități

 

4.   Multiplicarea şi montarea  panoului informativ (versiunea română) (30×40 cm) Mărime: 300×400 mm.

Plastic 4mm+Oracal

Tiraj- 8 unități

 

5.   Multiplicarea şi montarea  panoului informativ (versiunea română) (50×70 cm) Mărime: 500×700 mm.

Plastic 4mm+Oracal

Tiraj-  4 unități

 

6. Multiplicarea şi montarea   panoului informativ (versiunea română) (100x120cm) Mărime: 1000×1200 mm.

Plastic 4mm+Oracal

Tiraj-  4 unități

 

7. Design, machetarea, tehnoredactarea și multiplicarea   X- stand (versiunea română) (80×200 cm) Mărime: 800×2000 mm.

Baner+Luverse

Tiraj-  4 unități

 

8.  Design, machetarea, tehnoredactarea, montarea și multiplicarea   banerelor (versiunea română), preţ metru patrat Baner+Luverse

1 m2

Total:

 1. Modul de prezentare a ofertelor:

1.1. Fiecare ofertant poate depune o singură ofertă de preţ care va include toate produsele din Lot. Oferta dumneavoastră, în formatul Anexei 1 la cererea de ofertă de preț, va fi adresată și trimisă la adresa: Bălți, str.Victoriei 7A,e-mail: linaosoianu@yahoo.com. Tel./Fax: 0231-39332

1.2. Ofertele pot fi depuse la adresa indicată mai sus, în plic sigilat. Pe plic va fi scris clar numele și adresa ofertantului, numărul procurării precum și mențiunea: “A NU SE DESCHIDE INAINTE DE SESIUNEA DE EVALUARE”. La fel, ofertele pot fi transmise prin posta sau curier. Se acceptă transmiterea ofertelor prin:

 • Fax – oferta trebuie să fie semnată și aplicată ștampila, iar pe prima pagina va fi indicat numele ofertantului.
 • e-mail – varianta scanata a ofertei de prețuri cu semnătura și ștampila.

În ambele cazuri confidențialitatea informației nu este garantată.

1.3. Ofertanții trebuie să facă cunoștință cu Codul de Conduită pentru Furnizori – UN Supplier code of Conduct, care poate fi găsit pe: https://www.un.org/Depts/ptd/about-us/un-supplier-code-conduct, iar participarea la concurs va fi calificată drept acord al furnizorului cu condițiile codului sus-menționat.

1.4. Data limită pentru primirea ofertelor de către A.O. „Tinerii pentru Dreptul la Viaţă“ este 29 ianuarie 2018, ora 12.00, ora locală, la adresa menţionată mai sus. Ofertantul trebuie să ia toate măsurile astfel încât oferta să fie primită de A.O. “Tinerii pentru Dreptul la Viaţă” până la data şi ora limită menţionată pentru depunere. Ofertele de preţuri (plicurile) care vor fi înregistrate după data şi ora limită de prezentare nu vor fi deschise şi nu vor fi luate în consideraţie. Ofertele primite după termenul limită vor fi returnate ofertanţilor în plicul nedeschis.

2. Preţurile:

2.1. Preţurile vor fi indicate în lei moldoveneşti.

2.2. Preţurile nu vor include accize, plata taxei vamale, taxei pentru efectuarea procedurilor vamale şi impozitate la cota zero a TVA în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova. Documentele justificative vor fi prezentate companiilor câştigătoare la semnarea contractului.

3. Valabilitatea ofertei:

3.1. Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă timp de 10 zile lucrătoare de la data limită pentru depunerea ofertelor menționată la punctul 1.4.

4. Evaluarea ofertelor:

4.1. Ofertele considerate ca fiind corespunzătoare din punctul de vedere al specificaţiilor tehnice şi care vor fi însoţite de documentaţia solicitată, vor fi evaluate prin compararea sumei totale pentru Lot 1 evaluate în baza prețului pentru o unitate de produs

5. Atribuirea contractului:

5.1. O. „Tinerii pentru Dreptul la Viaţă,, fil. Bălți va atribui contractul ofertantului a cărui cotaţie a fost determinată să corespundă în mod substanţial la această invitaţie.

Contractul va fi încheiat în lei moldoveneşti, între furnizor şi A.O. „Tinerii pentru Dreptul la Viaţă  fil.Bălți în cadrul proiectului Împuternicirea băieților si fetelor adolescente, în special a celor vulnerabili  și în situație de risc să caute și să acceseze serviciile de sănătate prietenoase tinerilor prin mobilizarea comunității și intervențiile de schimbare a comportamentului la nivel local”, recipient principal: UNICEF, Moldova.

5.2. Plata: plata se va efectua prin transfer bancar, în lei moldoveneşti în conformitate cu prevederile contractuale.

Vă rugăm să confirmați primirea acestei cereri de ofertă de preturi și să ne informați dacă urmează să depuneți o ofertă de prețuri sau nu.

Informații  suplimentare  pot  fi obținute de la:

Lina Vrabii, coordonator de proiect

GSM– 079879534

e-mail: linaosoianu@yahoo.com

Cerere de ofertă pentru procurarea cumbustibil

Cerere de ofertă pentru procurarea cumbustibil

A.O. „Tinerii pentru Dreptul la Viaţă”, fil. Bălți în cadrul proiectului, ” Împuternicirea adolescenților, băieți si fete, în special a celor vulnerabili  și supuși riscurilor de a accesa serviciile de sănătate prietenoase tinerilor prin mobilizarea comunităților  și intervențiilor de schimbare a comportamentului la nivel local „, PCA Reference 20I7/005, de la 16.11.2017, implementat în mun. Bălți de către Asociația Obștească „Tinerii pentru Dreptul la Viață”, filiala Bălți (TDV Bălți), recipient principal: UNICEF,  Moldova.

În acest context sunteți invitați să depuneți oferta dumneavoastră de preț pentru următoarele cantități:

Lot 1

  DENUMIREA
1. Benzină Ai-95
2. Motorină Euro

1. Modul de prezentare a ofertelor:

1.1 Fiecare ofertant poate depune o singură ofertă de preţ care va include toate produsele din Lot. Oferta dumneavoastră, în formatul Anexei 1 la cererea de ofertă de preț, va fi adresată și trimisă la adresa: Bălți, str. Victoriei 7A, e-mail: linaosoianu@yahoo.com.

Tel./Fax: 0231-39332

1.2 Ofertele pot fi depuse la adresa indicată mai sus, în plic sigilat. Pe plic va fi scris clar numele și adresa ofertantului, numărul procurării precum și mențiunea: “A NU SE DESCHIDE INAINTE DE SESIUNEA DE EVALUARE”. La fel, ofertele pot fi transmise prin poșta sau curier. Se acceptă transmiterea ofertelor prin:

 • Fax – oferta trebuie să fie semnată și aplicată ștampila, iar pe prima pagina va fi indicat numele ofertantului.
 • e-mail – varianta scanata a ofertei de prețuri cu semnătura și ștampila.

În ambele cazuri confidențialitatea informației nu este garantată.

1.3 Data limită pentru primirea ofertelor de către A.O. „Tinerii pentru Dreptul la Viaţă“ este 26 ianuarie 2018, ora 12.00, ora locală, la adresa menţionată mai sus. Ofertantul trebuie să ia toate măsurile astfel încât oferta să fie primită de A.O. “Tinerii pentru Dreptul la Viaţă” până la data şi ora limită menţionată pentru depunere. Ofertele de preţuri (plicurile) care vor fi înregistrate după data şi ora limită de prezentare nu vor fi deschise şi nu vor fi luate în consideraţie. Ofertele primite după termenul limită vor fi returnate ofertanţilor în plicul nedeschis.

2. Preţurile:

2.1 Preţurile vor fi indicate în lei moldoveneşti.

2.2 Preţurile nu vor include accize, plata taxei vamale, taxei pentru efectuarea procedurilor vamale şi impozitate la cota zero a TVA în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova. Documentele justificative vor fi prezentate companiilor câştigătoare la semnarea contractului.

3. Valabilitatea ofertei:

3.1 Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă timp de 10 zile lucrătoare de la data limită pentru depunerea ofertelor menționată la punctul 1.4.

4. Evaluarea ofertelor:

4.1 Ofertele considerate ca fiind corespunzătoare din punctul de vedere al specificaţiilor tehnice şi care vor fi însoţite de documentaţia solicitată, vor fi evaluate prin compararea sumei totale pentru Lot 1 evaluate în baza prețului pentru o unitate de produs.

5. Atribuirea contractului:

5.1 O. «Tinerii pentru Dreptul la Viaţă» fil. Bălți va atribui contractul ofertantului a cărui cotaţie a fost determinată să corespundă în mod substanţial la această invitaţie.

Contractul va fi încheiat în lei moldoveneşti, între furnizor şi A.O. «Tinerii pentru Dreptul la Viaţă»,  fil. Bălți în cadrul proiectului «Împuternicirea adolescenților, băieți si fete, în special a celor vulnerabili  și supuși riscurilor de a accesa serviciile de sănătate prietenoase tinerilor prin mobilizarea comunităților  și intervențiilor de schimbare a comportamentului la nivel local», recipient principal: UNICEF ,Moldova.

5.2 Plata: plata se va efectua prin transfer bancar, în lei moldoveneşti în conformitate cu prevederile contractuale.

Vă rugăm să confirmați primirea acestei cereri de ofertă de preturi și să ne informați dacă urmează să depuneți o ofertă de prețuri sau nu.

Informații  suplimentare  pot  fi obținute de la:

Lina Vrabii, coordonator de proiect

GSM: 079879534

e-mail : linaosoianu@yahoo.com

Cerere de ofertă pentru procurarea pentru procurarea produselor de cofetărie (pauză de cafea)

În cadrul proiectului, ” Împuternicirea adolescenților, băieți si fete, în special a celor

vulnerabili  și supuși riscurilor de a accesa serviciile de sănătate prietenoase tinerilor prin mobilizarea comunităților  și intervențiilor de schimbare a comportamentului la nivel local”, PCA Reference 20I7/005, de la 16.11.2017, implementat în mun. Bălți de către Asociația Obștească „Tinerii pentru Dreptul la Viață” filiala Bălți (TDV Bălți), recipient principal UNICEF Moldova.

TDV Bălți vă invită să trimiteţi oferta dumneavoastră de preţ pentru procurarea produselor de cofetărie ( pauză de cafea ).

LOT 1

# Produse solicitate Specificaţii tehnice solicitate
1. Ceai  negru Cutie, 100p/2 g
2. Ceai  negru Cutie, 25p/2 g
3. Ceai  verde Cutie, 25/2 g
4. Ceai asorti fructe Cutie, 25/2 g
5. Cafea  solubilă Cutie, 230g
6. Cafea  3  in  1 amb.20 pachete
7. Zahăr Cutie, 200/5g.
8. Lapte praf pachet 1kg
9. Suc in asortiment tetrapac  2 l
10. Apa minerală carbogazoasă sticlă  1,5 l
11. Bomboane ciocolate ( 3  feluri) cutie (1/250g)
cutie (1/250g)
cutie (1/250g)
12. Marmelada felii  in  asort. Cutie  3,5kg
13. Caramelă in  asort. Cutie  3 kg
14. Napolitane ambalaj 1/320g
15. Biscuiţi   (3  feluri) cutie 1 kg
cutie 1 kg
cutie 1 kg
16. Zefir  alb cutie 3,5 kg
17. Covrigi în asort. pachet 500g
18. Pahare plastic (băut.reci) pachet (100b)
19. Pahare plastic (băut.fierb) pachet (100buc)
20. Pahare carton (băut.fierb) pachet (20buc)
21. Linguriţe plastic pachet (100buc)
22. Serveţele albe pachet (100buc)
23. Hîrtie igienică ambalaj (150mx4b)
24. Serveţele  baie ambalaj (150mx4b)
25. Sacoșe gunoi ambalaj (50bx35L)
26. Farfurii plastic set (50buc)
  Total:  

LOT 2

# Produse solicitate Specificaţii tehnice solicitate
1. Fructe Mere/kg
Banane/kg
Portocale(citrice)/kg
2. Fructe uscate Stafide-pachet 500g
Amestec p/u compot/pachet 1500g
Mix-caise, curmale, prune
3. Semințe Floarea soarelui/pachet 500g
Asorti-pachet  1kg
Alune packet  1kg
4. Legume Roșii/kg
Castraveți/kg
Frunze de salată/kg
5. Pateuri asortiment Cutie
6. Cașcaval Pachet/500 g
7. Pâine Buc.
8. Plăcinte asort. Kg.
9. Salam (servilat-Rogop) Kg.
  Total:  

1. Modul de prezentare a ofertelor:

1.1 Fiecare ofertant poate depune o singură ofertă de preţ care va include toate produsele din Lot.

Oferta dumneavoastră, în formatul Anexei 1 la cererea de ofertă de preț, va fi adresată și trimisă la adresa: mun. Bălți, str.Victoriei 7A,e-mail:  linaosoianu@yahoo.com. Tel./Fax: 0231-39332

1.2 Ofertele pot fi depuse la adresa indicată mai sus, în plic sigilat. Pe plic va fi scris clar numele și adresa ofertantului, numărul procurării precum și mențiunea: “A NU SE DESCHIDE INAINTE DE SESIUNEA DE EVALUARE”. La fel, ofertele pot fi transmise prin posta sau curier. Se acceptă transmiterea ofertelor prin:

 • Fax – oferta trebuie să fie semnată și aplicată ștampila, iar pe prima pagina va fi indicat numele ofertantului.
 • e-mail – varianta scanata a ofertei de prețuri cu semnătura și ștampila.

În ambele cazuri confidențialitatea informației nu este garantată.

1.3 Data limită pentru primirea ofertelor de către A.O. „Tinerii pentru Dreptul la Viaţă“ este 26 ianuarie 2018, ora 12.00, ora locală, la adresa menţionată mai sus. Ofertantul trebuie să ia toate măsurile astfel încât oferta să fie primită de A.O. “Tinerii pentru Dreptul la Viaţă” până la data şi ora limită menţionată pentru depunere. Ofertele de preţuri (plicurile) care vor fi înregistrate după data şi ora limită de prezentare nu vor fi deschise şi nu vor fi luate în consideraţie. Ofertele primite după termenul limită vor fi returnate ofertanţilor în plicul nedeschis.

2. Preţurile:

2.1 Preţurile vor fi indicate în lei moldoveneşti.

2.2 Preţurile nu vor include accize, plata taxei vamale, taxei pentru efectuarea procedurilor vamale şi impozitate la cota zero a TVA în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova. Documentele justificative vor fi prezentate companiilor câştigătoare la semnarea contractului.

3. Valabilitatea ofertei:

3.1 Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă timp de 10 zile lucrătoare de la data limită pentru depunerea ofertelor menționată la punctul 1.4.

4. Evaluarea ofertelor:

4.1 Ofertele considerate ca fiind corespunzătoare din punctul de vedere al specificaţiilor tehnice şi care vor fi însoţite de documentaţia solicitată, vor fi evaluate prin compararea sumei totale pentru Lot 1 evaluate în baza prețului pentru o unitate de produs.

5. Atribuirea contractului:

5.1 O. «Tinerii pentru Dreptul la Viaţă», fil. Bălți va atribui contractul ofertantului a cărui cotaţie a fost determinată să corespundă în mod substanţial la această invitaţie.

Contractul va fi încheiat în lei moldoveneşti, între furnizor şi A.O. «Tinerii pentru Dreptul la Viaţă»,  fil. Bălți în cadrul proiectului Împuternicirea  adolescenților, băieți si fete, în special a celor vulnerabili  și supuși riscurilor de a accesa serviciile de sănătate prietenoase tinerilor prin mobilizarea comunităților  și intervențiilor de schimbare a comportamentului la nivel local”, recipient principal: UNICEF Moldova.

5.2 Plata: plata se va efectua prin transfer bancar, în lei moldoveneşti în conformitate cu prevederile contractuale.

Vă rugăm să confirmați primirea acestei cereri de ofertă de prețuri și să ne informați dacă urmează să depuneți o ofertă de prețuri sau nu.

Informații  suplimentare  pot  fi obținute de la:

Lina Vrabii, coordonator de proiect

GSM– 079879534

e-mail: linaosoianu@yahoo.com

Cerere de ofertă pentru servicii de cazare și alimentare

Cerere de ofertă pentru servicii de cazare și alimentare

pentru prestarea serviciilor de deservire a participanţilor la atelierul de instruire din cadrul proiectului  ” Împuternicirea adolescenților, băieți si fete, în special a celor vulnerabili  și supuși riscurilor de a accesa serviciile de sănătate prietenoase tinerilor prin mobilizarea comunităților  și intervențiilor de schimbare a comportamentului la nivel local „, „, PCA Reference 20I7/005, de la 16.11.2017, implementat în mun. Bălți de către Asociația Obștească „Tinerii pentru Dreptul la Viață” filiala Bălți (TDV Bălți),  recipient principal: UNICEF,  Moldova.

Stimată doamnă, stimate domn:

1. Se solicită oferta de preţuri privind prestarea serviciilor de deservire a 20 de participanţi la 4 ateliere de instruire cu durata de 3 zile și 15 participanți la 2 ateliere cu durata 2 zile în perioada anului 2018 din cadrul proiectului „Împuternicirea băieților și fetelor adolescente, în special a celor vulnerabili  și în situație de risc să caute și să acceseze serviciile de sănătate prietenoase tinerilor prin mobilizarea comunității și intervențiile de schimbare a comportamentului la nivel local”, după cum urmează:

 

N

Component

 

Specificaţii

 

1 Cazare participanţi Cazare (cameră single)

Cazare (cameră dubă)

Condiţii bune in camere, pat separat pentru fiecare persoană, apă caldă

2 Alimentarea participanților Alimentarea participanţilor constituită din:

mic dejun, cină.

Meniu variat  

Condiţie obligatorie: mâncarea trebuie să fie proaspăt pregătită.

2. Asociaţia Obştească „ Tinerii pentru Dreptul la Viaţă”, fil. Bălți va efectua plăţile aferente la contractul pentru care au fost transmise invitaţiile de depunere a ofertelor din sursele financiare primate de recipientul UNICEF, Moldova.

3. Oferta trebuie să includă toate  componentele solicitate. Oferta va fi evaluată în baza sumei totale pentru servicii şi contractul va fi acordat companiei care va oferi cea mai mică sumă pentru serviciile solicitate.

4. Oferta dumneavoastră va fi adresată şi trimisă la:

Adresa:    A.O .“ Tinerii pentru Dreptul la Viaţă”,

             mun. Bălţi, str. Victoriei 7A,

e-mail; linaosoianu@yahoo.com

 

5. Termenul limită de prezentare a ofertelor este 26 ianuarie 2018.

6. Ofertele pot fi aduse la adresa indicată în punctul 5 în plic sigilat. Pe plic va fi indicată denumirea companiei, data şi ora depunerii ofertei şi numărul de referinţă al cererii de oferte. Se acceptă transmiterea ofertelor prin Fax sau e-mail. În acest caz confidenţialitatea informaţiei nu este garantată.

7. Oferta va fi transmisă în conformitate cu instrucţiunile menţionate anterior şi cu condiţiile stipulate în modelul de ofertă anexat (vezi Anexa 1).

I Preţurile:

Preţurile nu vor include TVA în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova. Documentele justificative vor fi prezentate companiei câştigătoare la semnarea contractului.

Preţurile vor fi indicate în lei moldoveneşti.

IIEvaluarea şi stabilirea ofertei câştigătoare

Ofertele care nu vor avea deviaţii esenţiale de la parametrii specificaţi în p.1, vor fi evaluate prin compararea sumelor pentru servicii, la data limită de prezentare a ofertelor.

Oferta cu suma totală mai mică va fi numită câştigătoare.

IIIValabilitatea ofertei

Oferta va fi valabilă timp de 10 de zile din data limită de prezentare a ofertelor.

8. Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la:

Vrabii Lina, coordonator de proiect

Telefon/fax: 0/231/39332

GSM: +373/79879534

E-maillinaosoianu@yahoo.com

Cerere de ofertă pentru procurarea produselor de birotică

Cerere de ofertă pentru procurarea produselor de birotică

În cadrul proiectului, ” Împuternicirea adolescenților, băieți si fete, în special a celor

vulnerabili  și supuși riscurilor de a accesa serviciile de sănătate prietenoase tinerilor prin mobilizarea comunităților  și intervențiilor de schimbare a comportamentului la nivel local”, PCA Reference 20I7/005, de la 16.11.2017, implementat în mun. Bălți de către Asociația Obștească „Tinerii pentru Dreptul la Viață” filiala Bălți (TDV Bălți), recipient principal : UNICEF, Moldova.

TDV Bălți vă invită să trimiteţi oferta dumneavoastră de preţ pentru procurarea produselor de birotică.

LOT 1

N Produse solicitate Specificaţii tehnice solicitate
1.        Hirtie  A4 500/80 g
2.        Mapa cu elastic 988/MF-0905
3.        Carton  color asortat A4/10 foi
4.        Lipici creion 15g
5.        Hîrtie p/u flipchart 64×86/50f.
6.        Marker div.culori P 133   2/set
7.        Carnet A6 50foi
8.        Pix  gel AH-801 Div cul.
9.        Folie de protecție A4+30MK/100b
10.    Mapa  bibliograft 50mm  PP
11.    Mapa plast.dosare  PP 10/set
12.    Foarfeca 16,5 cm
13.    Creion  simplu 4 HB
14.    Capsator 24/6 & 26/6
15.    Pix Corector 7ml
16.    Pix  albastru AH-555
17.    Banda  adeziva 12mm/10m
18.    Banda  adeziva  transparent. 50mm/66m
19.    Agenda 256 p.cu  alfabet
20.    Rama  foto 10*15
21.    Rama  foto A4
22.    Capse 1000b. N24/6
23.    Hârtie  note lipici 76*76
24.    Hîrtie note colorate 400 b. 75X75 mm
25.    Rigla Lemn 30 cm
Metal 30 cm
Plastic 30 cm
26.    Radieră Milan 4045
27.    Clei PVA 100g
28.    Clei creion 36g
29.    Clame GEM 22mm/50mm
30.    Folii laminare LF480, 100b.
31.    Baterii AA, AAA, 10 buc.
  Total:  

1. Modul de prezentare a ofertelor:

1.1 Fiecare ofertant poate depune o singură ofertă de preţ care va include toate produsele din Lot. Oferta dumneavoastră, în formatul Anexei 1 la cererea de ofertă de preț, va fi adresată și trimisă la adresa: Bălți, str.Victoriei 7A,e-mail: linaosoianu@yahoo.com. Tel./Fax: 0231-39332

1.2 Ofertele pot fi depuse la adresa indicată mai sus, în plic sigilat. Pe plic va fi scris clar numele și adresa ofertantului, numărul procurării precum și mențiunea: “A NU SE DESCHIDE INAINTE DE SESIUNEA DE EVALUARE”. La fel, ofertele pot fi transmise prin posta sau curier. Se acceptă transmiterea ofertelor prin:

 • Fax – oferta trebuie să fie semnată și aplicată ștampila, iar pe prima pagina va fi indicat numele ofertantului.
 • e-mail – varianta scanata a ofertei de prețuri cu semnătura și ștampila.

În ambele cazuri confidențialitatea informației nu este garantată.

1.3 Data limită pentru primirea ofertelor de către A.O. „Tinerii pentru Dreptul la Viaţă“ este 26 ianuarie 2018, ora 12.00, ora locală, la adresa menţionată mai sus. Ofertantul trebuie să ia toate măsurile astfel încât oferta să fie primită de A.O. “Tinerii pentru Dreptul la Viaţă” până la data şi ora limită menţionată pentru depunere. Ofertele de preţuri (plicurile) care vor fi înregistrate după data şi ora limită de prezentare nu vor fi deschise şi nu vor fi luate în consideraţie. Ofertele primite după termenul limită vor fi returnate ofertanţilor în plicul nedeschis.

2. Preţurile:

2.1 Preţurile vor fi indicate în lei moldoveneşti.

2.2 Preţurile nu vor include accize, plata taxei vamale, taxei pentru efectuarea procedurilor vamale şi impozitate la cota zero a TVA în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova. Documentele justificative vor fi prezentate companiilor câştigătoare la semnarea contractului.

3. Valabilitatea ofertei:

3.1 Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă timp de 10 zile lucrătoare de la data limită pentru depunerea ofertelor menționată la punctul 1.4.

4. Evaluarea ofertelor:

4,1 Ofertele considerate ca fiind corespunzătoare din punctul de vedere al specificaţiilor tehnice şi care vor fi însoţite de documentaţia solicitată, vor fi evaluate prin compararea sumei totale pentru Lot 1 evaluate în baza prețului pentru o unitate de produs.

5. Atribuirea contractului:

5.1 O. „Tinerii pentru Dreptul la Viaţă „ fil. Bălți va atribui contractul ofertantului a cărui cotaţie a fost determinată să corespundă în mod substanţial la această invitaţie.

Contractul va fi încheiat în lei moldoveneşti, între furnizor şi A.O. „Tinerii pentru Dreptul la Viaţă  fil. Bălți în cadrul proiectului Împuternicirea adolescenților, băieți si fete, în special a celor vulnerabili  și supuși riscurilor de a accesa serviciile de sănătate prietenoase tinerilor prin mobilizarea comunităților  și intervențiilor de schimbare a comportamentului la nivel local”, recipient principal: UNICEF, Moldova.

5.2 Plata: plata se va efectua prin transfer bancar, în lei moldoveneşti în conformitate cu prevederile contractuale.

Vă rugăm să confirmați primirea acestei cereri de ofertă de preturi și să ne informați dacă urmează să depuneți o ofertă de prețuri sau nu.

Informații  suplimentare  pot  fi obținute de la:

Lina Vrabii, coordonator de proiect

GSM-079879534

e-mail: linaosoianu@yahoo.com

Cerere de ofertă pentru alimentare (prânz)

Cerere de ofertă pentru alimentare (prânz)

În cadrul proiectului, ” Împuternicirea adolescenților, băieți si fete, în special a celor

vulnerabili  și supuși riscurilor de a accesa serviciile de sănătate prietenoase tinerilor prin mobilizarea comunităților  și intervențiilor de schimbare a comportamentului la nivel local”,  PCA Reference 20I7/005, de la 16.11.2017, implementat în mun. Bălți de către Asociația Obștească „Tinerii pentru Dreptul la Viață” filiala Bălți (TDV Bălți), recipient principal UNICEF, Moldova.

TDV Bălți vă invită să trimiteţi oferta dumneavoastră de preţ pentru alimentarea ( prânzul )  a 32 de participanți în decurs la 6 ateliere de instruire din cadrul proiectului în perioada anului 2018.

LOT 1

# Produse solicitate Specificaţii tehnice solicitate
1. Felul întîi 1/300 gr.
2. Felul doi 1/200 /150 gr.
3. Salata 1/150 gr.
4. Suc  1/200 ml.
5. Pâine 1/100 gr.

1. Modul de prezentare a ofertelor:

1.1 Fiecare ofertant poate depune o singură ofertă de preţ care va include toate produsele din Lot.

Oferta dumneavoastră, în formatul Anexei 1 la cererea de ofertă de preț, va fi adresată și trimisă la adresa: mun. Bălți, str.Victoriei 7A,e-mail:  linaosoianu@yahoo.com. Tel./Fax: 0231-39332

1.2 Ofertele pot fi depuse la adresa indicată mai sus, în plic sigilat. Pe plic va fi scris clar numele și adresa ofertantului, numărul procurării precum și mențiunea: “A NU SE DESCHIDE INAINTE DE SESIUNEA DE EVALUARE”. La fel, ofertele pot fi transmise prin posta sau curier. Se acceptă transmiterea ofertelor prin:

 • Fax – oferta trebuie să fie semnată și aplicată ștampila, iar pe prima pagina va fi indicat numele ofertantului.
 • e-mail – varianta scanata a ofertei de prețuri cu semnătura și ștampila.

În ambele cazuri confidențialitatea informației nu este garantată.

1.3 Data limită pentru primirea ofertelor de către A.O. „Tinerii pentru Dreptul la Viaţă“ este 26 ianuarie 2018, ora 12.00, ora locală, la adresa menţionată mai sus. Ofertantul trebuie să ia toate măsurile astfel încât oferta să fie primită de A.O. “Tinerii pentru Dreptul la Viaţă” până la data şi ora limită menţionată pentru depunere. Ofertele de preţuri (plicurile) care vor fi înregistrate după data şi ora limită de prezentare nu vor fi deschise şi nu vor fi luate în consideraţie. Ofertele primite după termenul limită vor fi returnate ofertanţilor în plicul nedeschis.

2. Preţurile:

2.1 Preţurile vor fi indicate în lei moldoveneşti.

2.2 Preţurile nu vor include accize, plata taxei vamale, taxei pentru efectuarea procedurilor vamale şi impozitate la cota zero a TVA în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova. Documentele justificative vor fi prezentate companiilor câştigătoare la semnarea contractului.

3. Valabilitatea ofertei:

3.1 Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă timp de 10 zile lucrătoare de la data limită pentru depunerea ofertelor menționată la punctul 1.4.

4. Evaluarea ofertelor:

4.1 Ofertele considerate ca fiind corespunzătoare din punctul de vedere al specificaţiilor tehnice şi care vor fi însoţite de documentaţia solicitată, vor fi evaluate prin compararea sumei totale pentru Lot 1 evaluate în baza prețului pentru o unitate de produs.

5. Atribuirea contractului:

5.1 O. „Tinerii pentru Dreptul la Viaţă „ fil. Bălți va atribui contractul ofertantului a cărui cotaţie a fost determinată să corespundă în mod substanţial la această invitaţie.

Contractul va fi încheiat în lei moldoveneşti, între furnizor şi A.O. „Tinerii pentru Dreptul la Viaţă „  fil. Bălți în cadrul proiectului, «Împuternicirea adolescenților, băieți si fete, în special a celor vulnerabili  și supuși riscurilor de a accesa serviciile de sănătate prietenoase tinerilor prin mobilizarea comunităților  și intervențiilor de schimbare a comportamentului la nivel local», recipient principal: UNICEF, Moldova.

5.2 Plata: plata se va efectua prin transfer bancar, în lei moldoveneşti în conformitate cu prevederile contractuale.

Vă rugăm să confirmați primirea acestei cereri de ofertă de preturi și să ne informați dacă urmează să depuneți o ofertă de prețuri sau nu.

Informații  suplimentare  pot  fi obținute de la:

Lina Vrabii, coordonator de proiect

GSM– 079879534

e-mail: linaosoianu@yahoo.com

Cerere de ofertă

Cerere de ofertă

Cerere de ofertă

În cadrul programului regional Răspunsuri rapide epidemiei HIV/TB pentru populațiile cheie din orașele Europei de Est și a Asiei Centrale, contract de grant Nr.04-City-17 de la 01.02.2017, implementat în mun. Bălți de către Asociația Obștească „Tinerii pentru Dreptul la Viață” filiala Bălți (TDV Bălți), recipient principal Alianța pentru sănătate publică din Ucraina, cu suport financiar al Fondului Global

TDV Bălți vă invită să trimiteţi oferta dumneavoastră de preţ pentru prestarea serviciilor de multiplicare, machetare și design a următoarelor produse:

Lot 1

# Denumirea Cantitatea
1 Design, machetarea, tehnoredactarea și multiplicarea Ghidului pacientului la școala TB (versiunea rusă) 400

 

Lot 2

# Denumirea Cantitatea
1 Design, machetarea, tehnoredactarea și multiplicarea broșurii informaționale: Что такое ВИЧ/СПИД (versiunea rusă) 1500
2 Design, machetarea, tehnoredactarea și multiplicarea broșurii informaționale: Что нужно знать о туберкулезе (versiunea rusă) 1500
3 Design, machetarea, tehnoredactarea și multiplicarea flaierului informațional: Что такое Изониазид (versiunea rusă) 1500
4 Design, machetarea, tehnoredactarea și multiplicarea flaierului informațional: Интегрированное лечение АРВ, ТБ и ОЗТ (versiunea rusă) 1500


Informația privind Termenii și condițiile de livrare, cât și informația privind specificațiile tehnice pot fi accesate în
Anexă 1

Ofertanții pot depune o singură ofertă care să includă unul sau ambele loturi din cadrul prezentei cereri. Ofertele de preț vor fi evaluate și contractul va fi acordat companiei care îndeplinește specificațiile tehnice cerute și care oferă cel mai mic preț evaluat per lot.

Oferta dumneavoastră, în formatul indicat în Anexă 2, va fi adresată şi trimisă la:

A.O. „Tinerii pentru Dreptul la Viață”, Bălți

Adresa: Republica Moldova, Bălți, str. Victoriei 7A

Fax: /+373/ 231 3-93-32

E-mail: obuzovici@gmail.com și protineret@yahoo.com

Data limită pentru primirea ofertelor de către TDV Bălți, la adresa menţionată la alineatul 3, este: 22 decembrie 2017, ora 15:00. Ofertantul trebuie să ia toate măsurile astfel încât oferta să fie primită şi înregistrată de către TDV Bălți până la data limită menţionată pentru depunere.

Se acceptă oferte prin poştă, E-mail, fax sau aduse direct la oficiul organizației.

Oferta dumneavoastră, în formatul indicat, va fi depusă în conformitate cu termenii şi condiţiile de livrare din Anexă.  Furnizorul se obligă de a respecta ”Codul de conduită pentru Furnizor” elaborat de Fondul Global pentru Combaterea TB, HIV/SIDA şi Malariei (GFATM).

(i) PREŢUL. Preţul trebuie să includă cheltuielile pentru transport, şi alte costuri locale necesare livrării produsului la următoarea destinație: Republica Moldova, Bălți, str. Victoriei 7A și trebuie să fie calculat la cota 0 TVA.

(ii) EVALUAREA OFERTELOR: Ofertele considerate ca fiind adecvate din punctul de vedere al specificațiilor tehnice vor fi evaluate prin compararea prețurilor.

La evaluarea ofertelor, TDV Bălți va stabili pentru fiecare propunere prețul evaluat prin ajustarea ofertei de preț, cu efectuarea corecțiilor pentru orice erori aritmetice, după cum urmează:

(a) în cazul în care există o diferență între sumele în cifre şi litere, suma în litere va predomina;

(b) în cazul în care există o diferență între rata unitară și suma totală pe linie, care rezultă din înmulțirea ratei unitare cu cantitatea, rata unitară va predomina;

(c) în cazul în care ofertantul refuză să accepte corectarea, oferta sa va fi respinsă.

(iii) ACORDAREA CONTRACTULUI Contractul se va acorda companiei care oferă cel mai mic preț total evaluat per lot.

(iv) VALABILITATEA OFERTEI: Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă timp de patruzeci și cinci (45) zile de la data limită pentru depunerea ofertelor menționată la alin. 4 de mai sus.

Informații suplimentare pot fi obținute de la:

Oxana Buzovici – asistent de program, TDV Bălți

Tel.: /+373/231 3-93-32

GSM: /+373/690 290 33

E-mail: obuzovici@gmail.com

Cerere de ofertă

Cerere de ofertă

În cadrul proiectului ”Fortificarea controlului HIV în Republica Moldova, 2015-2017” (Grantul: MDA-H-PAS),  componenta „Centrul de Resurse în domeniul Reducerii Riscurilor” (Nr. 05/SP-H-NFM/2015), finanţat de Fondul Global pentru Combaterea SIDA, TB şi Malariei (GFATM), recipient principal Centrul PAS, sub-contractor A.O. „Uniunea pentru prevenirea HIV şi Reducerea Riscurilor din Moldova” (UORN)

UORN invită să trimiteţi oferta dumneavoastră de preţ pentru prestarea serviciilor de multiplicare, machetare și design a următoarelor produse:

Lot 1

# Denumirea Cantitatea
1 Design, machetarea, tehnoredactarea și multiplicarea Ghidului pentru Traineri în domeniul Prevenirii Universale (versiunea română) 200
2 Design, machetarea, tehnoredactarea și multiplicarea Ghidului pentru Traineri în domeniul Prevenirii Universale (versiunea rusă) 200
3 Design, machetarea, tehnoredactarea și multiplicarea Ghidului pentru Traineri în domeniul Viața cu HIV (versiunea română) 200
4 Design, machetarea, tehnoredactarea și multiplicarea Ghidului pentru Traineri în domeniul Viața cu HIV (versiunea rusă) 200
5 Design, machetarea, tehnoredactarea și multiplicarea Manualului participantului în domeniul Prevenirii Universale și Viața cu HIV (versiunea română) 200
6 Design, machetarea, tehnoredactarea și multiplicarea Manualului participantului în domeniul Prevenirii Universale (versiunea rusă) 200
7 Design, machetarea, tehnoredactarea și multiplicarea Manualului participantului în domeniul Viața cu HIV (versiunea română) 200
8 Design, machetarea, tehnoredactarea și multiplicarea Manualului participantului în domeniul Viața cu HIV (versiunea rusă) 200

Lot 2

# Denumirea Cantitatea
1. Design, machetarea, tehnoredactarea și multiplicarea broșurii informaționale HIV/SIDA  (versiunea română) 10000
2. Design, machetarea, tehnoredactarea și multiplicarea broșurii informaționale HIV/SIDA  (versiunea rusă) 10000
3. Design, machetarea, tehnoredactarea și multiplicarea broșurii informaționale Siguranța personală (versiunea română) 10000
4. Design, machetarea, tehnoredactarea și multiplicarea broșurii informaționale Siguranța personală (versiunea rusă) 10000
5. Multiplicarea broșurii informaționale Colaborarea poliției cu programele de reducere a riscurilor (versiunea română) 10000
6. Multiplicarea broșurii informaționale Colaborarea poliției cu programele de reducere a riscurilor (versiunea rusă) 10000

Informația privind Termenii și condițiile de livrare, cât și informația privind specificațiile tehnice pot fi accesate în Anexă 1

Ofertanții pot depune o singură ofertă care să includă unul sau ambele loturi din cadrul prezentei cereri. Ofertele de preț vor fi evaluate și contractul va fi acordat companiei care îndeplinește specificațiile tehnice cerute și care oferă cel mai mic preț evaluat per lot.

Oferta dumneavoastră, în formatul indicat în Anexă 2, va fi adresată şi trimisă la:

A.O. „Uniunea pentru prevenirea HIV şi Reducerea Riscurilor din Moldova” (UORN)

Adresa: Republica Moldova, Bălți, str. Victoriei 7A

Fax: /+373/ 231 3-93-32

E-mail: obuzovici@gmail.com și protineret@yahoo.com

Data limită pentru primirea ofertelor de către UORN la adresa menţionată la alineatul 3 este: 21 decembrie 2017, ora 12:00. Ofertantul trebuie să ia toate măsurile astfel încât oferta să fie primită şi înregistrată de către UORN până la data limită menţionată pentru depunere.

Se acceptă oferte prin poştă, E-mail, fax sau aduse direct la UORN.

Oferta dumneavoastră, în formatul indicat, va fi depusă în conformitate cu termenii şi condiţiile de livrare din Anexă.  Furnizorul se obligă de a respecta ”Codul de conduită pentru Furnizor” elaborat de Fondul Global pentru Combaterea TB, HIV/SIDA şi Malariei (GFATM).

(i) PREŢUL. Preţul trebuie să includă cheltuielile pentru transport, şi alte costuri locale necesare livrării produsului la următoarea destinație: Republica Moldova, Bălți, str. Victoriei 7A și trebuie să fie calculat la cota 0 TVA.

(ii) EVALUAREA OFERTELOR: Ofertele considerate ca fiind adecvate din punctul de vedere al specificațiilor tehnice vor fi evaluate prin compararea prețurilor.

La evaluarea ofertelor, UORN  va stabili pentru fiecare propunere prețul evaluat prin ajustarea ofertei de preț, cu efectuarea corecțiilor pentru orice erori aritmetice, după cum urmează:

(a) în cazul în care există o diferență între sumele în cifre şi litere, suma în litere va predomina;

(b) în cazul în care există o diferență între rata unitară și suma totală pe linie, care rezultă din înmulțirea ratei unitare cu cantitatea, rata unitară va predomina;

(c) în cazul în care ofertantul refuză să accepte corectarea, oferta sa va fi respinsă.

(iii) ACORDAREA CONTRACTULUI Contractul se va acorda companiei care oferă cel mai mic preț total evaluat per lot.

(iv) VALABILITATEA OFERTEI: Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă timp de patruzeci și cinci (45) zile de la data limită pentru depunerea ofertelor menționată la alin. 4 de mai sus.

Informații suplimentare pot fi obținute de la:

Oxana Buzovici – Coordonator program, Centrul de Resurse în domeniul Reducerea Riscurilor, UORN

Tel.: /+373/231 3-93-32

GSM: /+373/690 290 33

E-mail: obuzovici@gmail.com

Subscribe error, please review your email address.

Close

You are now subscribed, thank you!

Close

There was a problem with your submission. Please check the field(s) with red label below.

Close

Your message has been sent. We will get back to you soon!

Close