Cerere de ofertă

Cerere de ofertă pentru procurarea echipamentului tehnic

A.O. „Tinerii pentru Dreptul la Viaţă”, fil. Bălți în cadrul proiectului ” Împuternicirea adolescenților, băieți si fete, în special a celor vulnerabili  și supuși riscurilor de a accesa serviciile de sănătate prietenoase tinerilor prin mobilizarea comunităților  și intervențiilor de schimbare a comportamentului la nivel local „,  PCA Reference 20I7/005, de la 16.11.2017, implementat în mun. Bălți de către Asociația Obștească „Tinerii pentru Dreptul la Viață”, filiala Bălți (TDV Bălți), recipient principal: UNICEF,  Moldova.

A.O. „Tinerii pentru Dreptul la Viaţă” invită să trimiteţi oferta dumneavoastră de preţ pentru procurarea echipamentului tehnic:

 Lot 1

#Echipament tehnic solicitatSpecificații tehnice
  1.Aparat multifuncțional       imprimanta/copiator/scanner

(color)

Color, Copier/Printer/Scanner, A4, 4 color, viteza print color 15 foi min, viteza print alb-negru 35 foi min
  2. Laptop portabil15.6″, Intel i3, RAM 4GB minim, HDD 500GB minim, DVD reader, CardReader, WiFi
  3. Sistem audioSistem activ în două direcții 250W RMS, (200W LF + 50W HF), Intrare  mama XLR  – Jack 1/4″, RCA stereo, ieșire tata XLR, controlul volumului, Indicator pornit/ oprit, Vârf/Limită
  4. Camera foto18-135mm, 18 mp, SD/SDHC/SDXC, FullHD video, SD card
  5. HDD extern500GB, conectivitate USB 3.0, tip HDD
  6. Telefon de birouRadio telefon, 2 receptoare, jurnal apeluri 50, carte de telefoane 50, timp/data, reapelare

 1. Modul de prezentare a ofertelor:

1.1. Fiecare ofertant poate depune o singură ofertă de preţ care va include toate produsele din Lot. Oferta dumneavoastră, în formatul Anexei 1 la cererea de ofertă de preț, va fi adresată și trimisă la adresa: Bălți, str.Victoriei 7A, e-mail: linaosoianu@yahoo.com. Tel./Fax: 0231-39332

1.2. Ofertele pot fi depuse la adresa indicată mai sus, în plic sigilat. Pe plic va fi scris clar numele și adresa ofertantului, numărul procurării precum și mențiunea: “A NU SE DESCHIDE INAINTE DE SESIUNEA DE EVALUARE”. La fel, ofertele pot fi transmise prin posta sau curier. Se acceptă transmiterea ofertelor prin:

  • e-mail – varianta scanata a ofertei de prețuri cu semnătura și ștampila.

1.3. Ofertanții trebuie să facă cunoștință cu Codul de Conduită pentru Furnizori- UN Supplier code of Conduct, care poate fi găsit pe: https://www.un.org/Depts/ptd/about-us/un-supplier-code-conduct, iar participarea la concurs va fi calificată drept acord al furnizorului cu condițiile codului sus-menționat.

1.4. Data limită pentru primirea ofertelor de către A.O. „Tinerii pentru Dreptul la Viaţă“ este 29 ianuarie 2018, ora 12.00, ora locală, la adresa menţionată mai sus. Ofertantul trebuie să ia toate măsurile astfel încât oferta să fie primită de A.O. “Tinerii pentru Dreptul la Viaţă” până la data şi ora limită menţionată pentru depunere. Ofertele de preţuri (plicurile) care vor fi înregistrate după data şi ora limită de prezentare nu vor fi deschise şi nu vor fi luate în consideraţie. Ofertele primite după termenul limită vor fi returnate ofertanţilor în plicul nedeschis.

2. Preţurile:

2.1. Preţurile vor fi indicate în lei moldoveneşti, fără TVA.

2.2. Preţurile nu vor include accize, plata taxei vamale, taxei pentru efectuarea procedurilor vamale şi impozitate la cota zero a TVA în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova. Documentele justificative vor fi prezentate companiilor câştigătoare la semnarea contractului.

3. Valabilitatea ofertei:

3.1. Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă timp de 10 zile lucrătoare de la data limită pentru depunerea ofertelor menționată la punctul 1.4.

4. Evaluarea ofertelor:

4.1 Ofertele considerate ca fiind corespunzătoare din punctul de vedere al specificaţiilor tehnice şi care vor fi însoţite de documentaţia solicitată, vor fi evaluate prin compararea sumei totale pentru Lot 1 evaluate în baza prețului pentru o unitate de produs.

5. Atribuirea contractului:

5.1. O. „Tinerii pentru Dreptul la Viaţă „ fil. Bălți va atribui contractul ofertantului a cărui cotaţie a fost determinată să corespundă în mod substanţial la această invitaţie.

Contractul va fi încheiat în lei moldoveneşti, între furnizor şi A.O. „Tinerii pentru Dreptul la Viaţă  fil.Bălți în cadrul proiectului,” Împuternicirea adolescenților, băieți si fete, în special a celor vulnerabili  și supuși riscurilor de a accesa serviciile de sănătate prietenoase tinerilor prin mobilizarea comunităților  și intervențiilor de schimbare a comportamentului la nivel local „, recipient principal: UNICEF, Moldova.

5.2. Plata: plata se va efectua prin transfer bancar, în lei moldoveneşti în conformitate cu prevederile contractuale.

Vă rugăm să confirmați primirea acestei cereri de ofertă de preturi și să ne informați dacă urmează să depuneți o ofertă de prețuri sau nu.

Informații  suplimentare  pot  fi obținute de la:

Lina Vrabii, coordonator de proiect

GSM– 079879534

e-mail: linaosoianu@yahoo.com

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *