Cerere de ofertă

Cerere de ofertă

În cadrul programului regional Răspunsuri rapide epidemiei HIV/TB pentru populațiile cheie din orașele Europei de Est și a Asiei Centrale, contract de grant Nr.04-City-17 de la 01.02.2017, implementat în mun. Bălți de către Asociația Obștească „Tinerii pentru Dreptul la Viață” filiala Bălți (TDV Bălți), recipient principal Alianța pentru sănătate publică din Ucraina, cu suport financiar al Fondului Global

TDV Bălți vă invită să trimiteţi oferta dumneavoastră de preţ pentru prestarea serviciilor de multiplicare, machetare și design a următoarelor produse:

Lot 1

# Denumirea Cantitatea
1 Design, machetarea, tehnoredactarea și multiplicarea Ghidului pacientului la școala TB (versiunea rusă) 400

 

Lot 2

# Denumirea Cantitatea
1 Design, machetarea, tehnoredactarea și multiplicarea broșurii informaționale: Что такое ВИЧ/СПИД (versiunea rusă) 1500
2 Design, machetarea, tehnoredactarea și multiplicarea broșurii informaționale: Что нужно знать о туберкулезе (versiunea rusă) 1500
3 Design, machetarea, tehnoredactarea și multiplicarea flaierului informațional: Что такое Изониазид (versiunea rusă) 1500
4 Design, machetarea, tehnoredactarea și multiplicarea flaierului informațional: Интегрированное лечение АРВ, ТБ и ОЗТ (versiunea rusă) 1500


Informația privind Termenii și condițiile de livrare, cât și informația privind specificațiile tehnice pot fi accesate în
Anexă 1

Ofertanții pot depune o singură ofertă care să includă unul sau ambele loturi din cadrul prezentei cereri. Ofertele de preț vor fi evaluate și contractul va fi acordat companiei care îndeplinește specificațiile tehnice cerute și care oferă cel mai mic preț evaluat per lot.

Oferta dumneavoastră, în formatul indicat în Anexă 2, va fi adresată şi trimisă la:

A.O. „Tinerii pentru Dreptul la Viață”, Bălți

Adresa: Republica Moldova, Bălți, str. Victoriei 7A

Fax: /+373/ 231 3-93-32

E-mail: obuzovici@gmail.com și protineret@yahoo.com

Data limită pentru primirea ofertelor de către TDV Bălți, la adresa menţionată la alineatul 3, este: 22 decembrie 2017, ora 15:00. Ofertantul trebuie să ia toate măsurile astfel încât oferta să fie primită şi înregistrată de către TDV Bălți până la data limită menţionată pentru depunere.

Se acceptă oferte prin poştă, E-mail, fax sau aduse direct la oficiul organizației.

Oferta dumneavoastră, în formatul indicat, va fi depusă în conformitate cu termenii şi condiţiile de livrare din Anexă.  Furnizorul se obligă de a respecta ”Codul de conduită pentru Furnizor” elaborat de Fondul Global pentru Combaterea TB, HIV/SIDA şi Malariei (GFATM).

(i) PREŢUL. Preţul trebuie să includă cheltuielile pentru transport, şi alte costuri locale necesare livrării produsului la următoarea destinație: Republica Moldova, Bălți, str. Victoriei 7A și trebuie să fie calculat la cota 0 TVA.

(ii) EVALUAREA OFERTELOR: Ofertele considerate ca fiind adecvate din punctul de vedere al specificațiilor tehnice vor fi evaluate prin compararea prețurilor.

La evaluarea ofertelor, TDV Bălți va stabili pentru fiecare propunere prețul evaluat prin ajustarea ofertei de preț, cu efectuarea corecțiilor pentru orice erori aritmetice, după cum urmează:

(a) în cazul în care există o diferență între sumele în cifre şi litere, suma în litere va predomina;

(b) în cazul în care există o diferență între rata unitară și suma totală pe linie, care rezultă din înmulțirea ratei unitare cu cantitatea, rata unitară va predomina;

(c) în cazul în care ofertantul refuză să accepte corectarea, oferta sa va fi respinsă.

(iii) ACORDAREA CONTRACTULUI Contractul se va acorda companiei care oferă cel mai mic preț total evaluat per lot.

(iv) VALABILITATEA OFERTEI: Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă timp de patruzeci și cinci (45) zile de la data limită pentru depunerea ofertelor menționată la alin. 4 de mai sus.

Informații suplimentare pot fi obținute de la:

Oxana Buzovici – asistent de program, TDV Bălți

Tel.: /+373/231 3-93-32

GSM: /+373/690 290 33

E-mail: obuzovici@gmail.com

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *