Cerere de ofertă

Cerere de ofertă – cazare, alimentare, sala pentru seminar

Pentru prestarea serviciilor de deservire a participanţilor la „Școală de vară” din cadrul proiectului  „Împuternicirea adolescenților, băieți și fete, în special a celor vulnerabili  și supuși riscurilor de a accesa serviciile de sănătate prietenoase tinerilor prin mobilizarea comunităților  și intervențiilor de schimbare a comportamentului la nivel local”, PCA Reference 20I7/005, de la 16.11.2017, implementat în mun. Bălți de către Asociația Obștească „Tinerii pentru Dreptul la Viață” filiala Bălți („TDV” Bălți), recipient principal: UNICEF,  Moldova.

Stimată doamnă, stimate domn:

Se solicită oferta de preţuri privind prestarea serviciilor de deservire a 40 de participanţi la „Școală de vară” cu durata de 5 zile în perioada 13-17 august 2018 din cadrul proiectului „Împuternicirea adolescenților, băieți și fete, în special a celor vulnerabili  și supuși riscurilor de a accesa serviciile de sănătate prietenoase tinerilor prin mobilizarea comunităților  și intervențiilor de schimbare a comportamentului la nivel local”, după cum urmează:

LOT 1

Nr. ComponentSpecificații
1.Cazare

participanți

Cazare (cameră dublă)

Condiții bune în camere, pat separat pentru fiecare persoană, apă caldă

2.Alimentarea participanțilorAlimentarea participanților constituită din mic dejun, prânz, cinã si douã pauze de cafea pe zi.

Meniu variat (felul întâi, felul doi, salată, desert, băutură)

Pauze de cafea: plăcinte, prăjituri, ceai, cafea.

Condiție obligatorie: mîncarea trebuie să fie proaspăt pregătită

3.Sala pentru seminarSala spațioasă pentru 40 persoane, WI-FI


1. Modul de prezentare a ofertelor:

1.1. Fiecare ofertant poate depune o singură ofertă de preţ care va include toate produsele din Lot. Oferta dumneavoastră, în formatul Anexei 1 la cererea de ofertă de preț, va fi adresată și trimisă la adresa: Bălți, str.Victoriei 7A, e-mail: linaosoianu@yahoo.com. Tel./Fax: 0231-46462

1.2. Ofertele pot fi depuse la adresa indicată mai sus, în plic sigilat. Pe plic va fi scris clar numele și adresa ofertantului, numărul procurării precum și mențiunea: “A NU SE DESCHIDE INAINTE DE SESIUNEA DE EVALUARE”. La fel, ofertele pot fi transmise prin poșta sau curier. Se acceptă transmiterea ofertelor prin:

– e-mail – varianta scanată a ofertei de prețuri cu semnătură și ștampilă.

1.3. Data limită pentru primirea ofertelor de către A.O. „Tinerii pentru Dreptul la Viaţă“ este 18 iunie  2018, ora 12.00, ora locală, la adresa menţionată mai sus. Ofertantul trebuie să ia toate măsurile astfel încât oferta să fie primită de A.O. “Tinerii pentru Dreptul la Viaţă” până la data şi ora limită menţionată pentru depunere. Ofertele de preţuri (plicurile) care vor fi înregistrate după data şi ora limită de prezentare nu vor fi deschise şi nu vor fi luate în consideraţie. Ofertele primite după termenul limită vor fi returnate ofertanţilor în plicul nedeschis.

2. Preţurile:

2.1. Preţurile vor fi indicate în lei moldoveneşti, la cota zero a TVA.

2.2. Documentele justificative vor fi prezentate companiilor câştigătoare la semnarea contractului.

3. Valabilitatea ofertei:

3.1. Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă timp de 10 zile lucrătoare de la data limită pentru depunerea ofertelor menționată la punctul 1.4.

4. Evaluarea ofertelor:

4.1. Ofertele care nu vor avea deviaţii esenţiale de la parametrii specificaţi  vor fi evaluate prin compararea sumelor pentru servicii, la data limită de prezentare a ofertelor.

4.2. Oferta cu suma totală mai mică va fi numită câştigătoare.

5. Atribuirea contractului:

5.1. O. «Tinerii pentru Dreptul la Viaţă», fil. Bălți va atribui contractul ofertantului a cărui cotaţie a fost determinată să corespundă în mod substanţial la această invitaţie.

Contractul va fi încheiat în lei moldoveneşti, între furnizor şi A.O. «Tinerii pentru Dreptul la Viaţă»,  fil. Bălți în cadrul proiectului Împuternicirea  adolescenților, băieți și fete, în special a celor vulnerabili  și supuși riscurilor de a accesa serviciile de sănătate prietenoase tinerilor prin mobilizarea comunităților  și intervențiilor de schimbare a comportamentului la nivel local”, recipient principal: UNICEF, Moldova.

5.2. Plata: plata se va efectua prin transfer bancar, în lei moldoveneşti în conformitate cu prevederile contractuale.

Vă rugăm să confirmați primirea acestei cereri de ofertă de prețuri și să ne informați dacă urmează să depuneți o ofertă de prețuri sau nu.

Informații  suplimentare  pot  fi obținute de la:

Lina Vrabii, coordonator de proiect

GSM- 079879534

e-mail: linaosoianu@yahoo.com

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *