Intercity Trail Marathon 2018

Intercity Trail Marathon 2018

În cadrul proiectul social „A second chance to advance”  implementat de Asociația ”Tinerii pentru dreptul la viață”, Bălți  este planificată desfășurarea „Intercity Trail Marathon”.

Maratonul se va desfășura la data de 27 mai 2018 pe un traseu de 10 km dintre orașele Bălți – Sîngerei, începând cu orele 9:00

STARTUL va fi dat de la Tabăra de odihnă „Olimpicul”, Bălți până la localitatea Octeabrscoe, distanța totală de 10 km.

În cadrul maratonului vor participa tinerii implicați în cadrul proiectului social „A second chance to advance” ce are drept scop diminuarea infracționalității juvenile prin promovarea unui mod sănătos de viață a 30 de copii din familii vulnerabile și celor în conflict cu legea din mun. Bălți cât și alți doritori.

Toți participanții care vor parcurge toată distanța vor fi premiați cu diplome și medalii. La fel, primii trei participanți care vor ajunge la FINIȘ vor primi și alte premii oferite de parteneri și sponsori.

Maratonul va începe cu o conferință de presă pentru mass-media cu participarea reprezentanților structurilor competente în domeniu și a tinerilor implicați în proiect.

Fast-Track Cities

Fast-Track Cities

В городе Бэлць состоялась рабочая встреча по противодействию ВИЧ/СПИД и Туберкулеза, при участии начальника службы здравоохранения, представителей медицинских услуг, социальных работников, НПО и сообщества из уязвимых групп населения.

Участники обсудили важные достижения в рамках внедрения Операционного Исследования в муниципии, проанализировав индикаторы по ситуации ВИЧ/ТБ в городе и возможности повлиять на их улучшения в контексте Стратегию ЮНЭЙДС 90-90-90.

Так же были рассмотрены трудности представленные сообществом, связанные с доступом к услугам лечения в контексте ВИЧ/ТБ. Совместными усилиями были выявлены пути их решения.

Мероприятие проводилось в рамках реализации Региональном проекте «Ускоренный ответ на эпидемии ВИЧ/ТБ среди ключевых групп в городах Восточной Европы и Центральной Азии» с целью поддержки борьбы с эпидемиями ВИЧ и ТБ в ключевых группах в городах региона ВЕЦА.

I Международная Конференция по ВИЧ/СПИДу в Восточной Европе и Центральной Азии

Сегодня, 18 апреля 2018 в Москве стартовала I Международная Конференция по ВИЧ/СПИДу в Восточной Европе и Центральной Азии.

На Конференции собрались более 3000 участников – представители множества стран из данного региона. Конференция началась с первым пленарным заседанием ‘На пути к окончанию эпидемии. Обзор ситуации с ВИЧ-инфекцией: достижения и уроки” на котором говорилось об ответных мерах на распространение ВИЧ инфекции, о достижении целей 90 – 90 – 90 , о новейших научных достижениях.

Paște Fericit!

Paște Fericit!

Asociația obștească ”Tinerii pentru Treptul la Viată” Bălți vă dorește ca Sfintele Sărbători de Paşte să vă aducă linişte în suflet, multă bucurie, sănătate, fericire şi puterea de a dărui şi ajuta semenii

Paște Fericit!

Fighting tuberculosis together

Fighting tuberculosis together

March 24th, recorded annually as the World Day against Tuberculosis, signals that tuberculosis remains a major public health problem and is an opportunity to attract the attention of the local community to the complex medical and social problems caused by this disease, especially in those groups at high risk of HIV infection and offers the opportunity to unify efforts to improve measures to prevent and combat this disease. In this context, the Association ” Youth for the Right to Live” Balti branch, with the involvement of: ftiziopulmonologist, infectiousist and narcologist, presented to the medical staff from the Tuberculosis Dispensary in Bălţi about the importance of preventing HIV / TB infection for HIV positive patients, people affected by Tuberculosis and people who are drug addicts.

This training is part of the informational activities cycle for the medical staff from Balti Municipality, in the context of the implementation of the Local Programs for Combating and Control of HIV, Sexually Transmitted Infections and Tuberculosis, which foresee the acceleration of local efforts for a free world of TB with zero cases of death, infection and suffering.

The activity is organized within the Regional project „Fast-track TB/HIV responses for key populations in EECA cities”, implemented in Balti by the Association “Youth for the Right to Live”, Balti, the main recipient Alliance for Public Health in Ukraine, with the financial support of the Global Fund.

Să combatem tuberculoza împreună

Să combatem tuberculoza împreună

Ziua de 24 martie, consemnată anual ca Zi Mondială de combatere a tuberculozei, semnalează faptul că tuberculoza rămâne a fi o problemă majoră de sănătate publică și constituie un prilej de a atrage atenţia comunității locale asupra problemelor complexe medicale şi sociale provocate de această boală, în special în grupurile cu risc sporit de infectare cu HIV, precum şi oferă posibilitatea de a unifica eforturile pentru a îmbunătăți măsurile în vederea prevenirii şi combaterii acestei afecţiuni.

În acest context, Asociația „Tinerii pentru Dreptul la Viață”, Bălți, cu implicarea medicilor: ftiziopulmonolog, infecționist și narcolog au vorbit personalului medical din cadrul Dispensarului de Tuberculoză din municipiul Bălți despre importanța prevenirii infectării HIV/TB pentru pacienții cu statutul HIV pozitiv, personale afectate de Tuberculoză și persoanele care sunt dependente de droguri. Instruirea dată face parte din ciclul de activități de informare a personalului medical din municipiul Bălți, în contextual implementării Programelor locale de combatere și control HIV, a infecțiilor sexual transmisibile și a tuberculozei, care prevăd accelerarea eforturilor locale pentru o lume liberă de TB, cu zero cazuri de decese, infectare și suferință.

Activitatea este organizată în cadrul proiectului regional „Răspunsuri rapide epidemiei HIV/TB pentru populațiile cheie din orașele Europei de Est și a Asiei Centrale”, implementat în mun. Bălți de către Asociația Obștească „Tinerii pentru Dreptul la Viață”, Bălți, recipient principal Alianța pentru sănătate publică din Ucraina, cu suport financiar al Fondului Global.

Campania Informațională „Iubește Protejat”

În perioada 10 – 20 februarie 2017, în 4 regiuni ale Republicii, echipele de voluntarii și specialiști din CSPT au desfășurat activități în cadrul Campaniei de informare „Iubește Protejat” realizată în contextul Zilei Îndrăgostiților.

Ziua de 14 februarie marchează Ziua tuturor îndrăgostiților, dar în multe țări ale lumii se marchează Ziua Prezervativului, care vizează promovarea folosirii prezervativului ca mijloc de prevenire a sarcinii neplanificate și a infecțiilor cu transmitere sexuală (ITS), inclusiv HIV.

Asociația Tinerii pentru Dreptul la Viață, Bălți și Centrele de Sănătate Prietenoase Tinerilor oferă o atenție deosebită problemelor prioritare de sănătate în rândul adolescenților precum ITS/HIV/SIDA și sarcina neplanificată, și au valorificat această zi pentru a informa tinerii și a promova modul sănătos de viață.

Echipele de voluntari din cadrul CSPT-urilor din Bălți, Sîngerei, Dondușeni și Edineț au fost instruite inițial la subiectul „Metode de contracepție și prevenirea ITS” pentru a putea ulterior să transmită mesaje corecte tinerilor din comunitate.

O altă activitate din cadrul acestei campanii a ținut de pregătirea materialelor ce au fost distribuite și anume voluntarii au confecționat: „cutii – surpriză” prin tehnica origami, iar în ele au pus prezervative, inimioare cu mesaje de felicitare sau cu cuvinte cheie despre „Iubire”, pliculețe cu cartele de vizită a centrului și alte informații utile.

Activitatea de bază din cadrul campaniei a fost realizarea „Misiei imposibile” în care voluntarii au fost repartizații în echipe și într-o perioadă limitată de timp au avut de realizat o serie de sarcini, ca de exemplu:

 • informare tinerilor și promovarea serviciilor de sănătate prietenoase tinerilor (SSPT) prin comunicare de la egal la egal și distribuire de materiale informaționale;
 • informare despre Ziua Prezervativului – rugându-i pe tineri să pronunțe cuvântul prezervativ, dar în limba daneză – Svangerskabsforebyggendemiddel;
 • să facă și să distribuie fotografii cu perechi de tineri/cupluri care formează o inimă din două jumătăți pe care sunt scrise diverse cuvinte semnificative acestei sărbători (ex. dragoste, familie, satisfacție, sex, protejat, grijă, armonie, încredere…);
 • să completeze un chestionar cu câteva întrebări despre metodele de contracepție și comportamente sigure;

Activitățile au fost realizate atât în spații publice cât și în instituții de învățământ. Tinerii de toate vârstele au fost foarte receptivi și impresionați de mesajele/materiale primite de la voluntari.

Și pentru mulți voluntari a fost o experiență nouă și interesantă din care au luat informații utile în primul rând pentru ei însuși, la fel fiind pentru ei o oportunitate de antenare a abilităților de comunicare și transmitere a mesajelor de la egal la egal.

Activitatea a fost desfășurată în cadrul proiectului „Împuternicirea adolescenților, băieți și fete, în special celor vulnerabili și supuși riscurilor de a accesa serviciile de sănătate prietenoase tinerilor prin mobilizarea comunităților și intervențiilor de schimbare a comportamentului la nivel local” finanţat de UNICEF şi Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare.

Modele și realități ale cooperării dintre municipalitate și societatea civilă: de la Bern la Bălți

­­­

Municipiul Bălți al Republicii Moldova este caracterizat de o situație epidemiologică severă în domeniul HIV/SIDA și a Tuberculozei, în special datorită coninfecțiilor TB/HIV:

 • fiecare a patra persoană HIV infectată din mun. Bălți este bolnavă de Tuberculoză;
 • fiecare al cincilea pacient cu Tuberculoză trăiește cu infecția HIV;
 • jumătate din decesele persoanelor care trăiesc sunt condiționate de Tuberculoză;
 • mortalitatea de Tuberculoză în mun. Bălți este mai mare cu 40% decât în restul țării.

În acest context peste 30 specialiști din cadrul Primăriei mun. Bălți, instituțiilor medicale, asociațiilor obștești și comunităților afectate de HIV și Tuberculoză s-au întrunit astazi în cadrul unui atelier de lucru pentru a discuta noi modalități de cooperare pentru contracararea epidemiilor la nivel de municipiu și fortificarea acțiunilor și a activităților colaborative.

Atelierul este organizat de Asociațiai „Tinerii pentru Dreptul la viață”, Bălți în cadrul proiectului regional al Alianței pentru Sănătate Publică “Reacții rapide la epidemia HIV / SIDA și a tuberculozei în rândul comunităților cheie afectate din orașele din Europa de Est și Asia Centrală „. Muncipiul Bălți fiind alături de Sofia, Odesa, Almatî și Tbilisi localitatea în care aU fost inițiate în cadrul proiectului regional noi intervenții și eforturi pentru crearea unui model local eficient de contracarare a epidemiilor prin cooperare eficientă.

Scopul atelierului este de a ajuta reprezentanții structurilor municipale și a societății civile de a analiza în comun practicile și necesitățile actuale în ceea ce privește cooperarea și dezvoltarea unor strategii de parteneriat echilibrat, care implică toate părțile interesate. În aceste sens este prezentă la atelier și reprezentanta Asociației elvețiene LICIT, Julia Joos care pe lângă faptul că facilitează lucrările atelierului de lucru, deopotrivă împărtășește experiența orașului Bern în Elveția în aspecte de politici antidrog și asistență a consumatorilor de droguri, cooperare intersectorială.

În cadrul unei ședințe de pregătire pentru acest atelier organizate la data de 8 februarie 2018, participanții, reprezentanți ai societății civile și a comunităților afectate au concluzionat necesitatea:

 • Implementării unui efort comun bazat pe comunicare efiecientă, transparență, informare reciprocă și asigurarea continuității eforturilor.
 • Implementării unui mecanism funcțional de coordonare a Programelor Municipale, care ar include participarea deopotrivă a asociațiilor obștești, comunităților afectate, specialiștilor din sferă sănătății și a asistenței sociale, dar și reprezentanți ai diferitor partide politice.
 • Implicării comunităților cheie afectate în calitate de parteneri egali în procesele de planificare, implementare, evaluare a ambelor programe municipale. Iar pentru a avea o comunitate puternică și implicată este necesară disponibilitatea suportului, inclusiv financiar a autorităților publice locale.
 • Recunoașterii societății civile și a comunităților afectate drept experți pentru domeniu și implicarea acestora la toate etapele de management a programelor municipale TB/HIV.
Collaboration. Roles. Responsibilities.

Collaboration. Roles. Responsibilities.

A preparatory session for NGOs: on collaboration, roles and responsibilities took place today, 8 February 2018, within the framework of the Regional project ‘Fast-track TB/HIV responses for key populations in EECA cities’ to support city responses to HIV and TB in key populations in the cities of EECA.

Thus the participants, representatives from communities affected by HIV/TB and the NGOs providing services in the domain of HIV prevention and fighting tuberculosis, had the opportunity to know the experience of Bern, mainly about the drug crisis, drug policy and the Swiss service landscape, presented by Julia Joos, licit (Switzerland). Together with the international consultant the participants practiced an advocacy instrument ”The elevator pitch” which helped to get to the final result – formulation of the conclusions and key messages for Balti authorities regarding HIV/AIDS and TB situation.

The main goal of the activity is to establish effective partnerships between municipalities and NGOs/CSOs in Balti, thus to reduce AIDS and TB mortalities and increase the allocation of city funding to HIV/TB interventions for key populations.

Информационные сессии для медицинского персонала

В мун. Бэлць в рамках проекта «Ускоренный ответ на эпидемии ВИЧ/ТБ среди ключевых групп в городах Восточной Европы и Центральной Азии», и в соответствии с Муниципальной Программой по профилактике ВИЧ/СПИД и ИППП, 2017-2020гг проводятся регулярные информационные сессии для медицинского персонала из Центров

Здоровья муниципия.

На встречах обсуждаются такие важные тематики как:

– Туберкулез у пациентов с ВИЧ и потребителей наркотиков.

– ВИЧ: эпидемиология, выявление, лечение АРВ и приверженность.

– Фармакотерапия метадоном у наркозависимых опиоидного ряда.

– Скриниг Туберкулеза среди уязвимых групп на основе разработанного единого вопросника.

Информацию предоставляют врачи консультанты: Раиса Барбуца – фтизиопульмонолог, Валентина Степаненко – инфекционист, Эдуард Ненеску – нарколог.

Встречи проходят в формате беседы, где каждый мед работник имеет возможность получить теоретическую информацию по теме, а также различный печатный материал.

Subscribe error, please review your email address.

Close

You are now subscribed, thank you!

Close

There was a problem with your submission. Please check the field(s) with red label below.

Close

Your message has been sent. We will get back to you soon!

Close