Archive

18 persoane CDI din Balti și-au aflat statutul pozitiv HIV

18 persoane CDI din Balti și-au aflat statutul pozitiv HIV

18 persoane CDI din Balti și-au aflat statutul pozitiv HIV in luna Noiembrie 2018 dintre care 11 persoane sunt deja incluse in supraveghere medicală datorită eforturilor Asociației Tinerii pentru Dreptul la Viața, Balti în cadrul imlimentării Modelului Optimized case finding and linkage to care /Community Initiated Treatment Intervention.

Scopul intervenției este de a îmbunătăți accesul CDI și partenerilor lor la serviciile de diagnoză HIV și de a asigura o continuitate maximă a serviciilor între testare, înregistrare dispensară în legătură cu infecția HIV, ajutând la stabilirea diagnosticului și acompanierea la timp pentru tratament, inițierea ART.

Această intervenție este organizată în cadrul Programului regional Răspunsuri rapide epidemiei HIV/TB pentru populațiile cheie din orașele Europei de Est și a Asiei Centrale, implementat în mun. Bălți de către Asociația Obștească „Tinerii pentru Dreptul la Viață”, Bălți, recipient principal Alianța pentru sănătate publică din Ucraina, cu suport financiar al Fondului Global.

Ziua mondială de combatere a SIDA 2018

Ziua mondială de combatere a SIDA 2018

În ajunul Zilei mondiale de combatere HIV, Asociația „Tinerii pentru dreptul la viață”, Bălți a invitat funcționarii publici și colaboratorii Inspectoratului de Poliție să se testeze la HIV și prin intermediul propriului exemplu să îndemne locuitorii municipiului Bălți să facă același lucru pentru a avea grijă de sănătatea proprie și cea a oamenilor dragi.

Funcționarii publici ai Primăriei mun. Bălți și reprezentanții Inspectoratului de poliție au manifestat interes deosebit față de acest subiect și au beneficiat de testarea confidențială la HIV care s-a petrecut în unitatea mobilă specializată în prevenirea HIV a AO TDV Bălți care era amplasată în spațiul din fața Primăriei mun. Bălți iar mai târziu în fața Inspectoratului de poliție a mun. Bălți. Funcționarii publici în special au dat dovadă de responsabilitate și astfel, de testare la HIV au beneficiat 24 angajați ai Primăriei mun. Bălți. Persoanele de decizie au îndemnat locuitorii municipiului Bălți să se testeze la HIV prin intermediul unor mesaje video care ulterior vor fi difuzate la toate posturile de televiziune locală și vor fi plasate pe diverse rețele sociale, etc.

În paralel cu testarea la HIV, reprezentanții AO ”Tinerii pentru dreptul la viață” Bălți au comunicat cu funcționarii publici și reprezentanții poliției cu privire la întrebările legate de prevenire, tratament, îngrijire și suport în contextul infecției HIV/SIDA, precum și cu privire la importanța testării la HIV. Doritorii au participat la un concurs de întrebări și răspunsuri la subiectul actual și persoanele care s-au manifestat activ și au oferit răspunsuri corecte au beneficiat de cadouri – chipiuri, căni, brățare, breloace, oglinzi, pixuri, suvenire cu simbolul de 1 decembrie, etc.

Toate persoanele care au participat la discuții au beneficiat de materiale informaționale despre HIV/SIDA, despre testarea la HIV, despre Ziua mondială de combatere HIV.

Evenimentul dat a fost organizat în parteneriat cu Uniunea pentru prevenirea HIV şi Reducerea Riscurilor din Republica Moldova.

В преддверии Всемирного дня борьбы с ВИЧ, Ассоциации «Молодежь за право на жизнь», Бэлць приглашает государственных служащих и полицейских инспекторов протестироватся на ВИЧ!

Отмечая Всемирный день борьбы с ВИЧ, Ассоциация «Молодежь за право на жизнь», Бэлць организует 30.11.2018 мероприятия по повышению уровня информированности о проблемах распространения ВИЧ-инфекции, ценностного отношения к своему здоровью, а также с целью обратить внимание на бесплатное, анонимное тестирование на ВИЧ в муниципии Бэлць.

В рамках мероприятий работники Ассоциации проведут информирование среди государственных служащих местной публичной администрации и сотрудников Инспектората Полиции Бэлць. Также им будет предложено пройти тест на ВИЧ и на собственном примере, показать, что каждый житель муниципия Бэлць может сделать то же самое, таким образом заботясь о собственном здоровье и здоровье близких.

После тестирования, представители местной публичной администрации и Инспектората полиции смогут записать видеообращение для всех жителей муниципия Бэлць с призывом пройти тест на ВИЧ. Видео ролики будут в свободном доступе на сайте Ассоциации, а также в социальных сетях. Местные СМИ также будут активно вовлечены в поддержку и продвижению информирования о важности тестирования на ВИЧ.

Следует отметить, что данное мероприятие проводится в соответствии с  основными целями Муниципальной Программы по профилактике и борьбе с ВИЧ / СПИДом на 2017-2020 годы.

Мероприятие организовано в партнерстве с Союзом организаций, работающих в сфере профилактики ВИЧ и снижения вреда в Республике Молдова (UORN).

The model of low threshold access to HIV testing and treatment for PWID and their partners is planned to start in Balti.

The intervention aims to optimize case finding (OSF) and make an efficient linkage to care through community initiated treatment intervention (CITI). The training was carried out by the Ukrainian consultant Olga Denisiuk, which coordinated the learning process during 2 days, 18-19th of September.

The organization identified a great team that will implement the model.The team includes outreach workers that have a great linkage with the communities and also with the medical services in HIV/TB field. Thereby the first discussed questions were about „Who is our client?”, “Which are the criteria for inclusion in the project?” and ‘How and where we can find our first customers”?

As the model implies working with the representatives of the communities, but also their partners, the trainer has provided more space to develop skills for motivational counseling and signing of agreement on recruiting partners. Explanations were done on the methods used to attract the partners for screening and HIV/TB testing. Also here was presented the roll of case management in the successful cascade of services, for people leaving with HIV and the principles to built-in an efficient work with each client.

Due to the OSF-CITI model it is planned to increase the level of access to HIV treatment and care programs for vulnerable populations. So Balti aligns and plans to reach the 90-90-90 goal of the United Nations program on HIV / AIDS.

Oсталось 3 дня для подачи проектов!!!

Oсталось 3 дня для подачи проектов!!!

Евразийская Сеть Здоровья Ключевых Групп (EKHN) рада объявить открытый конкурс предложений на Программу малых грантов 2018 года «Гендер и ВИЧ».

Принимаются проектные заявки от организаций гражданского общества из Восточной Европы и Центральной Азии (ВЕЦА), расширяющие доступ к гендерно-ориентированной, чувствительной и / или трансформационной профилактике, лечению, уходу и поддержке в связи с ВИЧ и гарантируя мобилизацию ресурсов и их надлежащее использование для разрыва гендерных барьеров в борьбе против эпидемии ВИЧ.

Целью Программы малых грантов EKHN является содействие улучшению здоровья, интеграции и социального благополучия ключевых групп населения в странах ВЕЦА. Для достижения этой цели EKHN предоставляет финансирование для укрепления институционального и информационно-образовательного потенциала гражданского общества. Региональным сетям и национальным организациям, которые соответствуют определениям и критериям конкурса, предлагается подать заявку на получение гранта на срок до трех месяцев (сентябрь, октябрь, ноябрь 2018 года). Крайний срок подачи 02 августа 2018 года в 12:00 (в полдень).

Программа малых грантов 2018 года «Гендер и ВИЧ» является программной частью проекта EKHN «Евразийская региональная платформа для ускоренных действий для женщин, девочек и трансгендеров в контексте ВИЧ / СПИД», финансируемая RCNF.

Подробная информация: ekhn.pl

Лучшая профилактика – своевременное информирование

В рамках операционного исследования Региональной Программы «Ускоренный ответ на эпидемии ВИЧ/ТБ среди ключевых групп в городах Восточной Европы и Центральной Азии», Общественная Ассоциация «Tinerii pentru Dreptul la Viață», фил. Бэлць совместно со специалистами в области ТБ/ВИЧ выпустила серию информационных материалов для широкого информирования групп риска.

ФИЛЬМ «ПРОЕКТ CITIES. БЭЛЦЬ»

ФИЛЬМ «ПРОЕКТ CITIES. БЭЛЦЬ»

Эпидемии ВИЧ-инфекции и туберкулеза урбанизированы, и от того, насколько хорошо организованы программы в ответ на эпидемии в городах, часто зависит успех борьбы с эпидемией в целом, в масштабе страны или региона.

Пять городов — Алматы, Бэлць (Бельцы), Одесса, София и Тбилиси, объединенные рамками регионального проекта Альянса общественного здоровья и партнеров, при поддержке Глобального фонда, взялись остановить СПИД и туберкулез на своей территории.

Представляем вам взгляд со стороны представителей сообщества в лице информационного канала DUNews, с помощью видео, на программы снижения вреда которые внедряются в городе Бэлць, Республика Молдова. Предлагаемый формат дает прекрасную возможность увидеть городскую ситуацию целиком и в деталях.

Впечатления врачей муниципия Бэлць по итогам тренинга  «Инфекционный контроль ТБ/ВИЧ/ВГ в лечебных учреждениях Республики Молдова»

В период с 29 по 31 мая, медицинский персонал города Бэлць, а также представители неправительственных организаций, работающих в сфере профилактики ВИЧ/ТБ, участвовали в тренинге «Инфекционный контроль ТБ/ВИЧ/ВГ в лечебных учреждениях Республики Молдова».

Степаненко В., Врач-инфекционист:

– тренинг был очень актуальным и полезным, была предоставлена информация доступная и качественная.

– мы узнали про правильное зонировании учреждения по степеням риска передачи инфекции, как проверять качество респираторов и проводить фит.тест. Новым было узнать об использование радиометра, технические требования к применению бактерицидных ламп.

Барбуцэ Р., врач фтизиопульмонолог:

– Мы актуализировали знания в области ИК. Мы узнали простые вещи, важность которых недооценивали либо упускали из повседневной практики, такие как контроль за состоянием помещений и окружающей средой и правильное использование средств защиты органов дыхания. Тренеры показали нам роль и ответственность каждого участника в организации контроля за инфекцией и насколько важным проведение этих мероприятий в комплексе.

– научились давать оценку собственным действиям и проводить самоконтроль,

– хорошо была показана иерархия отношений в контексте мероприятий по ИК и важность начала данных мероприятий с административного управленческого уровня.

Ненеску Э., врач-нарколог:

– Современная научно-доказанная информация полностью восполнила пробелы в области ИК, который мы изучали ещё в советские времена. И наше наркологическое отделение по итогам тренинга уже начало внедрять новые меры по предотвращению распространения инфекции, такие как использование бактерицидных ламп по всем техническим требованиям и правильной естественной вентиляции в кабинетах приема пациентов.

Инфекционный контроль ТБ/ВИЧ/ВГ в лечебных учреждениях Республики Молдова

В период с 29 по 31 мая, медицинский персонал города Бэлць, а также представители неправительственных организаций, работающие в сфере профилактики ВИЧ/ТБ, участвуют в тренинге «Инфекционный контроль ТБ/ВИЧ/ВГ в лечебных учреждениях Республики Молдова».

Данное мероприятие проводится с целью обучить специалистов различных специальностей внедрять, отслеживать и оценивать меры инфекционного контроля туберкулеза, ВИЧ и парентеральных гепатитов.

Модераторами данного обучения являются группа специалистов экспертов общественной организации «Инфекционный контроль в Украине», которые готовы поделится своим опытом и знаниями в данной области. Тем самым повлиять на важные изменения, которые необходимы на местном уровне.

Мероприятие проводится в рамках Региональной программы «Ускоренный ответ на эпидемии ВИЧ/ТБ среди ключевых групп в городах Восточной Европы и Центральной Азии», осуществляемой в  городе Бэлць Ассоциацией «Молодежь за Право на Жизнь», Бэлць, основной реципиент Альянс общественного здравоохранения в Украине, при финансовой поддержке Глобального Фонда.

Intercity Trail Marathon 2018

Intercity Trail Marathon 2018

În cadrul proiectul social „A second chance to advance”  implementat de Asociația ”Tinerii pentru dreptul la viață”, Bălți  este planificată desfășurarea „Intercity Trail Marathon”.

Maratonul se va desfășura la data de 27 mai 2018 pe un traseu de 10 km dintre orașele Bălți – Sîngerei, începând cu orele 9:00

STARTUL va fi dat de la Tabăra de odihnă „Olimpicul”, Bălți până la localitatea Octeabrscoe, distanța totală de 10 km.

În cadrul maratonului vor participa tinerii implicați în cadrul proiectului social „A second chance to advance” ce are drept scop diminuarea infracționalității juvenile prin promovarea unui mod sănătos de viață a 30 de copii din familii vulnerabile și celor în conflict cu legea din mun. Bălți cât și alți doritori.

Toți participanții care vor parcurge toată distanța vor fi premiați cu diplome și medalii. La fel, primii trei participanți care vor ajunge la FINIȘ vor primi și alte premii oferite de parteneri și sponsori.

Maratonul va începe cu o conferință de presă pentru mass-media cu participarea reprezentanților structurilor competente în domeniu și a tinerilor implicați în proiect.

Subscribe error, please review your email address.

Close

You are now subscribed, thank you!

Close

There was a problem with your submission. Please check the field(s) with red label below.

Close

Your message has been sent. We will get back to you soon!

Close