I Международная Конференция по ВИЧ/СПИДу в Восточной Европе и Центральной Азии

Сегодня, 18 апреля 2018 в Москве стартовала I Международная Конференция по ВИЧ/СПИДу в Восточной Европе и Центральной Азии.

На Конференции собрались более 3000 участников – представители множества стран из данного региона. Конференция началась с первым пленарным заседанием ‘На пути к окончанию эпидемии. Обзор ситуации с ВИЧ-инфекцией: достижения и уроки” на котором говорилось об ответных мерах на распространение ВИЧ инфекции, о достижении целей 90 – 90 – 90 , о новейших научных достижениях.

Să combatem tuberculoza împreună

Să combatem tuberculoza împreună

Ziua de 24 martie, consemnată anual ca Zi Mondială de combatere a tuberculozei, semnalează faptul că tuberculoza rămâne a fi o problemă majoră de sănătate publică și constituie un prilej de a atrage atenţia comunității locale asupra problemelor complexe medicale şi sociale provocate de această boală, în special în grupurile cu risc sporit de infectare cu HIV, precum şi oferă posibilitatea de a unifica eforturile pentru a îmbunătăți măsurile în vederea prevenirii şi combaterii acestei afecţiuni.

În acest context, Asociația „Tinerii pentru Dreptul la Viață”, Bălți, cu implicarea medicilor: ftiziopulmonolog, infecționist și narcolog au vorbit personalului medical din cadrul Dispensarului de Tuberculoză din municipiul Bălți despre importanța prevenirii infectării HIV/TB pentru pacienții cu statutul HIV pozitiv, personale afectate de Tuberculoză și persoanele care sunt dependente de droguri. Instruirea dată face parte din ciclul de activități de informare a personalului medical din municipiul Bălți, în contextual implementării Programelor locale de combatere și control HIV, a infecțiilor sexual transmisibile și a tuberculozei, care prevăd accelerarea eforturilor locale pentru o lume liberă de TB, cu zero cazuri de decese, infectare și suferință.

Activitatea este organizată în cadrul proiectului regional „Răspunsuri rapide epidemiei HIV/TB pentru populațiile cheie din orașele Europei de Est și a Asiei Centrale”, implementat în mun. Bălți de către Asociația Obștească „Tinerii pentru Dreptul la Viață”, Bălți, recipient principal Alianța pentru sănătate publică din Ucraina, cu suport financiar al Fondului Global.

Планы сообщества ЛУН Бэлць в направлении достижения целей 90-90-90

В рамках расширенного собрания сообщество людей употребляющих наркотики в Бельцах проанализировали свою адвокационную деятельность для достижения целей 90-90-90. Запланировали работу в следующих направлениях на ближайшее время:

1 Развитие вовлечение сообщества в процессы мобилизации, адвокации на местном уровне

2 Сотрудничество с другими представителями ключевыми уязвимыми группами населения для выработки совместных адвокационных позиций и поддержки в этом друг друга.

3 Проводить мониторинг силами сообщества качества и условий предоставляемых услуг и соблюдения прав человека.

4 Работа с партнерами, из числа НПО, людьми, принимающими решения, с целью решения вопросов устранения пробелов и эффективного решения задач для ускорения достижения целей 90-90-9.

5 Работа в местных комитетах для отстаивания приоритетов и потребностей сообщества

А так же разработали систему / механизм защиты своих прав с учетом различных условий, которые, так или иначе, влияют на дискриминацию и ущемление прав. Были обсуждены различные подходы в том числе возможность использования онлайн-приложения «Тревожная Кнопка». Результатом станет создание и распространение печатного материала / памятки для людей употребляющих наркотики «Знать права, применять законы»

Modele și realități ale cooperării dintre municipalitate și societatea civilă: de la Bern la Bălți

­­­

Municipiul Bălți al Republicii Moldova este caracterizat de o situație epidemiologică severă în domeniul HIV/SIDA și a Tuberculozei, în special datorită coninfecțiilor TB/HIV:

 • fiecare a patra persoană HIV infectată din mun. Bălți este bolnavă de Tuberculoză;
 • fiecare al cincilea pacient cu Tuberculoză trăiește cu infecția HIV;
 • jumătate din decesele persoanelor care trăiesc sunt condiționate de Tuberculoză;
 • mortalitatea de Tuberculoză în mun. Bălți este mai mare cu 40% decât în restul țării.

În acest context peste 30 specialiști din cadrul Primăriei mun. Bălți, instituțiilor medicale, asociațiilor obștești și comunităților afectate de HIV și Tuberculoză s-au întrunit astazi în cadrul unui atelier de lucru pentru a discuta noi modalități de cooperare pentru contracararea epidemiilor la nivel de municipiu și fortificarea acțiunilor și a activităților colaborative.

Atelierul este organizat de Asociațiai „Tinerii pentru Dreptul la viață”, Bălți în cadrul proiectului regional al Alianței pentru Sănătate Publică “Reacții rapide la epidemia HIV / SIDA și a tuberculozei în rândul comunităților cheie afectate din orașele din Europa de Est și Asia Centrală „. Muncipiul Bălți fiind alături de Sofia, Odesa, Almatî și Tbilisi localitatea în care aU fost inițiate în cadrul proiectului regional noi intervenții și eforturi pentru crearea unui model local eficient de contracarare a epidemiilor prin cooperare eficientă.

Scopul atelierului este de a ajuta reprezentanții structurilor municipale și a societății civile de a analiza în comun practicile și necesitățile actuale în ceea ce privește cooperarea și dezvoltarea unor strategii de parteneriat echilibrat, care implică toate părțile interesate. În aceste sens este prezentă la atelier și reprezentanta Asociației elvețiene LICIT, Julia Joos care pe lângă faptul că facilitează lucrările atelierului de lucru, deopotrivă împărtășește experiența orașului Bern în Elveția în aspecte de politici antidrog și asistență a consumatorilor de droguri, cooperare intersectorială.

În cadrul unei ședințe de pregătire pentru acest atelier organizate la data de 8 februarie 2018, participanții, reprezentanți ai societății civile și a comunităților afectate au concluzionat necesitatea:

 • Implementării unui efort comun bazat pe comunicare efiecientă, transparență, informare reciprocă și asigurarea continuității eforturilor.
 • Implementării unui mecanism funcțional de coordonare a Programelor Municipale, care ar include participarea deopotrivă a asociațiilor obștești, comunităților afectate, specialiștilor din sferă sănătății și a asistenței sociale, dar și reprezentanți ai diferitor partide politice.
 • Implicării comunităților cheie afectate în calitate de parteneri egali în procesele de planificare, implementare, evaluare a ambelor programe municipale. Iar pentru a avea o comunitate puternică și implicată este necesară disponibilitatea suportului, inclusiv financiar a autorităților publice locale.
 • Recunoașterii societății civile și a comunităților afectate drept experți pentru domeniu și implicarea acestora la toate etapele de management a programelor municipale TB/HIV.
Collaboration. Roles. Responsibilities.

Collaboration. Roles. Responsibilities.

A preparatory session for NGOs: on collaboration, roles and responsibilities took place today, 8 February 2018, within the framework of the Regional project ‘Fast-track TB/HIV responses for key populations in EECA cities’ to support city responses to HIV and TB in key populations in the cities of EECA.

Thus the participants, representatives from communities affected by HIV/TB and the NGOs providing services in the domain of HIV prevention and fighting tuberculosis, had the opportunity to know the experience of Bern, mainly about the drug crisis, drug policy and the Swiss service landscape, presented by Julia Joos, licit (Switzerland). Together with the international consultant the participants practiced an advocacy instrument ”The elevator pitch” which helped to get to the final result – formulation of the conclusions and key messages for Balti authorities regarding HIV/AIDS and TB situation.

The main goal of the activity is to establish effective partnerships between municipalities and NGOs/CSOs in Balti, thus to reduce AIDS and TB mortalities and increase the allocation of city funding to HIV/TB interventions for key populations.

Информационные сессии для медицинского персонала

В мун. Бэлць в рамках проекта «Ускоренный ответ на эпидемии ВИЧ/ТБ среди ключевых групп в городах Восточной Европы и Центральной Азии», и в соответствии с Муниципальной Программой по профилактике ВИЧ/СПИД и ИППП, 2017-2020гг проводятся регулярные информационные сессии для медицинского персонала из Центров

Здоровья муниципия.

На встречах обсуждаются такие важные тематики как:

– Туберкулез у пациентов с ВИЧ и потребителей наркотиков.

– ВИЧ: эпидемиология, выявление, лечение АРВ и приверженность.

– Фармакотерапия метадоном у наркозависимых опиоидного ряда.

– Скриниг Туберкулеза среди уязвимых групп на основе разработанного единого вопросника.

Информацию предоставляют врачи консультанты: Раиса Барбуца – фтизиопульмонолог, Валентина Степаненко – инфекционист, Эдуард Ненеску – нарколог.

Встречи проходят в формате беседы, где каждый мед работник имеет возможность получить теоретическую информацию по теме, а также различный печатный материал.

Конкурс: Создание/разработка средства учета сервисов (реестр)

Уважаемые дамы и господа,

Приглашаем к участию в конкурсе № 2018-01-M&E-по созданию/разработки средства учета (реестра) сервисов.

Условия проведения конкурса:

 1. Требования к коммерческому предложению, организационные требования и способ оплаты – как указано в спецификации.
 2. Конечный срок подачи коммерческих предложений – не позднее 8 февраля 2018, 20:00. Все предложения, полученные после конечного срока, рассмотрению не подлежат.
 3. Основные факторы, которые будут влиять на окончательное решение о победителе конкурса, приведены в спецификации.
 4. Победитель конкурса будет избран на заседании конкурсного комитета, которое состоится не позднее 13 февраля 2018, после детальной технической, финансовой и правовой оценки предложений. Обнародование информации о победителе конкурса состоится в течение 3 (трех) рабочих дней.
 5. Предложения просим присылать на электронный адрес: obuzovici@gmail.com
 6. Организация оставляет за собой право требовать от участников конкурса дополнительные материалы или информацию, подтверждающие соответствие отдельных положений предложений требованиям спецификации и юридического лица как участника данного конкурса.
 7. Организация оставляет за собой право принимать или отклонять любую конкурсную заявку в соответствии с документацией и собственных Политик и процедур и право прекратить процедуру конкурса и отказаться от всех Заявок в любое время до заключения договора, не неся при этом, никакой ответственности перед участниками конкурса. Организация обязана сообщить о причинах отклонения всех конкурсных Заявок при условии поступления письменного запроса участника конкурса.

Пожалуйста, подтвердите получение этого объявления по электронной почте на адрес – obuzovici@gmail.com

Любые вопросы по этому конкурсу необходимо направлять в письменном виде по электронной почте на адрес obuzovici@gmail.com или по телефону 069029033.

Приложения:

 1. Спецификация с соответствующими приложениями.

Благодарим за сотрудничество.

 

Город Бэлць отмечает успехи и планирует 2018 год проекта СИТИ

17 января, этого года, состоялась рабочая встреча по планированию совместных мероприятий на 2018г. в рамках проекта «Ускоренный ответ на эпидемии ВИЧ/ТБ среди ключевых групп в городах Восточной Европы и Центральной Азии». На встрече присутствовали представители организации «Молодежь за Право на Жизнь», Бэлць, которая внедряет данный проект в Молдове, а также представители сообществ с повышенным риском инфицирования с ВИЧ. В начале встречи, представители каждого сообщества представили сложности, с которыми столкнулись в 2017г. а также поделились информацией о достижениях.

«Сообщество мужчин, практикующие однополые связи в г. Бэлць стало на много сплоченнее благодаря регулярным встречам и участию в тренингах по командообразованию. Данные встречи послужили выявлению лидеров готовые активнее вовлечься в мероприятия по адвокации прав человека» подчеркнула Лина Врабий, координатор сообщества.

Виталий Рабинчук, координатор сообщества людей, употребляющие наркотики (ЛУН) отметил что «За время внедрения проектной деятельности сообществом ЛУН достигнуто взаимодействие с врачом инфекционистом по организации и продвижению каскада услуг, в соответствии с медицинским протоколом. Насчет сложностей – для их преодоления и более эффективного обмена информации, необходимо чаще встречаться с организацией предоставляющей услуги снижения вреда в г. Бэлць, а также с другими партнерами, которые работают в области профилактики ВИЧ/ТБ для достижения общих задач. И в этом была достигнута договоренность. Что касается мобилизации сообщества то потенциал, вовлеченность и количество активистов растет. И это реально способствует достижения целей 90-90-90»

На 2018 год, обе команды, представляющие сообщества, совместно с организацией «Молодежь за Право на Жизнь», Бэлць нацелены на поддержание эффективных отношений с партнерами работающие в сфере здравоохранения, профилактики ВИЧ/ТБ и с людьми принимающие решения на местном уровне. Также, приоритетным является обеспечение юридической поддержки сообществ с повышенным риском инфицирования с ВИЧ, а также адвокатирование для предоставления услуг, которые относятся к специфическим нуждам, одно, из которых является PREP (pre-exposure prophylaxis). Это новый метод профилактики ВИЧ, который состоит в том, что люди без ВИЧ каждый день принимают медицинские препараты.

 «Пилотирование такой услуги в Бэлць, станет новшеством не только для города, но и для всей страны. Данный метод приведет не только к снижению риска инфицирования ВИЧ, но также повлияет на повышение ответственности пациента к своему здоровью, так как PREP является первым методом профилактики ВИЧ, который находится под непосредственным контролем человека, подверженного риску, и принимается только тогда, когда пациент осознает риски с которыми сталкивается» обозначил Вячеслав Муляр, представитель сообществ с повышенным риском инфицирования с ВИЧ.

Данное мероприятие реализуется в рамках обеспечения доступа к услугам охране здоровья и эффективного ответа на противодействие эпидемии ВИЧ/ТБ в городе, в соответствии с Муниципальной программой по профилактики ВИЧ/СПИД и ИППП на 2017-2020гг., при дополнительной финансовой поддержки проекта «Ускоренный ответ на эпидемии ВИЧ/ТБ среди ключевых групп в городах Восточной Европы и Центральной Азии».

A City Without Stigmatization – Amsterdam

A City Without Stigmatization – Amsterdam

From the perspective of activists from Eastern-Europe, Amsterdam is the symbol of humane drug policies. Our Russian speaking reporters visited the city to explore its harm reduction scene – and meet with Eastern-Europeans who live there. Watch their video and find out more!

For most people, Amsterdam is a city of humane drug policy, successful services, and prevention programs. Drop-in centres, shelters for the homeless with drug consumption rooms, heroin substitution therapy, coffeeshops, smart shops, very tolerant police, and adequate city authorities. All of these are Amsterdam.

As part of our video research in the framework of the EECA CITIes project, we came to Amsterdam to show this city as a kind of standard, a successful example of a balanced and pragmatic attitude of city authorities towards HIV/AIDS. At the same time, we constantly remembered that one third of all HIV-positive Dutch live in Amsterdam, and that controlling the epidemic situation in the city essentially means controlling the situation throughout the country. This is very important, because Amsterdam is not the only city involved in the the CITIes project where a significant proportion of the entire population of HIV/AIDS patients in a given country lives. In the context of this, the example of Amsterdam can be applicable to the tasks of the project on overcoming the epidemics of HIV-AIDS and tuberculosis in the cities of other regions as well.

This film is about the obvious: a state that tries to save on prevention is doomed. Each cent invested in prevention and harm reduction programs not only saves lives, but also saves money. It’s true.

Please watch, enjoy, and do not forget to use in your own work the interesting and useful solutions you’ve seen in this film.

(Turn on English subtitles by clicking on the CC button at the right bottom of the video.)

 http://drogriporter.hu/en/city-without-stigmatization-amsterdam/
Прямое наблюдение лечения туберкулеза для людей из ключевых групп населения

В городе Бэлць, прошло обучение социальных ассистентов из организаций работающие в сфере профилактики ВИЧ / ТБ и Снижения Вреда, на тему: «Обеспечение доступа к лечению туберкулеза посредством прямого наблюдения (DOT) людям из ключевых групп населения». Обучение проходило с прямым вовлечением отдела здравоохранения примарии м. Бэлць.

В течении тренинга у участников была возможность получить теоретическую информацию по предоставлению DOT а также возможность выйти в территорию вместе со специалистами, работающими в данной области и предоставляющие DOT для проведения практической работы и перенятия опыта.

Целью обучения является предоставление доступа к услугам охране здоровья и обеспечение эффективного ответа по противодействию эпидемии ВИЧ / ТБ в городе в рамках Муниципальной программы по профилактики  ВИЧ/СПИД и ИППП на 2017-2020 года при поддержки примарии муниципия, в рамках проекта «Ускоренный ответ на эпидемии ВИЧ/ТБ среди ключевых групп в городах Восточной Европы и Центральной Азии».

Subscribe error, please review your email address.

Close

You are now subscribed, thank you!

Close

There was a problem with your submission. Please check the field(s) with red label below.

Close

Your message has been sent. We will get back to you soon!

Close