Cerere de ofertă

Termen extins – Cerere de ofertă – Lucrări de reparații a acoperișului și pereților intrării în subsol la Gimnaziul A. I. Cuza mun. Bălți, RM

Asociația Obștească ”Tinerii pentru dreptul la viață” Bălți extinde termenul pentru potențialii ofertanți să depună o ofertă pentru efectuarea lucrărilor de reparație: “Lucrări de reparații a acoperișului și pereților intrării în subsol la Gimnaziul A. I. Cuza mun. Bălți, RM” (furnizarea serviciilor de renovare a Răsadniței din cadrul Gimnaziului ”Al. I. Cuza” din Bălți,  Republica Moldova) în conformitate cu caietul de sarcini anexat.

 1. Autoritatea contractanta Asociația ”Tinerii pentru dreptul la viață”, Bălți 
 2. Adresa autorității contractante str. Victoriei 7A, Bălți, Republica Moldova
 3. Persoana  responsabila (num. prenume. tel. adresa email) Corina Popa, corinafp26@yahoo.com, 078828788
 4. Obiectul “ Lucrări de reparații a acoperișului și pereților intrării in subsol la Gimnaziul A. I. Cuza mun. Bălți, str. Cahul 46
 5. Perioada desfășurării lucrărilor  mai – iulie 2019
 6. Locul prezentării ofertelor de către contractor str. Victoriei 7A, Bălți, Republica Moldova
 7. Limba depunerii ofertelor  română, rusă
 8. Termenul de depunere a ofertelor  27.05.2019, ora 12.00

Cerințe fata de aplicanți:

 • Sunt invitate persoane juridice care țin licența in domeniu aplicat;
 • Experiența in domeniu;
 • Personal calificat;
 • Existenta echipamentului necesar efectuării lucrărilor necesare;
 • Toate preturile indicate in oferta trebuie sa fie rezonabile si indicate în lei moldovenești. Costul ofertei este la cota TVA 0%. Plata va avea loc prin transfer bancar conform facturii prezentate si procesului verbal de îndeplinire a lucrărilor.
 • După depunerea ofertelor preturile nu pot fi majorate sau schimbate.
 • Autoritatea contractanta își rezervă dreptul de a accepta complet sau parțial oferta.
 • Ofertele  ce nu corespund cerințelor nu vor fi  luate în considerație.

Oferta prezentata trebuie să conțină următoarele anexe:

 • Oferta;
 • Licența de activitate inclusiv anexa la licența;
 • Certificat de înregistrare a întreprinderii;
 • Devizul de cheltuieli (forma 3,5,7);
 • Perioada de executare a lucrărilor (grafic de execuție a lucrărilor);
 • Termenul de valabilitate al ofertei;
 • Copia certificatului de atestare a dirigintelui de șantier în construcții industrial civile;
 • Perioada de garanție a lucrărilor  nu mai puțin de trei ani cu condiția folosirii și exploatării corecte a construcției date.

Evaluarea ofertelor va fi realizată de comisia de selectare în baza  următoarelor criterii :

 • Prețul ofertei cel mai mic propus;
 • Perioada de execuție a lucrărilor;
 • Perioada de garanție a lucrărilor.

Formular nr 1 – lucrări de reparații a acoperișului

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *